Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

ZARASŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS 2017-2018 m.m.
PAGAL PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

Mokiniai, baigę 10 klasę, priimami mokytis į trečiąją gimnazijos klasę. Tai 3 metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa. Baigusieji įgyja brandos atestatą ir profesinio mokymo diplomą.
Privalumas: stojant į kolegijas ir universitetus, skaičiuojami papildomi balai baigusiems tos pačios srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją.

Technikos priežiūros verslo darbuotojas
Asmuo, įgijęs šią profesiją, organizuos mašinų techninės priežiūros ir taisymo paslaugų teikimą, atliks  mašinų techninę priežiūrą, gebės atlikti  mašinų detalių remontą.
Darbo vietoje sudarys saugias darbo sąlygas, priimti užsakymą paslaugai atlikti, parinkti mašinoms eksploatacines medžiagas, nustatys mašinų gedimus naudojantis techninio serviso įranga, vairuos transporto priemones, skaitys darbo brėžinius, remontuos detales šaltkalvio, kalvio, suvirinimo ir mechaninio apdirbimo būdais.
Privalumai: nemokami ,,B“ kategorijos vairuotojų kursai,  taip pat išlaikę egzaminus nemokamai gali įgyti „TR1“, „TR2“, „SZ“ kategorijų traktorininko pažymėjimus.

Virėjas
Asmuo, tapęs virėju,  gebės parengti darbo vietą, parinks darbui įrengimus, inventorių, įrankius, gebės saugiai dirbti, parinkti maisto produktus bei žaliavas patiekalams ruošti, nustatyti jų kokybę, paruoš maisto produktus bei žaliavas pusgaminiams ir patiekalams gaminti, apskaičiuos maisto produktų kiekį, ruoš įvairius pusgaminius, nustatys patiekalų kokybę, mokės gaminti karštuosius ir šaltuosius patiekalus.

Kaimo turizmo organizatorius
Asmuo, įgijęs šią profesiją, gebės kurti kaimo turizmo paslaugų verslą, tvarkyti veiklos apskaitą, bendrauti ir bendradarbiauti, parengti poilsiautojo rekreacinę programą ir ją įgyvendinti.
Mokės parinkti reikalingą įrangą ir priemones rekreacinei veiklai, organizuoti maisto paruošimą ir patiekimą, parinkti žaliavas ir medžiagas maisto gamybai, paruošti ir patiekti patiekalus, parengti kambarius turistams apgyvendinti, prižiūrėti kaimo turizmo sodybos pastatus, statinius.

Svečių aptarnavimo darbuotojas
Asmuo, įgijęs šia profesiją, gebės vykdyti viešbučio svečių sutikimą, aptarnavimą, išlydėjimą, informacijos suteikimą, bendros tvarkos viešbutyje priežiūrą, viešbučio patalpų valymą ir švaros priežiūrą, pusryčių paruošimą ir patiekimą. Programoje numatyti 11 privalomųjų modulių: įvadas į profesiją, svetingumo paslaugos, informacijos teikimas viešbučio svečiams, bendrosios tvarkos priežiūra viešbutyje ir jo padaliniuose, viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų valymas ir tvarkymas, nesudėtingų pusryčių paruošimas ir patiekimas viešbutyje, stalų serviravimas viešbučio restorane, viešbučio svečių aptarnavimas pusryčių ir kavos pertraukų metu, įvadas į darbo rinką. Taip pat – 4 pasirenkamieji moduliai. Asmenys, įgiję svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, dirbti įvairiuose viešbučio padaliniuose.

Apdailininkas (statybininkas)
Asmuo, tapęs apdailininku (statybininku), gebės parinkti statybos medžiagas, mūryti, apdirbti medieną rankiniais įrankiais, skaityti darbo brėžinius, apšildyti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuoti rankiniais įrankiais ir mechaniniu būdu, kloti plyteles, dažyti rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, klijuoti apmušalus, tvirtinti gipso kartono plokštes, montuoti apdailos plokštes ir tiesinius apdailos elementus.

Logistas ekspeditorius
Logistai ekspeditoriai geba atlikti krovinių sandėliavimo ir transportavimo darbus.
Įvykdę visus programos reikalavimus asmenys, gali dirbti muitinėse ir krovinių pervežimo įmonėse, kurios vykdo logistinę veiklą, prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, geba tvarkyti užsakymus, atlikti sandėliavimo darbus, organizuoti krovinių vežimą šalies viduje ir tarptautiniais maršrutais, rengti ir įforminti krovinių vežimo dokumentus, tvarkyti krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose, tvarkyti vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, bendrauti užsienio kalba, mokėti dirbti su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis, rūpintis vežamų krovinių saugumu.

Mokiniai, baigę 12 klasių arba išklausę 12-os klasių kursą, priimami mokytis į 2, 1,5 arba 1 metų trukmės profesinio mokymo programas. Baigusieji įgyja profesinio mokymo diplomą.

Smulkiojo verslo organizatorius (2 metų programa)
Asmenys, įgiję šią profesiją, gebės tirti rinką, įsteigti smulkiojo verslo įmones, priimti verslo sprendimus ir juos pagrįsti, parengti verslo planą, organizuoti darbą smulkiojo verslo įmonėje, aprašyti darbuotojų vaidmenį įmonėje, parinkti darbuotojų motyvavimo priemones, apibrėžti profesinės veiklos vertinimo kriterijus, tvarkyti smulkios įmonės dokumentaciją, bendradarbiauti su verslo partneriais ir klientais, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

Masažuotojas (2 metų programa)
Įgiję šią profesiją,  geba planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais/pacientais, dirbti komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.
Būsimieji masažuotojai mokosi anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindų, reabilitacijos ir farmakologijos pagrindų, infekcinių ir odos ligų pagrindų, masažo pradmenų, vidaus ligų ir masažo, chirurginių ligų ir masažo, nervų ligų ir masažo, vaikų ligų ir masažo, higieninio ir kosmetinio masažo, sportinio masažo ir kt.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas (2 metų programa)
Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas mokės atlikti įvairius teritorijos apželdinimo, mažosios architektūros elementų kūrimo darbus, mokės sudaryti dekoratyvinių augalų kompozicijas, priderins jas prie aplinkos, atlikti želdynų priežiūros mašinų nesudėtingus remonto darbus bei techninę priežiūrą, mokės dirbti su traktoriniais agregatais. Parengti specialistai mokės pažinti, dauginti, sodinti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, nusimanys apie augalų augimo sąlygas, dirvos paruošimą, aplinkosauginius reikalavimus, retuosius augalus ir jų apsaugą.
Privalumai: išlaikę egzaminus gali įgyti „TR1” kategorijos traktorininko pažymėjimą nemokamai.

Apdailininkas (statybininkas) (2 metų programa)
Asmuo, tapęs apdailininku (statybininku), gebės parinkti statybos medžiagas, mūryti, apdirbti medieną rankiniais įrankiais, skaityti darbo brėžinius, apšildyti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuoti rankiniais įrankiais ir mechaniniu būdu, kloti plyteles, dažyti rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, klijuoti apmušalus, tvirtinti gipso kartono plokštes, montuoti apdailos plokštes ir tiesinius apdailos elementus.

Svečių aptarnavimo darbuotojas (1,5 metų programa)
Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų vykdyti viešbučio svečių sutikimą, aptarnavimą, išlydėjimą, informacijos suteikimą, bendros tvarkos viešbutyje priežiūrą, viešbučio patalpų valymą ir švaros priežiūrą, pusryčių paruošimą ir patiekimą, ugdymą. Programoje numatyti 11 privalomųjų modulių: įvadas į profesiją, svetingumo paslaugos, Informacijos teikimas viešbučio svečiams, bendrosios tvarkos priežiūra viešbutyje ir jo padaliniuose, viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų valymas ir tvarkymas, nesudėtingų pusryčių paruošimas ir patiekimas viešbutyje, stalų serviravimas viešbučio restorane, viešbučio svečių aptarnavimas pusryčių ir kavos pertraukų metu, įvadas į darbo rinką, ir  4 pasirenkamieji. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmenys, įgiję svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti įvairiuose viešbučio padaliniuose. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo vadybos studijų krypties programas.

Finansinių paslaugų teikėjas (1 metų programa)
Finansinių paslaugų teikėjo tikslas – aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus. Svarbiausios finansinių paslaugų teikėjo veiklos sritys: klientų aptarnavimas, banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktų pardavimas, dokumentų tvarkymas. Programoje mokoma informacinių komunikacinių technologijų, finansinių operacijų grynaisiais pinigais, mokėjimų pavedimu, darbo su klientais, elektroninių paslaugų, profesinės užsienio kalbos pagrindų, banko sąskaitų ir mokėjimų kortelių, taupymo, kreditavimo, draudimo. Praktika atliekama finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Apeigų ir švenčių organizatorius (1 metų programa)
Apeigų ir švenčių organizatoriaus tikslas – kurti scenarijų, planuoti, organizuoti apeigą arba šventę. Asmuo, sėkmingai baigęs programą, geba organizuoti darbo vietą; analizuoti ir planuoti apeigas ir šventes jas koordinuoti, aptarnauti klientus, planuoti ir įgyvendinti apeigas ir šventes, parinkti bei ruošti renginio vietą (interjerą ir eksterjerą), dirbti su gamybos įrenginiais bei įrankiais, medžiagomis ir aksesuarais, greitai prisitaikyti prie technologijų kaitos, išmanys naudojamų medžiagų, įrenginių savybes, paskirtį, žinos jų taikymo galimybes. Šios srities specialistai mokės naudotis specialia literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo darbe gebės taikyti teisės, ekonomikos, verslo, reklamos ir darbo saugos žinias.

Kaimo turizmo organizatorius (1 metų programa)
Asmuo, įgijęs šią profesiją, gebės paruošti sodybą pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus, tvarkyti veiklos apskaitą, bendrauti ir bendradarbiauti, parengs poilsiautojams turistinius maršrutus po regioną.
Mokės paruošti reikalingą įrangą ir priemones rekreacinei veiklai, parinks žaliavas ir medžiagas patiekalams gaminti, paruošti ir patiekti patiekalus, parengs kambarius turistams apgyvendinti, prižiūrės kaimo turizmo sodybos pastatus, statinius.
Išmanys turizmo ir kaimo turizmo plėtrą, Lietuvos Respublikos agrarinę politiką, galimybę pasinaudoti Europos struktūrinių fondų parama, organizuodamas kaimo turizmo verslą gebės vadovautis galiojančiais teisės aktais.

Logistas ekspeditorius (1 metų programa)
Logistai ekspeditoriai geba atlikti krovinių sandėliavimo ir transportavimo darbus. Įvykdę visus programos reikalavimus asmenys, gali dirbti krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, įmonėse, kurios vykdo logistinę veiklą, prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse,  geba tvarkyti užsakymus, atlikti sandėliavimo darbus, organizuoti krovinių vežimą šalies viduje ir tarptautiniais maršrutais, rengti ir įforminti krovinių vežimo dokumentus, tvarkyti krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose, tvarkyti vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, bendrauti užsienio kalba, mokėti dirbti su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis, rūpintis vežamų krovinių saugumu.

Socialinio darbuotojo padėjėjas (1 metų programa)
Socialinio darbuotojo padėjėjas geba teikti socialines paslaugas įvairių grupių klientams pagal nustatytą poreikį, kurti saugią, estetinius ir higieninius reikalavimus ir asmens poreikius tenkinančią aplinką, bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka.
Socialinio darbuotojo padėjėjas gali rinktis vieną iš specializacijų, priklausomai nuo darbo rinkos reikalavimų ir savo poreikių. Jis galės įsteigti įmonę ir vystyti savo verslą arba dirbti pagal pasirinktą specializaciją esamose valstybinėse ir nevalstybinėse socialinių paslaugų įmonėse.
Socialinio darbuotojo padėjėjas geba pagal socialinio darbuotojo nurodymus ir jam vadovaujant teikti kokybiškesnes socialinės priežiūros paslaugas klientui bei jo artimiesiems. Socialinio darbuotojo padėjėjas galės dirbti ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų įstaigose, teikti paslaugas namuose.
Baigus socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinio darbo studijų krypties programas.

Technikos priežiūros verslo darbuotojas (1 metų programa)
Asmuo, įgijęs šią profesiją, organizuos mašinų techninės priežiūros ir taisymo paslaugų teikimą, atliks  mašinų techninę priežiūrą, gebės atlikti  mašinų detalių remontą.
Darbo vietoje gebės sudaryti saugias darbo sąlygas, priimti užsakymą paslaugai atlikti, parinkti mašinoms eksploatacines medžiagas, nustatys mašinų gedimus naudojantis techninio serviso įranga, vairuos transporto priemones, skaitys darbo brėžinius, remontuos detales šaltkalvio, kalvio, suvirinimo ir mechaninio apdirbimo būdais.
Privalumai: nemokami ,,B“ kategorijos vairuotojų kursai,  taip pat išlaikę egzaminus nemokamai gali įgyti „TR1“, „TR2“, „SZ“ kategorijų traktorininko pažymėjimus.

Virėjas (1 metų programa)
Asmuo, tapęs virėju,  gebės parengti darbo vietą, parinks darbui įrengimus, inventorių, įrankius, gebės saugiai dirbti, parinkti maisto produktus bei žaliavas patiekalams ruošti, nustatyti jų kokybę, paruoš maisto produktus bei žaliavas pusgaminiams ir patiekalams gaminti, apskaičiuos maisto produktų reikmes, ruoš įvairius pusgaminius, nustatys patiekalų kokybę, mokės gaminti karštuosius ir šaltuosius patiekalus.

Mokiniai priimami mokytis nuo 14 metų amžiaus į 2 metų trukmės profesinio mokymo programą. Baigusieji įgyja profesinio mokymo diplomą.

Žemės ūkio gamybos verslo darbininkas
Asmuo, įgijęs šią profesiją, gebės atlikti pagrindinius sodinimo, dauginimo, tręšimo, apsaugos nuo ligų ir kenkėjų darbus, išmanys sodo augalų auginimo technologijas, nustatys dirvožemio struktūrą ir tipus, tręšimo būdus ir trąšas, išmanys šiltadaržių daržovių auginimo technologijas, pažins sodo, lauko kultūrų kenkėjus ir ligas, parinks apsaugos priemones prieš sodo, lauko augalų kenkėjus bei ligas, mokės perdirbti bei konservuoti vaisius bei daržoves, nusimanys apie gyvulių rūšis ir t.t.
Privalumai: išlaikę egzaminus, nemokamai gali įgyti „TR1“ kategorijos traktorininko pažymėjimą.

Technikos šaltkalvis – remontininkas
Tapęs šaltkalviu-remontininku, asmuo supras techninius brėžinius ir mokės braižyti nesudėtingus brėžinius, dirbti su „A“ kategorijos traktoriais, išmanyti žemės ūkio mašinų sandarą ir mokėti reguliuoti, atlikti šaltkalviškus darbus, gebės apdirbti metalus tekinimo, šlifavimo, frezavimo būdais, suvirinti metalus įvairių tipų siūlėmis, remontuoti žemės ūkio technikos ir gamybinių patalpų įrengimų detales, atlikti nesudėtingus kalviškus ir  dekoratyvinės kalvystės darbus.
Privalumai: išlaikę egzaminus, nemokamai gali įgyti „TR1“ kategorijos traktorininko pažymėjimą.

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas
Būsimieji meno dirbinių iš tekstilės gamintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi taikomosios dailės, tautodailės, tekstilės istorijos pagrindų, piešimo ir kompozicijos, tapybos, žaliavų ir siūlo apdailos, audimo, siuvimo, siuvinėjimo, mezginių pynimo, batikos, gobelenų ir rištinių kilimų atlikimo technikų ir technologijų, rankinio audimo staklių sandaros, tipų, veikimo reguliavimo ir priežiūros ir kt. Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, įmonėse, kuriose atliekami rankinio audimo, siuvimo, siuvinėjimo, suvenyrų gamybos ir dekoratyvinės tekstilės darbai. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami piešimo ir komponavimo, audinių ir gobelenų audimo ir kt. gebėjimai.

Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniams ,,B“ kategorijos vairuotojų kursams taikoma nuolaida.
Mokiniai, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, priimami mokytis į 9 ir 10 klases.
Baigusieji įgyja pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

 

Reikalingi dokumentai:

Stojantieji mokytis į pagrindinio ugdymo programas pateikia:

  1. 8 ar 9 kl. baigimo dokumentą;
  2. Sveikatos pažymėjimą (027 -1/a forma);
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. 4 nuotraukas (3 x 4cm).

Stojantieji mokytis pagal profesinio mokymo programas pateikia:

  1. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  2. Sveikatos pažymėjimą (086/a forma);
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. 4 nuotraukas (3 x 4 cm).
Translation

El. dienynas

Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Aktualu
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30