Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

ZARASŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS 2018-2019 m.m.
PAGAL PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

Mokiniai, baigę 10 klasę, priimami mokytis į trečiąją gimnazijos klasę. Tai 3 metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa. Baigusieji įgyja brandos atestatą ir profesinio mokymo diplomą.
Privalumas: stojant į kolegijas ir universitetus, skaičiuojami papildomi balai baigusiems tos pačios srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją. 

Technikos priežiūros verslo darbuotojas
Asmuo, įgijęs šią profesiją, organizuos mašinų techninės priežiūros ir taisymo paslaugų teikimą, atliks  mašinų techninę priežiūrą, gebės atlikti  mašinų detalių remontą.
Darbo vietoje mokės sudaryti saugias darbo sąlygas, priimti užsakymą paslaugai atlikti, parinkti mašinoms eksploatacines medžiagas, nustatys mašinų gedimus naudojantis techninio serviso įranga, vairuos transporto priemones, skaitys darbo brėžinius, remontuos detales šaltkalvio, kalvio, suvirinimo ir mechaninio apdirbimo būdais.
Privalumai: nemokami ,,B“ kategorijos vairuotojų kursai,  taip pat išlaikę egzaminus nemokamai gali įgyti „TR1“, „TR2“, „SZ“ kategorijų traktorininko pažymėjimus.

Virėjas
Asmuo, tapęs kvalifikuotu virėju, išmanys gastronomijos naujoves, įgyvendins idėjas gaminant patiekalus, sieks išmokti pajusti skonio vientisumą, gebės interpretuoti ir derinti maisto produktus. Šioje programoje numatyta 9 privalomieji moduliai: Įvadas į virėjo profesiją; Tvarkos virtuvėje palaikymas; Pasiruošimas patiekalų gaminimui; Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas; Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas; Salotų, užkandžių ir šaltųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas; Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas; Darbas su dokumentais; Įvadas į darbo rinką.
Taip pat – 3 pasirenkamieji moduliai: Miltinių konditerijos gaminių gaminimas; Sveikos mitybos patiekalų gaminimas; Lietuviškų tradicinių nacionalinių patiekalų gaminimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. 

Svečių aptarnavimo darbuotojas
Asmuo, įgijęs šia profesiją, gebės vykdyti viešbučio svečių sutikimą, aptarnavimą, išlydėjimą, informacijos suteikimą, bendros tvarkos viešbutyje priežiūrą, viešbučio patalpų valymą ir švaros priežiūrą, pusryčių paruošimą ir patiekimą. Programoje numatyti 11 privalomųjų modulių: įvadas į profesiją, svetingumo paslaugos, informacijos teikimas viešbučio svečiams, bendrosios tvarkos priežiūra viešbutyje ir jo padaliniuose, viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų valymas ir tvarkymas, nesudėtingų pusryčių paruošimas ir patiekimas viešbutyje, stalų serviravimas viešbučio restorane, viešbučio svečių aptarnavimas pusryčių ir kavos pertraukų metu, įvadas į darbo rinką. Taip pat – 4 pasirenkamieji moduliai. Asmenys, įgiję svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, gali dirbti įvairiuose viešbučio padaliniuose. 

Mokiniai, baigę 12 klasių arba išklausę 12-os klasių kursą, priimami mokytis į 2, 1,5 arba 1 metų trukmės profesinio mokymo programas. Baigusieji įgyja profesinio mokymo diplomą.

Masažuotojas (2 metų programa)
Įgiję šią profesiją,  geba parinkti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais/pacientais, dirbti komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.
Būsimieji masažuotojai mokosi anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindų, reabilitacijos ir farmakologijos pagrindų, infekcinių ir odos ligų pagrindų, masažo pradmenų, vidaus ligų ir masažo, chirurginių ligų ir masažo, nervų ligų ir masažo, vaikų ligų ir masažo, higieninio ir kosmetinio masažo, sportinio masažo ir kt. 

Apdailininkas (statybininkas) (2 metų programa)
Asmuo, tapęs apdailininku (statybininku), gebės parinkti statybos medžiagas, mūryti, apdirbti medieną rankiniais įrankiais, skaityti darbo brėžinius, apšildyti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuoti rankiniais įrankiais ir mechaniniu būdu, kloti plyteles, dažyti rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, klijuoti apmušalus, tvirtinti gipso kartono plokštes, montuoti apdailos plokštes ir tiesinius apdailos elementus. 

Finansinių paslaugų teikėjas (1 metų programa)
Finansinių paslaugų teikėjo tikslas – aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus. Svarbiausios finansinių paslaugų teikėjo veiklos sritys: klientų aptarnavimas, banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktų pardavimas, dokumentų tvarkymas. Programoje mokoma informacinių komunikacinių technologijų, finansinių operacijų grynaisiais pinigais, mokėjimų pavedimu, darbo su klientais, elektroninių paslaugų, profesinės užsienio kalbos pagrindų, banko sąskaitų ir mokėjimų kortelių, taupymo, kreditavimo, draudimo. Praktika atliekama finansinių paslaugų teikėjų, savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose. 

Kaimo turizmo organizatorius (1 metų programa)
Asmuo, įgijęs šią profesiją, gebės paruošti sodybą pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus, tvarkyti veiklos apskaitą, bendrauti ir bendradarbiauti, parengs poilsiautojams turistinius maršrutus po regioną.
Būsimasis specialistas mokysis paruošti reikalingą įrangą ir priemones rekreacinei veiklai, parinkti žaliavas ir medžiagas patiekalams gaminti, paruošti ir patiekti patiekalus, parengs kambarius turistams apgyvendinti, prižiūrės kaimo turizmo sodybos pastatus, statinius.
Išmanys turizmo ir kaimo turizmo plėtrą, Lietuvos Respublikos agrarinę politiką, galimybę pasinaudoti Europos struktūrinių fondų parama, organizuodamas kaimo turizmo verslą gebės vadovautis galiojančiais teisės aktais.

Slaugytojo padėjėjas (1 metų programa)
Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.
Besimokančiajam sudaromos galimybės įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, atlikti techninius darbus.
Asmenys, įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, Greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje, civilinės aviacijos srities įstaigose.
Baigus šią programą ir įgijus slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo Slaugos studijų krypties programas. 

Siuvėjas (1 metų programa)
Mokymo programa skirta rengti siuvėjus, gebančius organizuoti paslaugų teikimą, parinkti ir pritaikyti drabužio konstrukciją, siūti ir taisyti drabužius.
Siekiant šių tikslų būsimieji siuvėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi menų ir meninės raiškos, estetikos, siuvimo ir siuvinėjimo technologijos, siuvimo ir siuvinėjimo mašinų ir įrengimų naudojimo ir priežiūros, audinių sukirpimo, konstravimo ir modeliavimo, specialiojo piešimo, madų ir stiliaus, kompiuterinės grafikos, žaliavų: audinių, odos, kailių savybių ir jų panaudojimo, pagalbinių žaliavų ir priedų asortimento, apmėtymo, drabužių defektų taisymo, siuvinėjimo piešinio paruošimo ir jo perkėlimo ant audinio, siuvinėjimo įvairia technika rankomis ir mašinomis, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslo pagrindų, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos ir kt. Baigiamoji (8 savaičių trukmės) praktika vyksta siuvimo įmonėse.
Jo metu įtvirtinami ir tobulinami drabužių konstrukcijų parinkimo ir pritaikymo, siuvimo, dekoravimo įvairia technika, drabužių taisymo ir kt. gebėjimai. 

Technikos priežiūros verslo darbuotojas (2 metų programa)
Programos paskirtis – parengti profesinius pagrindus ir įgūdžius turintį, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje darbuotoją, gebantį atlikti automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus įmonėse bei organizuoti privačią komercinę veiklą.
Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, žinos automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir kombainų, gaminamų Lietuvoje ir užsienyje, sandarą, veikimą, techninės priežiūros ir remonto technologijas. Jis gebės parinkti pagrindines mašinų konstrukcines medžiagas, mokės jas apdirbti šaltkalvio, kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais, išmanys mašinų techninio serviso principus, mašinų priežiūros ir remonto dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius ir eksploatacines medžiagas, mašinų techninės priežiūros periodiškumą. Technikos priežiūros verslo darbuotojas mokės saugiai naudotis mašinų serviso įranga, bendrosios techninės būklės įvertinimo stendais, diagnostikos prietaisais. Įgiję technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę.
Privalumai: nemokami ,,B“ kategorijos vairuotojų kursai,  taip pat išlaikę egzaminus nemokamai gali įgyti „TR1“, „TR2“, „SZ“ kategorijų traktorininko pažymėjimus. 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas (2 metų programa)
Pagrindinis šios modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą žemės ūkio gamybos verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.
Būsimieji žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai mokomi: įkurti ir įregistruoti ūkį, dirbti traktoriais ir juos prižiūrėti, auginti lauko augalus, auginti įvairių rūšių gyvulius, valdyti ūkinę žemės ūkio verslo veiklą, gaminti, perdirbti ir realizuoti augalininkystės produkciją, gaminti, perdirbti ir realizuoti gyvulininkystės produkciją, tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą, naudoti augalų apsaugos produktus, vykdyti veterinarijos gydytojo nurodymus.
Susipažinimas su darbo rinka vykdomas mokyklų praktinio mokymo dirbtuvėse, laboratorijose, mokomuosiuose ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir pas ūkininkus. Baigiamojo modulio pagrindiniai tikslai yra: suteikti žinių apie teisinius pagrindus darbo santykių srityje ir atsakomybę už teisės aktų pažeidimus profesinėje srityje, tobulinti integracijos į darbo rinką įgūdžius bei ugdyti mokinių verslumą.
Praktinių užsiėmimų metu būsimieji žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai mokomi dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais.
Privalumai: išlaikę egzaminus, nemokamai gali įgyti „TR1“ kategorijos traktorininko pažymėjimą.

 Mokiniai priimami mokytis nuo 14 metų amžiaus į 2 metų trukmės profesinio mokymo programą. Baigusieji įgyja profesinio mokymo diplomą.

Technikos šaltkalvis – remontininkas
Tapęs šaltkalviu-remontininku, asmuo supras techninius brėžinius ir mokės braižyti nesudėtingus brėžinius, dirbti su „A“ kategorijos traktoriais, išmanyti žemės ūkio mašinų sandarą ir mokėti reguliuoti, atlikti šaltkalviškus darbus, gebės apdirbti metalus tekinimo, šlifavimo, frezavimo būdais, suvirinti metalus įvairių tipų siūlėmis, remontuoti žemės ūkio technikos ir gamybinių patalpų įrengimų detales, atlikti nesudėtingus kalviškus ir  dekoratyvinės kalvystės darbus.
Privalumai: išlaikę egzaminus, nemokamai gali įgyti „TR1“ kategorijos traktorininko pažymėjimą.

Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniams ,,B“ kategorijos vairuotojų kursams taikoma nuolaida.
Mokiniai, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, priimami mokytis į 9 ir 10 klases.
Baigusieji įgyja pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

Prašymai mokytis (išskyrus į 9 klasę) pateikiami per priėmimo į profesines įstaigas sistemą LAMA BPO. https://bp.lamabpo.lt
Konsultacija telefonu +37060609101

Stojančiųjų mokytis į 9 klasę prašymai priimami priėmimo komisijoje nuo 2018 m. birželio 1 dienos.

Reikalingi dokumentai:

Stojantieji mokytis į pagrindinio ugdymo programas pateikia:

  1. 8 ar 9 kl. baigimo dokumentą;
  2. Sveikatos pažymėjimą (027 -1/a forma);
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. 4 nuotraukas (3 x 4cm).

Stojantieji mokytis pagal profesinio mokymo programas pateikia:

  1. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  2. Sveikatos pažymėjimą (086/a forma);
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. 4 nuotraukas (3 x 4 cm).

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30