Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

             
  Mokykla įgyvendino projekto „Viešosios energijos alternatyvos“  lėšomis finansuojamą mokyklos projektą „Taupau ir kitus kviečiu“. Jo veiklose nuo balandžio 23 d. iki gegužės 15 d. dalyvavo visi pageidaujantys mokyklos mokiniai, grupių vadovai, mokytojai. Jo metu įgyvendintos
                  4 veiklos:

                  1. Parengtas 1 teminis informacinis aplankas.

                  2. Parengti ir išleisti informaciniai lankstinukai.

                  3. Surengtas plakatų ir piešinių konkursas.

                  4. Įvykdytas  mokinių (originaliausių) projektinių idėjų pristatymas.

           Įgyvendinant minėtas veiklas buvo priminta apie būtinybę taupyti pačiam ir  kitiems, buvo atkreiptas dėmesys į egzistuojančią problemą ir visi paraginti efektyviau išnaudoti gamtos resursus, buvo skatinamas mokinių kūrybiškumas, gebėjimas racionaliai mąstyti.
               Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės narius tausoti išteklius mokykloje ir namuose.
               Baigiamojo renginio metu buvo pristatytos mokinių originaliausios projektinės idėjos, susijusios su efektyviu energijos panaudojimu ir jos taupymu.
               Patys aktyviausi dalyviai buvo apdovanoti.
               Veiklų rezultatai buvo viešinami mokyklos stenduose, parengta informacija rajono laikraščiui „Zarasų kraštas“.
              Lėšas projekto vykdymui skyrė Zarasų rajono savivaldybės administracija.
 
 
 „Zarasų žemės ūkio mokyklos mokomojo korpuso rekonstrukcija, mokyklos bendrabučio ir valgyklos langų keitimas“ 2007 m. kovo 22 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-510 "Dėl lėšų skyrimo" pagal LR Vyriausybės 2005 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr. 1230 "Dėl bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006-2008 metų programos patvirtinimo" mokyklai buvo skirta 2 500 000 Lt. Šios lėšos numatytos mokomojo korpuso rekonstrukcijai, mokyklos valgyklos, bendrabučio langų keitimui, baldų įsigijimui.
 
 „Lietuvos profesinių mokyklų, rengiančių darbuotojus kaimui konkurencingumo didinimas ir veiklos tęstinumo užtikrinimas diegiant naujas mokymo programas“, Nr. BPD2004-ESF-2.4.0.-03-05/0045 Projektas apėmęs 21 Respublikos mokymo įstaigą. Jame dalyvavo 7 mokyklos darbuotojai. Projekto rezultatas – sukurtos 3 mokymo programos, kurios padės užtikrinti mokymo kokybę besikeičiančiomis darbo rinkos sąlygomis.
 
 Projektas LLP-LDV-VETPRO-2008-LT-0169 „Inovatyvių mokymo metodų taikymas profesiniame rengime“ Mokykla, bendradarbiaudama su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru, dalyvauja 2008 m. Leonardo Da Vinci programos mobilumo projekte „Inovatyvių mokymo metodų taikymas profesiniame rengime“. Projekto metu numatytos stažuotės maisto ruošimo, kaimo turizmo profesijos mokytojams į šias šalis: Suomijos Pori koledžą nuo 2008-08-24 iki 2008-08-30; Estijos Narvos profesinio rengimo centrą nuo 2008-09-21 iki 2008-09-27; Maltos Future Focus Ltd mokymo centrą nuo 2009-05-03 iki 2009-05-09; Norvegijos Lusterio profesijos mokyklą nuo 2009-05-24 iki 2009-05-30. Stažuočių metu projekto dalyviai bus supažindinami su šalių profesinio mokymo sistemos ypatumais, įgys teorinių ir praktinių žinių, lankysis mokymo centruose, susitiks su mokytojais, dalyvaus pažintinėse kelionėse po šalį.
 
„Naujų technologijų ir įgūdžių tobulinimas statybininko specialybėje“ LLP-LdV-IVT-2007-LT-0025 Jo metu 3 mūsų mokyklos mokiniai, būsimieji statybininkai, vyko į stažuotę Estijoje ir Vokietijoje, kur turėjo galimybę susipažinti su naujomis technologijomis, išbandyti jas, įgyti daugiau patirties, tuo pačiu susipažinti su minėtų šalių istorija, kultūra, švietimu. Kelionės metu projekto dalyviai apsilankė profesinio rengimo centruose, medienos apdirbimo laboratorijose, kur vyko praktinis mokymas, susipažino su mokymosi sąlygomis, reikalavimais, įrankiais, nauja modernia įranga. Mokiniams buvo organizuojamos pažintinės išvykos, susitikimai su profesinio mokymo įstaigų vadovais ir mokiniais, su kuriais užsimezgusi draugystė tęsiasi ir dabar telefonu ir elektroniniu paštu. Stažuotės dalyviai dėkoja už suteiktą galimybę susipažinti su kitų šalių švietimo sistema, mokymo institucijų veiklos specifika. Mokykla, savo ruožtu, dėkoja Švietimo mainų programos fondui, Leonardo daVinci programai.
 
 „Zarasų žemės ūkio mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ Nuo 2007 m. spalio 1 d. mokykla pradėjo vykdyti projektą „Zarasų žemės ūkio mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“, kuris finansuojamas pagal Paramos skyrimo iš specialiųjų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų sutartį Nr. 8-393. Paramos dydis projektui – 799 134,00 Lt. Šio projekto tikslas – sumažinti mokyklos energetinių resursų naudojimą. Jo metu numatyta atlikti mokomojo korpuso šildymo sistemos ir plokščio stogo renovaciją, bendrabučio pastogės apšiltinimo ir langų keitimo darbus.
 
 „Viešbučių ir turizmo objektų aptarnavimo specialistų mokymo programų, mokymo ir mokymosi priemonių atnaujinimas ir išbandymas, plačiau panaudojant informacines technologijas ir nuotolinę mokymo sistemą“ Utenos RPMC projektas Nr. BPD04-ESF-2.4.-059, kuriame dalyvavo 10 mokyklos mokytojų, atnaujinančių kaimo turizmo mokymo programą, rengiančių dalykų mokymo medžiagą ir talpinančių ją WebCT aplinkoje. Projekto rezultatas – parengtos ir išbandytos 4 modulinės pirminio profesinio mokymo programos, pritaikytos nuotoliniam mokymui.
 
 

2010 M. LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTO LLP-LDV-IVT-2010-LT-0389 “MODERNAUS NAMO STATYBA“

 

Pagrindinis projekto tikslas – statybininko specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas taikant ES šalių technologijas ir patirtį, susipažinimas su daugiaaukščių namų atnaujinimu, pastatų ir statinių renovavimo darbais naudojant naujausias medžiagas. Dalyvavimas projekte padėjo dalyviams geriau įsisavinti profesines žinias ir jas pritaikyti praktikoje apie naujų statybos medžiagų naudojimą, padėjo tobulinti užsienio kalbos žinias ir įgūdžius. Projektas skirtas jaunimo įgūdžių ir kompetencijų pirminiame profesiniame rengime tobulinimui, įdarbinimo ir profesinės integracijos galimybių gerinimui.
Projekto tikslinė grupė – 5 Lietuvos profesinių mokyklų ir profesinių mokymo centrų 2-3 kursų moksleiviai, besimokantys apdailininko (statybininko) specialybės. Šį projektą inicijavo Utenos regioninio profesinio mokymo centro apdailininko specialybės moksleiviai. Be to, projekte dalyvavo: • Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centras; • Zarasų žemės ūkio mokykla; • Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras; • Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekte numatytos 3 savaičių stažuotės mūsų mokyklos mokiniams, būsimiems apdailininkams (statybininkams). 1 srautas – 1 apdailininko (statybininko) specialybės mokinys vyko į Vokietijos Berufsförderungswerk E.V. des bauindustrieverbandes Berlin – Brandenburg E.V. nuo 2010-10-17 iki 2010-11-06. 2 srautas – 2 apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai vyko į Latvijos Daugavpils arodvidussukola nuo 2010-10-31 iki 2010-11-19. 3 srautas – 1 apdailininko (statybininko) specialybės mokinys vyko į Italijos Fattoria Biologica Patrice Fraz nuo 2011-03-20 iki 2011-04-09. Visi projekto dalyviai gavo pažymėjimus, stažuotės laikas bus pripažintas kaip gamybinė praktika, rezultatai buvo aptarti su mokyklos bendruomene.

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30