Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

Pamokų tvarkaraščiai ir konsultacijos
Sekite mus Facebook

Struktūriniai fondai

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0005

„ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI)

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

Projektas: „ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0005

Paramos programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

Projekto pradžia: 2019 gruodžio 10 d.

Projekto pabaiga: 2021 gegužės 31 d.

Paramos suma: 460.013,04 Eur

Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal paslaugos asmenims, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei architektūra ir statyba švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto santrauka – Zarasų profesinė mokykla (toliau –Mokykla) teikdama profesinio mokymo paslaugas, negali tinkamai įgyvendinti paslaugos asmenims, inžinerijos, architektūros ir statyba švietimo sričių mokymo programų dėl trūkstamų mokymo priemonių. Siekdama užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą Mokykla projekto metu įsigis aukščiau minėtoms mokymo programoms būtiną profesinio mokymo įrangą. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimas.

Įvykdžius projektą:

1. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių pirminį profesinį mokymą, profesinio mokymo(si) kokybė ir išaugs jų įsidarbinamumo pagal įgytą profesiją procentas;

2. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių tęstinį profesinį mokymą pagal Užimtumo tarnybos siuntimus, profesinio mokymo(si) kokybė;

3. dėl didėjančio priminio ir tęstinio profesinio mokymo(si) kokybės, didės įstaigos finansinis gyvybingumas.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.


Kokybiškas darbas ir puikus bendravimas net penkių projekto partnerių

2019 metų balandžio 17-19 d. Zarasų profesinėje mokykloje projekto INTERREG V-A Latvia-Lithuania Programme project LLI-183 „Labour Market without Borders” / „MOBILITY”  3 dienų mokymuose dalyvavo mokiniai ir jų mokytojai iš Daugpilio dizaino „Saules“ mokyklos, Alantos technologijos ir verslo mokyklos,  Joniškio žemės ūkio mokyklos, Zarasų profesinės mokyklos  ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Tema  „SODYBOS KAMBARIŲ IR STALO DEKORAS“. („3 Study visits, internships and field practices for students Landscape  design and agro tourism”).

Užsiėmimus organizavo ir vedė profesijos mokytojos Inga Buliginaitė („Švenčių stalo dekoravimas“ ) ir Inga Mikutavičienė („Kambario dekoro detalė“). 


Vizitas į Latviją

2019 m. kovo 26-28 d. vyko trijų dienų kūrybinės dirbtuvės  Landscape design in interior Latvijos Balvi mieste. Iš Zarasų profesinės mokyklos dalyvavo trys mokinės: Ugnė Bernotaitė, Ingrida Dumbravaitė  ir Eglė Ivanova, jas lydėjo mokytoja Fedosija Bezubova.

Projekto dalyviai aktyviai dirbo medžio apdirbimo laboratorijoje, kūrė gražesnį interjerą. Susipažino su Latvijos Balvi miestu, profesine mokykla (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola  – BPVV), aplankė pažintinius statinius ir vietas.


Trijų dienų Kūrybinės dirbtuvės Zarasų žemės ūkio mokykloje. (3-DAY CREATIVE WORKSHOP 19.09-21.09.2018), tema Ecological Agriculture and Education


Vizitas į Joniškio žemės ūkio mokyklą

2018 m. rugsėjo 27-29 dienomis profesijos mokytoja Donata Radionova ir 18Di1 mokinės – Ugnė Bernotaitė ir Ingrida Dumbravaitė lankėsi Joniškio žemės ūkio mokykloje, įgyvendinant Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ir kitų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo projektą „Labour Market without Borders (Mobility)“( LLI-183).

Projekto dalyvės susipažino su Joniškio žemės ūkio mokykla, jos edukacinėmis erdvėmis ir atnaujintu technologijų centru. Aplankė Raudonąją ir Baltąją sinagogas, miesto parką ir vienintelį Baltijos šalyse krepšinio muziejų.

Vizito metu projekto dalyviai turėjo galimybė mokytis kaip kurti gėlių kilimą. Kiekviena komanda turėjo sukurti kilimą Lietuvos ir Latvijos draugystei, pažymint, kad abi valstybės švenčia nepriklausomybės šimtmečius.

Mokytoja Donata Radionova


Mokymai Utenos regioniniame profesinio mokymo centre

Po darbų keliavo į Leliūnus. Aplankė Vytauto Valiušio keramikos muziejų. Mokiniai bendravo su Lietuvos žymiausiu keramikinių puodu žiedėju, stebėjo jo darbą, grožėjosi muziejaus eksponatais. Buvo organizuota pažintinė ekskursija po Utenos miesto parkus.

Gegužės 2-4 dienomis 4 mokyklos mokinės: Rasa Černiauskaitė, Greta Miškinytė, Monika Kulikauskaitė ir Edita Šarkambiškytė dalyvavo projekto LLI-183 „Labour Market without Borders” / „MOBILITY”.Utenos regioninio profesinio mokymo centre vykusiuose mokymuose. Kartu dalyvavo mokiniai iš Utenos, Alantos ir Joniškio profesinio mokymo įstaigų – projekto partnerių. Buvo įvairi ir įdomi programa. Mokiniai susipažino su vejos paruošimu, pušelių sodinimu, kiemo plytelių klojimu. Išklausę teorinę dalį, visus darbus išbandė praktiškai – ruošė žemę vejai, pasodino 100 pušelių.

Mokymų metu mokiniai gilino teorines žinias, įgijo praktinių įgūdžių, praplėtė akiratį. Mokymuose kartu dalyvavusi Vanda Šaltytė – Popovienė pasidalijo mintimis apie mokymus Utenoje.

Bendras projekto biudžetas: 903 891,96 EUR ERPF finansavimas 768 308,13 EUR  

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų žemės ūkio mokykla. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.europe.eu 
www.latlit.eu


Kovo 22 d. mūsų mokykloje vyko projekto „Labour Market without Borders”/„MOBILITY” LLI-183 4 mokymo įstaigų partnerių vizitas A.T1.3: Malnavos kolegijos (4 dalyviai), Alantos technologijos ir verslo mokyklos (2 dalyviai), Joniškio žemės ūkio mokyklos (2 dalyviai), Zarasų žemės ūkio mokyklos (4 dalyviai). Vyko mokytojų mokymai žemės ūkio ir technologijų tema „Žemės ūkio veiklos efektyvumas ir alternatyva“.

Projekto dalyviams Zarasų žemės ūkio mokyklos veiklas pristatė direktorė Nijolė Guobienė. Mokytoja Janina Čepelionienė skaitė pranešimą „Naujausios daržininkystės ir gėlininkystės technologijos taikomos Zarasų žemės ūkio mokykloje“ ir vedė praktinį užsiėmimą: „Daržovių ir gėlių daigų pikavimo ypatumai“. Kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“ atstovas skaitė pranešimą – „Mėsinių galvijų auginimo technologija“. Pristatytas alternatyvus žemės ūkis – „Sraigių auginimas, perdirbimas ir gamyba“, UAB „EMERTA“ sraigių ūkis.

Bendras projekto biudžetas: 903 891,96 EUR ERPF finansavimas 768 308,13 EUR  

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų žemės ūkio mokykla. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.europe.eu 
www.latlit.eu


Projekto „Labour market without borders“ „Mobility“ Nr. LLI-183
vadybinės grupės susitikimas Balvu profesinėje mokykloje

2018 m. vasario 28 d. Balvu profesinėje mokykloje (Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola), vyko Interreg V-A Latvijos- Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Labour market without borders“ „Mobility“ Nr. LLI-183 vadybinės grupės susitikimas. Susitikime dalyvavo net 24 projekto nariai iš Krāslavos savivaldybės tarybos, (Krāslava novada dome), Malnavos kolegijos (Malnavas koledža), Daugpilio Saulės dizaino vidurinės mokyklos, (Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules Skola), Alantos technologijos ir verslo, Zarasų ir Joniškio žemės ūkio mokyklų bei Utenos regioninio profesinio mokymo centro projektų koordinatoriai, finansininkai, asmenys atsakingi už projekto sklaidą ir veiklas.

Projekto „Mobilumas“ Nr. LLI-183 vadovė Ilze Stabulniece pristatė 2018-2019 m. m. numatomas vykdyti veiklas, supažindino su I pusmečio ataskaitomis. Susitikimo metu buvo aptartas antrojo etapo bendrų renginių, susitikimų, mokymų tvarkaraštis.

Bendras projekto biudžetas: 903 891,96 EUR ERPF finansavimas 768 308,13 EUR  

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų žemės ūkio mokykla. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.europe.eu 
www.latlit.eu


Projekto „Labour market without borders“ „Mobility“ Nr. LLI-183
vadybinės grupės susitikimas Utenoje

2017 m. rugpjūčio 24 d. Utenos RPMC vyko Interreg V-A Latvijos- Lietuvos bendradarbiavimo per sieną  programos projekto „Labour market without borders“ „Mobility“ Nr.  LLI-183 vadybinės grupės II susitikimas. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Krāslavos savivaldybės tarybos, (Krāslava novada dome),  Malnavos kolegijos (Malnavas koledža),  Daugpilio Saulės dizaino vidurinės mokyklos, (Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules Skola),  Balvų profesinė mokyklos (Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Alantos technologijos ir verslo, Zarasų ir Joniškio žemės ūkio mokyklų bei Utenos regioninio profesinio mokymo centro projektų koordinatoriai, finansininkai, asmenys atsakingi už projekto sklaidą ir veiklas.

Projekto „Mobilumas“ Nr.  LLI-183 vadovė Ilze Stabulniece pristatė 2017-2018 m. m. numatomas vykdyti veiklas, supažindino su I pusmečio ataskaitų rengimo reikalavimais, viešųjų pirkimų reikalavimais.  Susitikimo metu buvo aptartas pirmojo etapo bendrų renginių, susitikimų, mokymų tvarkaraštis.

Bendras projekto biudžetas: 903 891,96 EUR ERPF finansavimas 768 308,13 EUR  

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų žemės ūkio mokykla. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.europe.eu 
www.latlit.eu


„LABOUR MARKET WITHOUT BORDERS“ MOBILITY“ NR. LLI-183

Projekto tikslas – prisidėti prie darbo jėgos mobilumo didinimo per sieną bei darbo jėgos įgūdžių darbo rinkoje gerinimo, atitinkančių Latvijos  Latgalos regiono ir Lietuvos Utenos ir Šiaulių apskričių poreikius. 

Projektas skirtas profesinio mokymo institucijų mokinių įgūdžių tobulinimui ir galimybės įsidarbinti Latvijos – Lietuvos tarpvalstybiniame gerinime problemai spręsti. Projekte dalyvauja 8 profesinio rengimo institucijos iš Latvijos ir Lietuvos pasienio zonos:

LP _1  Krāslavos savivaldybės taryba,  Krāslava novada dome – http://www.kraslava.lv

PP_2 Malnavos kolegija, Malnavas koledža –  http://www.malnava.lv

PP_3 Daugpilio dizaino vidurinė mokykla, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules Skola, – http://www.saules.lv

PP_4  Balvų savivaldybė ir  Balvų profesinė mokykla, Balvu novada pašvaldiba (Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ) http://www.bpvv.lv

PP_5  Alantos technologijos ir verslo mokykla,  www.alantostvm.lt/

PP_6  Zarasų žemės ūkio mokykla, https://www.zum.zarasai.lm.lt

PP_7  Utenos regioninis profesinio mokymo centras, www.utenosrpmc.lt

PP_8  Joniškio žemės ūkio mokykla, http://jzum.lt/

Projektas yra skirtas profesinio rengimo institucijų mokinių ir profesijos mokytojų iš 8 dalyvaujančių mokyklų, per dalyvavimą bendruose renginiuose ir bendrus  teorinius  bei praktinius užsiėmimas, skirtus pagerinti praktinius darbo įgūdžius, gebėjimą integruotis į darbo rinką bei mobilumo per sieną skatinimą. 

Projekto veiklos bus vykdomos keturiose skirtingose profesinio mokymo posryčiuose:

  1. Variklinės transporto priemonės, įskaitant automobilių dizainą.
  2. Tekstilė ir grafinis dizainas
  3. Kraštovaizdžio tvarkymas ir kaimo turizmas
  4. Žemės ūkio technologijos

Projekto metu bus tobulinamos profesinio rengimo programos bei  atnaujinama 8 projekte dalyvaujančių profesinio mokymo institucijų praktinio mokymo bazė. Projekte dalyvaus 150 dalyvių, kurie išbandys inovacinius mokymo metodus. 

Projekto  vedantysis partneris – Latvijos Respublikos Krāslavos savivaldybės taryba.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2017 m. gegužės 07 d. iki 2019 m. gegužės 06 d.). Projekto paramos sutarties pakeitimu projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta. Bendras projekto biudžetas: 903 891,96 EUR ERPF finansavimas 768 308,13 EUR  

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų žemės ūkio mokykla. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.europe.eu 
www.latlit.eu

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30