Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

DIDŽIUOJAMĖS MŪSŲ DIREKTORE

 

Negalime praleisti progos pasidžiaugti mūsų direktore Nijole Guobiene, kuri prie nesuskaičiuojamos galybės darbų vadovaudama mūsų mokyklai, sistemingai įgyvendindama tikslus bei nenumaldomu greičiu tobulindama mokyklos infrastruktūrą, vidaus sistemą dar ir aktyviai sportuoja. Kovo 11 – tą dieną Salako ir Degučių seniūnijos bei vietos bendruomenės jau 6 – tą kartą organizuota pilietinė akcija – šventinis bėgimas „Tikime laisve 2018“. Šiais metais pilietinė akcija dedikuojama atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Mūsų direktorė dalyvavo šioje akcijoje jau trečią kartą 11 km distanciją įveikė su šypsena. „Man patinka bėgimas ,  bėgdama aš ilsiuosi“ minėjo direktorė. Prieš bėgimą Salako bendruomenė ir dalyviai iškilmingai iškėlė vėliavą, sugiedojo himną ir norintys tarė sveikinimo žodį. Direktorė linkėjo niekada nesustoti ir kryptingai su didžiule meile tėvynei, darbui ir žmonėms siekti savo tikslų, būti vieningiems. „Netikėkime pesimistais, kurie diskusijų metu sako, kad Lietuvos po 100 metų gali ir nebelikti, tikėkime optimistais, kurie sako – Lietuva buvo yra ir bus“ nuoširdžiai tuo tikėdama sakė direktorė. Mūsų mokyklos bendruomenei, Zarasų rajonui džiugu, kad ši šviesi, veikli ir protinga moteris nepriekaištingai atlieka savo darbą ir mes turime į ką lygiuotis ir iš ko mokytis.

AČIŪ JUMS, DIREKTORE!

Neformaliojo švietimo organizatorė Simona Matusevičiūtė

 


Matematikos olimpiados ir viktorinos mokiniams

 Mūsų mokykloje kovo 12-16 dienomis įvyko matematikos savaitė. Olimpiados tikslas – skatinti  mokinių domėjimąsi matematika, ugdyti jų kūrybiškumą, matematinę kultūrą ir mąstyseną .Ugdyti gabius matematikai mokinius, surasti ir puoselėti talentus. Viktorinos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi matematika, suteikti mokiniams galimybę įvertinti savo matematinius gebėjimus, išradingumą, skatinti loginį mąstymą, taikyti matematines žinias kasdieniniame gyvenime.
Olimpiadoje ir viktorinoje dalyvavo mokyklos 9, 10 klasių ir pirmo, antro kursų mokiniai.
Vertinant olimpiados dalyvius kiekvienoje grupėje išaiškinami pirmųjų trijų vietų nugalėtojai. Vertinant viktorinos dalyvius renkami I, II, III vietos laimėtojai. Nugalėtojai apdovanojami Zarasų žemės ūkio mokyklos padėkos raštais.

Matematikos vyr. mokytoja Agafija Čižienė


Geriausia ever pamokų diena

Kovo 15 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko „Geriausia ever pamokų diena“, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Per vieną dieną susipažinome su gausybe įkvepiančių asmenybių iš Lietuvos ir pasaulio. Ekonomikos pamoką vedė buvusi finansų ministrė I. Šimonytė, ekonomistė M. Vyšniauskaitė bei žurnalistas A. Tapinas. Istorijos pamoką vedė istorikas A.Bumblauskas, paskaitą apie dirbtinį intelektą skaitė mokytoja iš Indonezijos I. Liem, fizikos pamokoje eksperimentus atliko svečiai iš Suomijos. Kūrybiškumo mokė filosofas ir rašytojas K. Sabolius, kūrybinės agentūros „New“ vadovas T. Ramanauskas. Apie ateities profesijas ir darbo rinkos perspektyvas kalbėjo R. Dargis, D. Misiūnas, I. Laursas bei žurnalistas E. Jakilaitis. Muzikos pamokoje dirbo atlikėjai S. Urbonavičius, V. Lukočius bei M. Mikutavičius. Geriausi savo sričių specialistai užkrėtė motyvacija tobulėti, dalinosi unikaliais požiūriais ir netradiciniais mokymo sprendimais. Gera nuotaika per pertraukas rūpinosi „Radistai“ R. Mackevičius ir J. Nainys.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


NACIONALINIS EKONOMIKOS EGZAMINAS

Lietuvos laisvosios rinkos institutas š.m. kovo 13 d. visus šalies gyventojus  kvietė dalyvauti pirmą kartą organizuojamame Nacionaliniame ekonomikos egzamine ir „pasimatuoti“ savo ekonomikos žinias. Renginio globėja Lietuvos Respublikos Švietimo ministerija.
Egzamino tikslas – skatinti Lietuvos žmonių domėjimąsi ekonomika ir supratimą, kad į ekonominę logiką būtina atsižvelgti priimant tiek asmeninius, tiek valstybinio masto sprendimus. Egzamino klausimai buvo sudaryti remiantis svarbiausiomis ekonomikos temomis: ekonomikos principai, asmeniniai finansai, verslumas, valdžia ir ekonomika, tarptautinės rinkos.
Ekonomikos ir verslo pagrindų mūsų mokyklos moksleiviai mokinasi dešimtoje ir dvyliktose klasėse. Sužinoję apie šaunią iniciatyvą, minėtų grupių moksleiviai, taip pat ryžosi pasimatuoti savo ekonomikos žinias ir sudalyvauti nacionaliniame ekonomikos egzamine.
Egzaminas buvo laikomas internetu, prisijungus  svetaines  adresu www.ekonomikosegzaminas.lt, kur buvo galima atsakyti į 29 uždarus ir 1 atvirą klausimus. Pirmomis minutėmis prisijungė tūkstančiai žmonių, ir milžiniškas susidomėjimas stabdė sistemos veikimą buvo pratęstas iki 18 val.
Tikimės ir  kitiemet  išbandyti savo ekonomikos jėgas.

Profesijos mokytoja Agnė Sekonaitė


Nepavarkime laisvėj gyventi..

Kovo 9 d. minėjome 28 – ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines. Šios iškilios progos dėka suvienijome mokyklos mokinių, mokytojų ir visos mokyklos bendruomenės širdis į vieną –  plakančią dėl savo tėvynės. Dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“.
Istorijos mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė pirmos pamokos metu parengė protų mūšį, jį laimėjusių merginų komandą direktorė apdovanojo mokyklos simbolika pažymėtomis dovanėlėmis, taip pat buvo rodoma ištrauka iš filmo „Kovo 11-osios kontekstai“. 
Pamokai pasibaigus, visi buvo pakviesti į sporto salę, kurioje susikibę rankomis giedojome Tautišką giesmę. Direktorė Nijolė Guobienė savo sveikinime susirinkusiems akcentavo Nepriklausomybės svarbą ir tautiškumo prasmę, skatindama visus būti vieningais ir aktyviais savo šalies labui. Mus džiugino mokyklos šokių grupės parengtas lietuvių liaudies šokis „Kepurinė“, visų širdis suvirpino mokinės Karinos atlikta daina „Jei ne auksinės vasaros“.
Kiekvienas dalyvavęs minėjime gavo geltonos, žalios arba raudonos spalvos širdutę, kurią minėjimui baigiantis turėjo sujungti į vieną, karštai plakančią ir vieningą trispalvę širdį. 
Minėjimą vedusi mokinė Jekaterina atisisveikino:
– „Labai ačiū už jūsų vienybę ir šilumą. Nepavarkime laisvėj gyventi..“

Neformaliojo švietimo organizatorė Simona Matusevičiūtė


Kovo 8 – oji

 

Idėja švęsti tarptautinę moters dieną kilo XIX–XX amžių sandūroje, kai sparti industrializacija ir ekonominė plėtra kėlė masinius protestus prieš sunkias darbo sąlygas. Dabartinė moters diena pradėta švęsti po to, kai 1910 m. kovo 8 d. Kopenhagoje vykusioje tarptautinėje moterų konferencijoje aktyvi moterų teisių gynėja pasiūlė kasmet vieną dieną skirti dėmesio moters kovai už laisvę ir lygias teises. 
Mūsų mokyklos vyrai kaip ir kasmet mūsų nepamiršo. Įteikdami kiekvienai po gražiai pražydusią tulpę, negailėjo komplimentų ir linkėjo sėkmingų bei kūrybingų darbų.
Ilgosios pertraukos metu mus nustebino gardžia kava ir skaniu tortuku ant kurio puikavosi sveikinimo žodis. Pasivaišinusios ir pasišnekučiavusios grįžome prie darbų, tačiau nuotaikos jau buvo daug pakilesnės ir šypsenos neblėso visą dieną, o dar vazose pamerktos tulpės. Ačiū mūsų dėmesingiesiems vyrams.

Neformaliojo švietimo organizatorė Simona Matusevičiūtė

 

 


Kūrybinės dirbtuvės

2018 metų kovo 2 dieną, Kaune, Stulginskio universitete vyko „Kūrybinės dirbtuvės“. Šiose paskaitose galėjo dalyvauti ne tik mokiniai, bet ir mokytojai „Kūrybinių dirbtuvių“ metu lydintiems mokytojams vyko kvalifikacijos kėlimo kursai ir buvo išduodami pažymėjimai. Kursuose buvo nagrinėjamos dvi temos: „Kontekstualumo principas realioje pedagoginėje sąveikoje“ ir „Apverstos klasės metodas“.  Na o tuo metu mokiniai galėjo pasirinkti bet kokią kryptį, apie kurią norėjo sužinoti, buvo 15 temų. Mūsų mokyklos mokiniai pasirinko dvi temas. Viena iš jų  buvo „Suvoksi inžinerijos principus- sukursi mašiną“. Šiose paskaitose daug sužinojome apie žemės ūkio mechanikos inžineriją, iš ko gaminamos, apie erdvinio modelio sudarymą, apie skaitmeninių procesų diegimą, apie mechaninių sistemų skaitinę analizę, mašinų tepimą. Daug ką galėjome ir patys padaryti, išmėginti. O kita tema buvo „Ekologija gamtoje ir namuose“. Šiose paskaitose buvo pasakojama ir atliekami bandymai apie gamtos saugojimą, ir ekologiją. Renginys buvo įdomus ir naudingas

 


Mūsų mokykloje prasminga diena – rašytas Nacionalinis diktantas

Šių metų kovo 2 – ąją jau antrą kartą susibūrėme į lietuvių kalbos kabinetą rašyti Nacionalinio diktanto. Meilės savo gimtajai kalbai paskatinti susirinko tiek mokiniai, tiek mokytojai, bei administracijos darbuotojai. 
Akys degė noru pradėti rašyti, nepamiršti įsimintinos rašybos žodžių, nepadaryti skyrybos ir gramatinių klaidų.
Pasak Nacionalinio diktanto organizatorės Vytautės Šmaižytės:
„Nacionalinis diktantas siekia skatinti žmones didžiuotis mus visus vienijančia kalba, o kartu ir savo valstybe“. Mūsų mokykla tikrai tam pritaria, jautėme, kad mums tai prasminga diena.
Rašėme vienuolio pranciškono, Vilniaus Bernardinų bažnyčios kunigo Juliaus Sasnausko tekstą „Vienkartinumas“, kuris rašiusiųjų nuomone, nebuvo labai sudėtingas, tačiau sunkumų kėlė skyryba bei pastraipų ribų nustatymas.
Nacionalinis diktantas mūsų šalyje rašomas 11 – ąjį kartą, tikimės, kad ši labai graži tradicija bus tęsiama, o mes pažadame ir kitais metais prisidėti.

Neformaliojo švietimo organizatorė Simona Matusevičiūtė


„Cirkininkų šou“

Vasario 27 d. Lietuvą užklupo rekordiniai šalčiai… „balta balta kur dairais“, o ir šalta. Šalta lauke, bet ne mokykloje. Mokykla virto tikra cirko arena, gerąją prasme. Mokyklos  abiturientai šventė šimtadienį.

Šių metų šimtadienio tema – Cirkas. Mokiniai retsykiais surengia savo „pasirodymą“ mokytojams arba vieni kitiems. 12 – tokams buvo teikiamos nominacijos: atsakingiausiems, protingiausiems, romantiškiausiems ir t.t. Šventės vedėjos perspėjo, kad jas išrinko tautos balsas. Nominantai medalius priėmė su šypsena. 

Scenoje šoko mokyklos šokio studijos merginos, neformaliojo vaikų švietimo grupių „Mini baletas“ ir „Kodas:Artistai“  šokėjos. Tikrąjį „šou“  kaip dera pademonstravo 12 – kai. Scenoje jie šoko, teatralizuotai pristatė jiems labiausiai įsiminusias mokytojų frazes, visus nustebino šventiniu valsu, kurį šoko ir mokiniai ir mokytojos.  Skambant legendinei šviesios atminties Stasio Povilaičio dainai „Švieski man vėl“ scenoje susibūrė visi šventės dalyviai.

Netrūko nuoširdaus juoko, šypsenų, jau dabar užplūstančio ilgesio ašarų… liko tik 100 dienų, 100 dienų susikaupti, susitelkti, leisti prasmingą laiką kartu, pasirengti svarbiausiam iki šiol gyvenimo pasirodymui.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Juškėnienė


Mokytojams apie emocinį intelektą

Šių metų vasario 19 dieną mūsų mokykloje vyko lektorės Lidijos Laurinčiukienės vedamas seminaras ,,Emocinis intelektas – asmeninio efektyvumo pamatas. Pedagogo emocinio intelekto ugdymasis“.
Seminaro metu kalbėjome apie emocinę brandą (EQ), ypač  reikalingą dirbant švietimo srityje. EQ daro esminę įtaką žmogaus asmeniniam efektyvumui, sveikatai, santykių kolektyve kokybei, efektyvių sprendimų priėmimui. Sužinojome, kad pagrindinės EQ kompetencijų grupės yra asmeninė kompetencija (gebėjimas suvokti savo unikalumą, veiksmų ir  elgesio motyvus, lūkesčius, tikslus, dažniausiai naudojamus elgesio ir atsako į kitų elgesį modelius) ir tarpasmeninė kompetencija (gebėjimas pažinti kitus, suvokti skirtingumus, sukurti santykius ir juos išlaikyti). Asmeninio efektyvumo seminaro metu mokėmės sumažinti kasdienio streso lygį, panaudoti emocijų teikiamą informaciją savęs ir pasitikėjimo savimi valdymui, sužinojome, kokie elgesio ir mąstymo stereotipai trukdo ir kokie padeda sukurti motyvuojančią atmosferą darbinėje ir asmeninėse srityse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė


Šimtmečio renginiai Zarasų mieste

Vasario 16 d. Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo renginiuose Zarasų mieste.  Valstybinės šventės  sutelkia mokinius, mokytojus ir visų mokyklų bendruomenes  drauge dalyvauti ir paminėti  svarbias  datas.

Vasario 16 – osios rytą, minėdami valstybės atkūrimo šimtmetį, prisijungėme prie akcijos „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“. Akcijos iniciatoriai kvietė uždegti ugnį  bei ryžtą dideliems darbams  ir savo širdyse. Mokyklos mokytojai ir mokiniai kartu su direktore Nijole Guobiene, žvakutes degė Zarasų kapinėse, ant savanorių kapų, 1919-1923m. žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę.

Tą pačią popietę, artėjant vakarui, būrys mokinių ir mokytojų susirinko prie Zaraso ežero apžvalgos rato ir prisijungė prie gyvos instaliacijos „Istoriniai literatūriniai personažai Zarasų viešosios bibliotekos languose“ finalinio renginio.

Valstybingumą puoselėjame rengdami šventes mokykloje, kurdami suvenyrus, dalyvaudami Zarasų miesto renginiuose.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Juškėnienė


Šimtmečio minėjimas „Jei esi tu, esu aš“

Vasario 15 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko šventinis minėjimas „Jei esi tu, esu aš“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Tą dieną meilę valstybei išreiškėme žodžiu, eilėmis, muzika, lietuvišku šokiu.

Mokykloje lankėsi ir minėjimo dalyvius sveikino seimo narys Algimantas Dumbrava, buvusi Zarasų žemės ūkio mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vėliau, Zarasų Pauliaus Širvio mokyklos direktorė Dalia Vitkūnienė. Pasipuošusi tautiniu kostiumu viešnia dalijosi gyvais sausio 13 – osios prisiminimais. Apie istorijos įvykių svarbą priminė istorijos mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė, mokyklos direktorė Nijolė Guobienė.  

Skambias eiles ir dainas papildė šokis. Mokykloje svečiavosi Zarasų meno mokyklos šokėjai ugdomi mokytojų Ingos Zakarauskienės ir Vandos Politaitės. Jaunių ir jaunučių grupės „Lietutis“, vyresnieji „Vingurinis“ atliko 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ ansamblių vakaro  „Tėvyne mūsų“ programą.

Šventinio minėjimo vedėjai skambiai baigdami meninę programą kalbėjo apie valstybės simbolius, kvietė laiminti mūsų tautą, mūsų valstybę, žmones bei mokyklą. Didybė vienybėje, jei esate Jūs – esame mes… „Jei esi tu, esu aš“.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Juškėnienė


„Čia gyvena laimė, meilė ir mes“

Vasario 14 – ąją mokykloje šventėme Šv. Valentino dieną. Ši diena – tai įsimylėjėlių šventė, kurios metu poros apsikeičia įvairiomis dovanėlėmis. Ši šventė pradėta švęsti penktajame šimtmetyje Romoje. Tai buvo tarsi duoklė Šventajam Valentinui, katalikų vyskupui.

 Skeptikai mėgsta sakyti, kad „meilę išreikšti reikia ne vieną dieną, o nuolat“., tačiau kodėl kalendorinės įsimylėjėlių dienos nepaskirti visokių formų širdelėms, meilės muzikai ir nesukurti dar vienos šventės, kuri sušildytų šaltą žiema? Mokyklos fojė šia proga įsikūrė kavinė „Širdelės“. Mokyklos abiturientai mokytojoms ir mokyklos darbuotojoms dovanojo „nemokamus apkabinimus“, pirmo kurso virėjo specialybės mokinės kavinės lankytojams siūlė gardžios kavos, kvapnios arbatos. Meilės dienos meniu – širdelių formos keksiukai, sausainiai, įvairiaspalviai morengai, meduoliai, išties didelė pasiūla.

Reikia visai nedaug, kad šventė įvyktų, o džiugios emocijos ir šypsena lieka ilgam… lieka ilgiau nei planuota. Kavinė „Širdelės“ tapo tokia paklausi, kad „klientai“ joje lankėsi iki pat mokinių atostogų, na, ir joms prasidėjus…

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Juškėnienė


Užgavėnės – blynų ir skanumynų diena

Vasario 13 d. mokykloje skambėjo liaudiška muzika, kvepėjo blynais, o nuo siautėjančių peršalimų saugojo karšta arbatžolių arbata. Šventėme užgavėnes.

Nors Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse, mokykloje ją švenčiame kiekvieną žiemą. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. O mums, tai proga pabendrauti, susiburti, pasiklausyti liaudiškos muzikos, pasidomėti ir stebėti kaip Užgavėnes švenčia kituose miestuose bei skanauti, skanauti, skanauti. Pirmo kurso virėjo specialybės mokinės, kartu su profesijos mokytojoms, pasirūpino, kad šventė būtų gardi, kaskart kitokia. Ant vaišių stalo puikavosi įdaryti blynai, purūs blyneliai su šaldytomis uogomis.

Žvelgiant pro langą, atrodo, kad žiema išeiti dar neskuba, todėl turime galimybę pasidžiaugti sniegu ir apsnigtomis spygliuočių šakomis.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Juškėnienė


Pasaulinės ligonių dienos renginys Salako socialinės globos namuose

    Vasario 11- ąją minima pasaulinė ligonių diena. Salako socialinės globos namuose vasario 12 d. buvo organizuotas renginys šiai dienai paminėti. Mūsų mokyklos moksleiviai, būsimi masažuotojai, dalyvavo renginyje. Jie masažavo gyventojus, pasakojo apie sveiką gyvenimo būdą. Senoliai džiaugėsi skirtu dėmesiu jų sveikatai, masažu,  gražiu  bendravimu ir nuoširdžiai dėkojo būsimiems masažuotojams.

Profesijos mokytoja Rita Gerasimova


Zarasų žemės ūkio mokyklos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcija

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija.

2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Ruošdamiesi valstybinėms šventėms siekiame įgyvendinti originalias idėjas, kurti dar nematytus papuošimus, surinkti gražiausias lietuviškas dainas ir šokius. Prie mokyklos praktinio centro stūkso „Gedimino pilis“, kuriai nebaisios jokios nuošliaužos, mokyklos langus apkabinusios laiko popierinės mokinių rankos, stendus ir klasių duris puošia vėliavos spalvų ornamentai.

Valstybę norime saugoti ir gerbti žodžiu, darbais ir gražiais norais.

Neformalio švietimo organizatorė Elžbieta Juškėnienė


Ketverių metų mano kelias dalyvaujant meninio skaitymo konkursuose

Artėjant šimtadieniui, laikas apibendrinti mokykloje nuveiktus darbus, patirtus nuotykius, išmoktas pamokas. Nors mokausi 16TP2 grupėje ir būsiu technikos priežiūros verslo darbuotojas, šiuo metu man labai aktualūs bendrojo ugdymo dalykai, nes greit laikysiu brandos egzaminus. Vienas sunkiausių – lietuvių kalbos ir literatūros. Mokydamiesi taikome daug metodų, bet man artimiausias- tekstų analizė bei meninis skaitymas. Papildoma galimybė išanalizuoti tekstą – mokykloje bei rajone organizuojamas meninio skaitymo konkursas. Mokydamasis Zarasų  žemės ūkio mokykloje jame dalyvavau ketverius metus ir pasiekiau gerų rezultatų – Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoniniame etape 9-12 klasių mokinių grupėje užėmiau 3-ąją  vietą.  Manau, kad svarbiausia –  pasirinkti tekstą, atitinkantį skaitovo temperamentą, skonį, tinkamai jį išnagrinėti. Žinoma, malonu būti įvertintam draugų ir mokytojų!

Viktoras Bobkovas,  16TP2 gr.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Romualda Gudonienė


Paskaita patyčių prevencijos tema

2018 m. vasario 1 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje svečiavosi Ignalinos visuomenės sveikatos biuro Zarasų skyriaus stebėsenos specialistė Svetlana Vilkauskienė. Paskaitos metu specialistė su mokiniais gvildeno opią patyčių temą. Mokiniai stebėjo Niko Vujičičiaus trumpametražį filmą, kuriame autorius dalijasi sėkminga patirtimi ir būdais, kaip sustabdyti patyčias, vyko diskusija.

Jei susidūrei su sunkumais, nesutari su draugais, tėvais ar mokytojais, patiri prievartą, patyčias, jautiesi vienišas ar nori su kuo nors pasitarti:

  • skambink nemokamu telefono numeriu 116 111 kasdien nuo 11 iki 23 val.;

Atsimink, kad Vaikų linijos (http://www.vaikulinija.lt/) teikiama pagalba yra:

  • Anonimiška – paskambinus ar parašius į „Vaikų liniją“, Tau nereikia prisistatyti;
  • Konfidenciali – tai, ką papasakosi, neišeis už tarnybos ribų – tai reiškia, kad niekas kitas nesužinos, apie ką Tu kalbėjai ar parašei;
  • Nemokama – pagalba tiek telefonu, tiek internetu yra nemokama.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Netradicinė pamoka Zarasų krašto muziejuje

 Sausio 30 dieną Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniai lydimi istorijos mokytos Vandos Marytės Zaleckienės ir socialinės pedagogės Monikos Kairienės keliavo į Zarasų krašto muziejų. Svečius pasitiko Vasilijus Trusovas, muziejininkas (kultūrinių renginių koordinatorius), kuris mokinius ir pedagoges supažindino su Zarasų krašto istorija, senelių ir prosenelių buitimi, etnine kultūra, tautodailę liudijančiais senaisiais eksponatais ir dabar Zarasų krašto tautodailininkų kuriamomis vertybėmis. Muziejininkas pristatė  tautodailininko, popieriaus karpinių meistro Klaido Navicko karpinių parodą „Senieji mūsų dievai, dievybės ir mitinės būtybės“. Paroda, pradėjusi kelią Šiauliuose, jau aplankė daugybė  šalies miestų ir miestelių. Dabar ir zarasiškiai bei miesto svečiai turi progą susipažinti su žinomo menininko kūryba. Mokiniai grįžo praturtinę istorines žinias apie Zarasų kraštą.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Mokytojai žinias gilina Prancūzijoje

Sausio 22-28 dienomis  Prancūzijos mieste Rambouillet  vyko projekto „Agroekologinio ūkininkavimo mokymas pereinamuoju laikotarpiu bei pasekmės žemės ūkio žinių sistemoms /Teaching agro-ecology in the transitory period and consequences for the Agricultural Knowledge Systems  2015-1-FR01-KA202-015100“ Europos susitikimas.
Pagrindiniai projekto tikslai: atnaujinti žemės ūkio mokymo sistemas ir gerinti mokymų kokybę.
Tiesioginiai projekto naudos gavėjai: mokytojai ir andragogai. Netiesioginiai: studentai, praktikantai, ūkininkai, kaimo plėtros specialistai, atstovai iš regionų ir vietos valdžios institucijų bei visuomenės.
Susitikime dalyvavo  profesinių mokyklų mokytojai ir projekto partneriai iš Prancūzijos, Italijos, Slovėnijos, Austrijos ir Lietuvos. Zarasų žemės ūkio mokyklą atstovavo profesijos mokytoja Donata Radionova, kuri tarptautiniame projekte pristatė mokyklos žaliąsias erdves. Mokytojams buvo pristatytas agroekologijos mokymo priemonių rinkinys: mokomasis  filmas, užduočių knyga ir elektroninė mokymosi priemonė. Susitikimo metu mokytojai susipažino ir išbandė visas priemone, nurodė jų privalumus, pateikė pasiūlymus kaip galima būtų jas tobulinti.
Mokytojai,  dirbdami grupėse ir diskutuodami agroekologionio ugdymo klausimais, užmezgė bendradarbiavimo ryšius, kurie tikimės ateityje sustiprins gebėjimą dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Profesijos mokytoja Donata Radionova


Paroda „ADVENTUR“

Sausio 26-28 d. Vilniuje, parodų ir kongresų centre „Litexpo“,  vyko tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „ADVENTUR“, kurioje įsikūrė ir Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro stendas – „Švenčianti Lietuva“.

Parodoje dalyvavusi mokyklos direktorė Nijolė Guobienė, kartu su Zarasų rajono meru Nikolajumi Gusevu bei Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariais pristatė Zarasų rajono lankytinas vietas, populiariausius turistinius maršrutus, laisvalaikio praleidimo galimybes, apgyvendinimo paslaugų teikėjus. Mokyklos direktorė atstovavo ne tik Zarasų kraštą ir jo vystomą turizmo sritį, tačiau ir Zarasų žemės ūkio mokyklą. Paroda „Adventur“, tai puiki galimybė pristatyti mokyklos teikiamas turizmo paslaugas, daugiau papasakoti apie praktinio mokymo centrą,  įsikūrusi Laukesos ežero pakrantėje, puikią vietą ne tik ugdomosios veiklos organizavimui, bet ir poilsiui bei mokyklos svečių namuose teikiamas apgyvendinimo paslaugas.

Paroda „Adventur“ tapo didžiausiu specializuotu tarptautiniu turizmo renginiu Baltijos šalyse. Čia susitinka turizmo verslas, turinys ir pramogos, generuojamos naujos turizmo gairės, skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas ir turizmo paslaugų populiarinimas, džiaugiamės turėdami galimybę dalyvauti parodoje ir pristatyti mokyklos teikiamas paslaugas.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Juškėnienė


Meninio skaitymo konkursas Zarasų žemės ūkio mokykloje

Sausio 22 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo  9 – 12 kl. mokiniai, kuriuos ruošė lietuvių kalbos mokytojos Edita Kondratavičiūtė ir Romualda Gudonienė.

Konkurse dalyvavo 13 mokinių. Skaitovai deklamavo Jono Aisčio, Jurgos Ivanauskaitės, Bernardo Brazdžionio eiles, Arno Ališausko ir J. V. Getės tekstus. Drąsiausius ir iškalbingiausius mokinius vertino mokytoja metodininkė Edita Kondratavičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė, direktorė Nijolė Guobienė. Po konkurso mokiniai ir mokytojai bendravo, vaišinosi kvapnia kava ir užkandžiais. Jaudulys liko užmarštyje, o komisijos narių dar lauks atsakingas darbas – išrinkti geriausius.

Pirmasis etapas įveiktas sėkmingai. Vieniems tai pirmasis konkursas, kitiems – galbūt paskutinis, tačiau pripildytas gražių žodžių skambesio, prasmės, tiesios ir nemirštančios  klasikos.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Pirmosios pagalbos mokymai –  „Išmok gelbėti!”

Sausio 17 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko pirmosios pagalbos mokymai, skirti mokyklos darbuotojams ir mokiniams. Visuomenės apklausos rodo, kad tik nedaugelis žmonių kritinę akimirką žinotų ir mokėtų suteikti realią pagalbą. VšĮ Zarasų rajono  pirminės sveikatos priežiūros centro specialistės renginio metu pristatė Europos sveikatos draudimo kortelę, paaiškino, kaip veikia Europos Sąjungos direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas. Tai ypač aktualu Zarasų rajono gyventojams, kurie aukščiausio lygio medicinos paslaugas jau šiandien gali gauti Daugpilyje Latvijoje.

Pirmosios pagalbos mokymai vyko įgyvendinant Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-224 „Kokybiškų sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas stiprinant gebėjimus ir bendradarbiavimą pasienio regione Zarasai-Daugpilis“. Juose dalyvavo mokytojai, mokiniai, mokyklos darbuotojai. Daugiausia dėmesio buvo sutelkta į gaivinimą ir tikslų heimlicho manevro atlikimą, nagrinėti įvairūs atvejai praktikoje. Mokiniai  ir mokytojai turėjo galimybę pasimokyti praktiškai, dirbant su manekenu. Laiku ir tinkamai suteikus pirmąją pagalbą, galima išgelbėti žmogui gyvybę.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


„Aš prisimenu, kodėl esame laisvi…“

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Šiais metais Lietuva mini 27 – ąsias tragiškų Sausio 13 – osios įvykių metines.

Apie žmonių drąsą tomis dienomis galėjai išgirsti iš pačių dalyvių, spaudos, kitų informacijos priemonių. Tačiau laikas bėga: nugrimzta į užmarštį kraupūs vaizdai, apgyja dvasinės ir fizinės žaizdos, iš gyvenimo pasitraukia kai kurie įvykių dalyviai, o kiti prisiminimus atgaivina nenoriai. Mokykloje šios datos nepamirštamos, vieniems prisiminti, kitiems – išgirsti pirmą kartą padeda istorijos mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė, valstybei svarbių datų metu kviesdama pabūti, pasikalbėti, prisiminti ir išmokti.

Sausio 12 – osios rytą mokykla skendėjo ramybėje, degė žvakės languose, „atmintis gyva, nes liudija“. Istorijos klasėje kalbėjomės apie Tautos laisvę, mokyklos direktorė Nijolė Guobienė prisiminė lemtingų įvykių datas ir išgyvenimus, 9 klasės mokinės paruošė eiles ir atliko dainą „Lietuva“.

Mes visi privalome siekti išsaugoti nors dalelę autentiškų prisiminimų. „Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę nešti“ (Just. Marcinkevičius).

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Visuotinis darbuotojų susirinkimas

Skaičiuojant paskutines praėjusių metų minutes  svečių aptarnavimo salėje tradiciškai vyko visuotinis darbuotojų susirinkimas. Naujai įrengtoje patalpoje vietos užtektų ir šventei ir šokiams, tačiau gruodžio 29 – osios rytą, paskutinę senųjų metų darbo dieną mokyklos darbuotojai susitiko aptarti praėjusius metus, nudirbtus darbus, įgyvendintus tikslus. 

Visiems susirinkusiems mokyklos direktorė Nijolė Guobienė pristatė mokyklos 2014 – 2022 m. strateginio plano įgyvendinimo 2017 m. veiklos programos ataskaitą.  Direktorė džiaugėsi besiplečiančiu socialinių partnerių ratu, mokykloje vykdoma projektine veikla: Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programomis, Erasmus + programa.  Mokykloje sparčiai vyksta remonto darbai. Mokiniai džiaugiasi nauja sporto sale ir koridoriumi šalia. Suremontuotos trys klasės ir trys administracijos darbuotojų kabinetai, tvarkoma mokyklos bendrabučio išorė, atrodo, kad nepaliesto kampelio mokykloje netrukus nebeliks.

Visuotinio darbuotojų susirinkimo metu pranešėjos pristatė mokykloje vykusių apklausų rezultatus. Gimnazijos skyriaus vedėja apžvelgė anketą „parama mokiniui“, socialinė pedagogė anketos tėvams analizę, direktorė Nijolė Guobienė – anketos baigusiems mokiniams rezultatus, paskelbė kabinetų ir laboratorijų apžiūros vertinimo rezultatus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui aptarė anketos mokytojams analizę. Slaptu balsavimu  buvo išrinkti nauji darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nariai. Metodinių grupių pirmininkės nuotaikingai sveikino šuns metais gimusius darbuotojus, visus apdovanojo suvenyrais – magnetukais. Po susirinkimo dalyviai vaišinosi arbata, kava, naminiu pyragu.

Atsisveikinome pasiruošę sutikti naujus metus, pradėti naujus darbus, siekti naujų tikslų. Su naujaisiais geltonojo žemės šuns metais!

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Seminaras apie pamokos kokybę

Š. m. gruodžio 20 d., trečiadienį, Zarasų žemės ūkio mokykloje  vyko seminaras „Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčio matavimo teorijos bei praktikos integracija, siekiant ugdymo kokybės“. Seminarą vedė lektorius Vincas Tamašauskas, Šiaulių Didždvario gimnazijos  mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas, mokytojų praktinės veiklos vertintojas.
Pirmojoje, teorinėje, seminaro dalyje lektorius akcentavo, kad pamokos organizavimo centre turi būti mokinys, todėl svarbu žinoti, kaip ugdyti skirtingų gebėjimų mokinius, kaip teikti pagalbą mokiniui, tobulinti pasiekimų ir pažangos matavimo būdus. Antroji seminaro dalis  – praktinė.  Joje nagrinėjome, kaip rengti vertinimo užduotis diferencijuojant  mokinių ugdymą, kaip taikyti aktyvias veiklas, mokyti mokinius įsivertinti.
,,Geriausia pamoka ta, kurioje mokytojas jaučia palikęs dalį savęs, o mokinys – atradęs save.“ – teigė V. Tamašauskas linkėdamas mokytojams nebijoti klausti ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė

 


 Projekto metu „Vaikų svajonės“ pildosi

Artėjant gražiausioms metų šventėms Zarasų žemės ūkio mokyklos kolektyvas prisijungė prie projekto „Vaikų svajonės“ (http://vaikusvajones.lt/). Šis projektas startavo 2010 m. kaip savanoriška veikla, siekianti išpildyti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones bei padrąsinti vaikus tikėti savo svajonėmis ir jų siekti.  

Šiais metais nusprendėme išpildyti penkerių Jokūbo svajonę. Berniukas išreiškė norą per šventės sulaukti dovanos – magnetolos. Susitelkusi mokyklos bendruomenė šią svajonę išpildė, išsvajota magnetola pas Jokūbą nukeliavo prieš pat Šv. Kalėdas.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios svajonės išpildymo, juk geri darbai, kuriems susiburiame drauge, yra viena prasmingiausių žmogaus veiklų.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


„1000 Kalėdinių lempučių“ Zarasų žemės ūkio mokykloje

Kalėdos nėra tik diena, tik įvykis, kurį galima švęsti ir greitai pamiršti. Tai dvasia, kuri turėtų įsiskverbti į visas mūsų gyvenimo dalis. Laukimą ir tikrumą stiprina akimirka, kurią nuolatiniame bėgime randame savo artimiesiems, kolegoms, mokiniams, bendruomenės nariams.

Šv. Kalėdos ir Naujieji metai, tai nauja viltis, nauja šviesa, o ją įplieksti mokykloje stengiamės įvairiai. Prasidėjus kalendorinei žiemai Zarasų žemės ūkio mokyklos erdvėse pasklido eglių ir pušų kvapas. Mokyklos administracijos darbuotojai, mokytojai, grupių vadovai ir mokiniai suskubo dalyvauti Kalėdinėje puokščių ir vainikų parodoje. Mokykloje suspindo ryškiaspalvės lemputės, įžiebta eglė, papuošti kaltiniai medžiai, šakos ir fontanas. Mokyklos kieme visus atvykstančius pasitinka Naujuosius geltonojo žemės šuns metus simbolizuojantis geriausias žmogaus draugas. Kalėdinės atvirutės jau pakeliui, dovanos pakuojamos  sparčiai, „Angelai sargai“ lanko visus, palikdami šiltas dovanėlės.

Gražių ir šiltų Šventų Kalėdų, sėkmingų ir spalvotų artėjančių Naujųjų metų!

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Sporto varžybos „Kalėdų senelio taurei laimėti“

Gruodžio 19 d. mokykloje vyko sportinės varžybos „Kalėdų senelio taurei laimėti“. Jose dalyvavo mokykloje vykdomų NVŠ programų „Mini baletas“ ir „Kodas: Artistai“ būrelių šokėjos, sporto klubo „Nemunas“ nariai bei darbuotojų vaikai.

Ši šventė mokykloje dar jauna, tačiau kasmet besiplečianti ir ilgėjanti. Mažieji ir tėveliai rinkosi sporto salėje. Varžybos prasidėjo NVŠ būrelių šokėjų pasirodymu, tuomet mažuosius aplankė Kalėdų senelis, sveikino mokyklos direktorė Nijolė Guobienė. Vaikai  bendravo, žaidė, sulaukė saldžių dovanų. Po saldžiosios ir linksmosios dalies visiems teko rimtai padirbėti. Prasidėjo sportinės varžybos – estafetės. Jose dalyvavo vaikai ir jų tėveliai. Dalyviai rungėsi trijose kategorijose: mergaičių, berniukų ir šeimų. Dalyviams buvo įteikti medaliai bei laimėtojų taurės.

Tikimės, kad šventė gyvuos toliau ir vis daugiau šeimų prisijungs deklamuoti eilėraščių, varžytis estafetėse ir laukti Kalėdų.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


„Advento tyla“ – netyliai

Advento laukimas – stebuklingas. Vieni laukia Didžiųjų metų švenčių, kiti – atostogų, treti – dovanų, bet visi laukia … Mokykloje „imbieru“ pradeda kvepėti vos tik pasibaigia šventė – konkursas „Mis mokykla“. Adventas prasidėjęs Šv. Andriejaus dieną tęsiasi keturias savaites ir baigiasi Kalėdomis, todėl visą šį laiką, mes laukiame.

Gruodžio 19 d. mokykloje vyko kitokia Advento popietė, kuri prasidėjo Juozo Marcinkevičiaus eilėmis „Advento tyloje“. Pati popietė tyloje tikrai neskendėjo, ji buvo pilna šiltų žodžių ir linkėjimų, mokyklos muzikos studijos narės atliko Kalėdines dainas, visus sveikino klebonas Vydas Juškėnas. Popietės dalyviai susiskirstė į komandas ir žaidė protų mūšį, kuriame buvo naudinga žinoti „Ar Eritrėjoje sninga?“ bei „kokia yra sniego formulė“. Laimėtojai buvo paskelbti ir apdovanoti, tačiau popietė buvo skirta ne laimėti ar pralaimėti, o pabūti kartu.

Stebuklingas laukimas dar tęsiasi, jis tęsiasi netik popietėje, bet ir visoje mokykloje iki pat Šventų Kūčių.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Paskaitų ciklas -,,Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija“

Lapkričio ir gruodžio mėnesiais Zarasų žemės ūkio mokykloje buvo vykdomas savižudybių prevencijos projektas ,,Menas išgyventi”. Zarasų PSPC centro psichologė psichoterapeutė Jadvyga Zakšauskaitė paskaitų ciklo metu skaitė dvidešimt paskaitų 9-12 klasių mokiniams. Šį projektas mokykloje vykdomas antrus metus, jį finansuoja Zarasų rajono savivaldybė.

                      Lektorė praktinius užsiėmimus organizavo šiomis temomis:

                 -psichoedukacija apie alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo priežastis ir pasekmes;

                 -asmens gebėjimo ir pasirengimo atsispirti aplinkos spaudimui vartoti psichotropines medžiagas formavimas;

                – problemų sprendimo įgūdžių lavinimas;

                – emocijų reguliavimo įgūdžių lavinimas;

                – bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimas;

                -asertyvumo (gebėjimas suformuoti, išreikšti savo norus bei poziciją), atsisakymo įgūdžių ugdymas;

                -atsparumo stresui ugdymas, keičiant pasaulėžiūrą, įpročius;

                 -kūrybinio-kritinio mąstymo ugdymas.

Mokiniai praplėtė savo žinias apie alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, sužinojo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priežastis ir pasekmes, žalą sveikatai, lavino savo įgūdžius kaip spręsti iškylančias problemas, atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai, buvo raginami rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Gruodžio 14 d. Smalininkų  technologijų ir verslo mokykloje įvyko konkursas „ Jaunimo verslumas šimtmečio belaukiant“ . Konkurse tarpusavyje varžėsi  10 komandų  (9-12 klasių bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai) iš Jurbarko, Raseinių, Smalininkų, Zarasų ir kitų miestų .  Vienas pagrindinių šio konkurso tikslų – ugdyti mokinių verslumą, pilietiškumą, atsakomybę už save ir savo kraštą, valstybę ir jos ateitį. 

Konkurso užduotys siejamos su ekonomikos ir verslo pagrindų bei asmeninių finansų valdymo temomis.  Minėtame konkurse mūsų mokyklai atstovavo šie mokiniai – Rimas Krauklis (17 Dil), Anastasija Trafimova (17Dil), Justas Šmuilys (17VR1) ir Dominyka Volikova (16TP1), kuriuos lydėjo ir konkursui parengė profesijos mokytoja Agnė Sekonaitė.  

Konkurso metu, mokiniai, atlikę komandines užduotis,  užėmė 1-ąją vietą, o individualią užduotį  įveikusi komandos kapitonė Dominyka Volikova „Blic“ turnyre laimėjo 2-ąją vietą.

Visos konkurso komandos buvo apdovanotos padėkomis, saldžiosiomis dovanomis, o komandos – nugalėtojos ir specialiaisiais prizais.

 

Profesijos mokytoja Agnė Sekonaitė


,,Gerumo angelų palytėti…“

Po truputį namai, gatvės, miestai ir mokyklos prisipildo kalėdinės dvasios. Gruodžio 13 d. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje vyko tradicinis padėkos vakaras ,,Gerumo angelų palytėti…“ Mūsų mokyklos mokinės, renginio metu vykusioje kalėdinėje mugėje prekiavo virėjo specialybės mokinių iškeptais sausainiais ir meduoliais bei kaimo turizmo specialybės mokinių pagamintais šventiniais atvirukais. Rankų darbo gaminius noriai įsigijo mugės lankytojai, nes juos dovanoti artimam žmogui daug maloniau.

Praktinio mokymo vadovė Aurelija Vaitonienė

 


Išrinkti geriausi kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai

Gruodžio 8 d. apdovanoti Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) jau trečią kartą rengiamo konkurso „Geriausi  kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai“ laimėtojai. Konkurse dalyvavo žemės ūkio, technologijos ir verslo mokyklų, profesinio rengimo centrų profesijos mokytojai.

Konkurso tikslas – pagal tris profesijų sritis atrinkti geriausius kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojus, įvertinus jų pedagoginę, metodinę, praktinę veiklą, mokinių parengimą profesinei veiklai, mokinių bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos trys profesijos  mokytojai: Danutė Gražienė, Vytautas Kruopis ir Donata Radionova.

Laimėtojus sveikino Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja Zita Duchovskienė, Lietuvos profesinių įstaigų asociacijos viceprezidentas Liudas Jonaitis, PLŽMMC direktorė L.Gumbrevičienė bei direktoriaus pavaduotojas Alvydas Grigaliūnas.

Renginyje pranešimą „Profesijos pedagogo veiklos turinys: Identitetas ir mokymo kokybė“ skaitė Aleksandro Stulginskio universiteto Kultūrinės komunikacijos centro Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros vedėjas prof. dr. Sigitas Daukilas. Apie profesijos mokytojo darbo sėkmės garantą kalbėjo Zarasų žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja Donata Radionova.

Profesijos mokytoja Donata Radionova


JAV ambasados renginys Zarasų žemės ūkio mokykloje

Gruodžio 6 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko JAV ambasados darbuotojų susitikimas su Zarasų miesto bendruomenės atstovais, bendradarbiaujančiais įgyvendinant Fulbright akademinių mainų programą. Renginyje dalyvavo JAV ambasados kultūros atašė Althea Cawley-Murphee, Zarasų rajono meras N. Gusevas, savivaldybės administracijos direktorius R. Keršys, Zarasų bibliotekos direktorė D. Karlienė, miesto mokyklų direktoriai, anglų kalbos mokytojos ir kiti garbingi svečiai. Ambasados atstovai aptarė Fulbright akademinių mainų programos įgyvendinimo ypatumus, tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Mokyklos direktorė Nijolė Guobienė pasidžiaugė, kad anglų kalbos mokytojos padėjėja savanoriaujanti Katrina Karlson puikiai jaučiasi mokydama mokinius šnekamosios anglų kalbos bei bendraudama su Zarasų žemės ūkio mokyklos bei kitų miesto mokyklų bendruomenėmis.

Praktinio mokymo vadovė Aurelija Vaitonienė


Gruodžio 1 dieną Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras organizavo nacionalinį socialinio darbuotojo padėjėjo meistriškumo konkursą.  Zarasų žemės ūkio mokyklą atstovavo 17SDP grupės mokinė Laura Dutkutė, kurią konkursui paruošė profesijos mokytojos:  Žaneta Sukavičiūtė – Ponyčienė ir Inga Mikutavičienė.

Konkursą sudarė 2 dalys. Pirmoje dalyje mokinė pademonstravo teorines žinias ir  pristatė socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos žemėlapį bei atskleidė šio darbo  ateities perspektyvas. Antrame etape pademonstravo puikius profesijos gebėjimus, praktinius įgūdžius ir profesinį meistriškumą dirbant su klientu.

Profesijos mokytoja Inga Mikutavičienė


Floristinių darbų konkursas – paroda „Žiemos švenčių belaukiant“

Vilniaus universiteto Botanikos sode gruodžio 1 d. vyko moksleivių floristinių darbų konkursas-paroda „ŽIEMOS ŠVENČIŲ BELAUKIANT“. Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinės: Monika Pupeikytė (17T1 gr.) su mokytoja Danute Gražiene bei Rasa Černiausaitė (17VR1 gr.), Edita Petrusevičiūtė (17VR1 gr.),  su jaunųjų ūkininkų ratelio vadove ir „Dekoratyviosios gėlininkystės“ programos mokytoja Donata Radionova.

Šio konkurso-parodos tikslas – populiarinti floristikos meną, ugdyti ir skatinti moksleivių kūrybiškumą, saviraišką, iniciatyvumą bei galimybes, meninės interpretacijos poreikį, ekologinį švietimą ir pagarbą aplinkai, atskleidžiant gamtos dovanų grožį.

Konkurso-parodos dalyviai darbus kūrė ir varžėsi konkurse pagal tris amžiaus grupes: V-VIII, IX-XII klasių ir profesinių mokyklų moksleiviai bei kolegijų studentai. Konkurso dalyviai turėjo atsivežti vieną paruoštą namų darbą bei vietoje kurti konkursinį darbą pagal pateiktą užduotį.

Floristinio moksleivių konkurso dalyviai kūrė Kalėdinės eglutės žaisliukus, adventinius ir Kalėdinius vainikus, floristinę eglutę bei koliažą. Visi darbai buvo kuriami tik iš natūralių, gamtinių medžiagų.

M. Pupeikytės (17T1 gr.) sukurta eglutė savo amžiaus kategorijoje užėmė II-ąją vietą. Visi dalyviai buvo apdovanoti atsiminimo dovanomis ir padėkos raštais.

Profesijos mokytoja Donata Radionova


,,Išgirsk mane !”

,,Geradarystės negalima paliesti ranka, čia viską atlieka širdis“,-rašė senovės filosofas Seneka. Gruodžio 1 d. Zarasų Kultūros centre vyko LR Seimo nario Algimanto Dumbravos labdaros ir paramos fondo renginys ,,Išgirsk mane“. Zarasų žemės ūkio mokyklos bendruomenė kasmet ruošia prizus renginio metu vykstančiai ,,loterijai be pralaimėjimo“. Džiaugiamės, kad galime prisidėti pildant sergančių vaikų ir jų tėvelių svajones.

Praktinio mokymo vadovė Aurelija Vaitonienė


PASAULINĖS AIDS DIENOS PROTO MŪŠIS

Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena. Šių metų šūkis „Mano sveikata, mano teisė“. AIDS dienos minėjimo tikslas – propaguoti brandesnį visuomenės požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS!

Pažymint šią dieną daugiau kaip 500 organizacijų, t.y. arti 30 tūkst. asmenų Lietuvoje dalyvauja protmūšyje „AIDS – geriau žinoti“. Proto mūšyje dalyvavo 9 klasės, 17VRT1, 16VRT2 ir 16TP2 grupių mokiniai. Mokiniams išties reikėjo „pasukti galvas“, o nugalėjo 16TP2 grupės „Juodųjų komanda“ komanda, kuri suklydo vos porą kartų. Visi dalyviai buvo apdovanoti atsiminimo dovanėlėmis, laimėtojų komanda gardžiavosi šakočiu.  

Biologijos mokytoja Žaneta Sukavičiūtė – Ponyčienė pamokų metu kartu su mokiniais palietė opią „AIDS“ temą. Socialinė pedagoge Monika Kairiene pasiūlė kurti plakatą ir lankstinukus. Ši tema yra aktuali visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, juk žmogaus sveikata yra pats didžiausias turtas.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Laukiame didžiųjų metų švenčių – floristikos seminaras mokykloje

Lapkričio 30 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko Jaunųjų ūkininkų ratelio organizuotas seminaras „Žiemos puokštė“. Seminaras dalinai finansuojamas iš Zarasų rajono savivaldybės asociacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto.  Šio seminaro tikslas – gilinti jaunųjų ūkininkų ratelio narių kompetencijas.

Seminare dalyvavo jaunųjų ūkininkų ratelio narės, „Dekoratyviosios gėlininkystės“ programos mokinės, mokyklos mokytojos, administracijos darbuotojos. Floristė Giedrė Tartėnienė ratelio nares supažindino su  šių metų šventinių puokščių tendencijomis, išmokė pasigaminti kalėdines dekoracijas, pasidalino floristinėmis idėjomis. Seminaro dalyviai pasigamino adventinius papuošimus savo namams, floristė Giedrė, savo kurtą puokštę įteikė mokyklos direktorei Nijolei Guobienei.

Profesijos mokytoja Donata Radionova


Konferencija ,,Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“

                      Lapkričio 22 d. Vilniaus universiteto botanikos sode vyko konferencija ,,Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“, kurioje gausus būrys mokytojų, švietimo specialistų, savivaldybių administracijos atstovų dalijosi gerąja edukacinių erdvių kūrimo patirtimi ir naujovėmis. Zarasų žemės ūkio mokykla konferencijoje demonstravo stendinį pranešimą, kuriuo atskleidė mokyklos oranžerijos atsiradimo istoriją, ir jos pritaikomumą ugdymo procese. Konferencijos metu pristatytas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kartu su partneriais (Zarasų žemės ūkio mokykla, Šeduvos gimnazija, Veisiejų gimnazija) sukurtas filmų ciklas ,,Mokyklų edukacinių erdvių geroji patirtis: sklaidos aspektas“.
Filmą apie Zarasų žemės ūkio mokyklos edukacines erdves galite rasti:
www.lmnsc.lt internetiniame puslapyje.

Praktinio mokymo vadovė Aurelija Vaitonienė


Verslo pusryčiai su darbdaviais UTDB Zarasų skyriuje

2017 m. lapkričio 22 d. mūsų mokyklos socialiniai partnerių, Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus, kvietimu dalyvavau  Europos darbdavių dienų renginyje “Verslo pusryčiai su darbdaviais”. Renginyje taip pat dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės vicemeras Arnoldas Abramavičius, laikraščio ,,Zarasų kraštas“  ir kitų rajono įmonių vadovai. UTDB Zarasų skyriaus vedėja  Virginija Abramavičienė, specialistė Genovaitė Vitienė pristatė įsidarbinimo galimybes, perspektyvas mūsų ir aplinkiniuose rajonuose, darbingo amžiaus gyventojo – bedarbio ,,portretą“, 2017 m. vykdomus ES   projektus, darbo biržos teikiamas paslaugas darbdaviams: judumo projektą, elektronines paslaugas, pagalbą įdarbinant užsieniečius, darbo vietų subsidijavimo galimybes.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė


Europos profesinių gebėjimų savaitė Zarasų žemės ūkio mokykloje

Lapkričio 20-24 dienomis minima Europos profesinių gebėjimų savaitė mūsų mokykloje prasidėjo vaizdo konferencija. Jos metu Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos direktorius Gintaras Vilda skaitė pranešimą ,,Švietimas 4.0 – skaitmeninės pramonės revoliucijos poveikis profesiniam mokymui” , šia tema diskutavo mūsų mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, administracijos darbuotojai.

Lapkričio 23 dieną mokykloje vyko netradicinė pamoka ,,Profesiją rinkis atsakingai“, kurioje svečiavosi P. Širvio progimnazijos mokiniai. Jos metu profesijos mokytojas Evaldas Dumbravas papasakojo apie verslo perspektyvas mūsų rajone, filmuotuose interviu savo sėkmės istorijas pristatė buvę mūsų mokyklos mokiniai – žinomi rajono verslininkai: Dalius Vienažindis, Algis Blekys, Dalius Bučenka. Karjeros koordinatorė Rima Vaicekauskė informavo, kokios ateinančiais mokslo metais planuojamos vykdyti profesinio mokymo programos, pristatė vykusius profesinio veiklinimo renginius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė


SVEIKATINGUMO SAVAITĖ

Lapkričio 13 – 17 dienomis mokykloje vyko sveikatingumo savaitė. Akcijos tikslas – atkreipti dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, skatinti mokinius aktyviai leisti laisvalaikį.
Kiekvieną dieną buvo vykdomos įvairios veiklos susijusios su sveikatos gerinimu. Sveikatingumo savaitės metu vyko sporto varžybos „Sportas – sveikata“, kurias vedė kūno kultūros mokytojas. Aktyviai buvo kuriami plakatai, piešiami piešiniai, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į aktualias sveikatos problemas. Biologijos mokytoja skaitė paskaitą „Sveikas gyvenimas“ – tai gyvensena, kuri mums padeda patirti gyvenimo džiaugsmą, pilnatvę. Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė vedė viktoriną ir žaidimą „Taip ir Ne“, mokiniai atliko testus, o komisijos nariai vertino atliktas užduotis. Per lietuvių kalbos pamoką 17Di1 grupės mokiniai rašė įvairių formų kūrinius, kuriuose atskleidė mintis apie sveiką gyvenimo būdą. Lapkričio 17 dieną mokykloje svečiavosi Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė. Paskaitos tikslas – paminėti Tarptautinę nerūkymo dieną, specialistė su 9 klasės mokiniais diskutavo apie rūkymo žalą, mokiniai atliko įvairias užduotis.
Visi dalyvavusieji sveikatingumo savaitėje apdovanoti įvairiais prizais – higienos reikmenimis, vitaminais. Virėjos profesijos mokytojos su mokiniais iškepė ir visus pavaišino ypatingais pyragais su moliūgais ir obuoliais. Džiugu, kad mokiniai aktyviai dalyvavo sveikatingumo savaitei skirtose veiklose. Dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams ir mokyklos bendruomenei.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė

 


TARPAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 dieną kaip ir kiekvienais metais Zarasų žemės ūkio mokykloje paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis – rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna.
Mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė per istorijos, pilietiškumo pagrindų pamokas su vyresniais mokiniais aptarė istorinius įvykius. diskutavo tolerancijos – netolerancijos tema: kaip nuo žodžių gali būti pereinama prie darbų. Mokytoja Inga Mikutavičienė per etikos pamokas su jaunesniais mokiniais aptarė nepakantumo, netolerancijos atvejus mokykloje, klasėje. Labai svarbu buvo aptarti tolerancijos ribas ir tai, kad toleravimas negali virsti abejingumu. Mokiniai minint Tolerancijos dieną kūrė plakatus.
Šios dienos minėjime buvo įtraukti įvairaus amžiaus mokiniai – kuo anksčiau mokiniai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos, supratimo bus mūsų visuomenėje. Tolerancija yra mūsų pačių rankose ir gyvena kiekvieno mūsų širdyje ir namuose.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Išvyka, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

Šių metų lapkričio 7 d. mūsų mokyklos mokinių grupė vyko į pažintinę kultūrinę kelionę po Vilnių. Aplankėme Lietuvos valdovų rūmus: gidas mus susipažindino su rūmų istorine ir architektūrine raida, pristatė istorinius reprezentacinius interjerus. Iš valdovų rūmų apžvalgos aikštelės pasigrožėjome Vilniaus miesto panorama.
Aplankę Vilniaus Arkikatedrą Baziliką, pažintį su senuoju Vilniumi tęsėme vaikščiodami Pilies gatve, aplankėme Aušros vartus, Šv. Teresės bažnyčią, grožėjomės įvairiais architektūriniais stiliais.
Pažintis su Valdovų rūmais, istorinėmis Vilniaus vietomis, stiprina mokinių istorinę savimonę, puoselėja tautines vertybes, skatina domėjimąsi krašto praeitimi.

Mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė


Masažuotojų šventė-konkursas Vilniuje

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre 2017 m. lapkričio 7 d. vyko masažuotojo specialybės mokinių šventė-konkursas ,,Būkime sveiki Lietuvos ateičiai“. Konkurse-šventėje, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, dalyvavo mūsų mokyklos 17MAS1 grupės mokinės Viktorija Čiugunovaitė ir Akvilė Ribnikovaitė bei profesijos mokytoja Rita Gerasimova. Merginos atliko klasikinį nugaros masažą ir pademonstravo puikiai įvaldytą techniką bei masažinių judesių įvairovę. Akvilė R. buvo įvertinta ,,Estetiškiausio masažo“, o Viktorija Č. ,,Švelniausio masažo“ nominacija.

Praktinio mokymo vadovė

Aurelija Vaitonienė


Zarasų žemės ūkio mokiniai projekto „Demokratijos paieškos“ dalyviai

2017 m. spalio 21-25 dienomis Zarasų r. esančioje kaimo turizmo sodyboje vyko projekto „Demokratijos paieškos“ mokymai. Tai yra VšĮ kūrybos ir inovacijų laboratorijos organizuojamas „Erasmus+“ programos Struktūrinio dialogo veiksmo projektas.

Į stovyklą, kartu su kitų rajono švietimo įstaigų mokiniais išvyko ir Zarasų žemės ųkio mokyklos penketukas (Jekaterina Kapustina 17TP1, Tomas Galvonas 17TP1, Tautvydas Butkus 17TP1, Tomas Čiškauskas 17TP1). Mokymų metu mokiniai gilinosi į savęs atstovavimo interesus Jaunimo reikalų taryboje ir savivaldos taryboje, glūdino darbo komandoje įgūdžius, mokėsi  argumentuotai dėstyti savo mintis. Mokiniai generavo siūlymus, kaip pagerinti jaunimo situaciją Zarasuose, taip pat sukurėtas ir išbandė orientacinį žaidimą savivaldybės institucijose. Projekto dalyviai pasisėmė naujos patirties ir puikiai praleido laiką.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Lytiškumo ugdymo paskaita

Spalio 25 dieną mokykloje svečiavosi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Regina Antipova. Specialistė skaitė mokiniams programos „Lytiškumo ugdymas mokyklose“ paskaitą „Santykiai šeimoje“.

Paskaitos metu buvo siekiama, kad mokinai suprastų, žinotų, gebėtų kurti ir palaikyti tarpasmeninius santykius, sudarančius prielaidas brandžiai draugystei ir meilei, santuokai, darniai šeimai sukurti. Mokiniai aktyviai diskutavo, atliko užduotis. Dėkojame visuomenės sveikatos priežiūros specialistei už paskaitą.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Rajono pedagogų Metodinė diena

          Lapkričio 2 dieną, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje vyko rajono pedagogų Metodinė diena, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojai.
          Viešosios įstaigos „Asmenybės brandos centras“ direktorė, psichologė Aurelija Lingienė skaitė pranešimą Prevencinių smurto ir patyčių programų įgyvendinimo galimybės ugdymo įstaigose“. Vykdant prevencines programas, mokiniai ugdosi atsparumą aplinkos spaudimui, atsakingai veikia ir numato savo elgesio padarinius, mokosi įveikti stresą, įgyja žinių apie savo asmenybę ir kt.
          Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius skaitė pranešimą „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas ir atotrūkio tarp mokyklų mažinimas“, lygino rajono mokyklų darbo rezultatus bei analizavo su jais susijusias socialines problemas.
         Po paskaitos mokytojai rinkosi į metodinius būrelius. Pasidalijome gerąja darbo patirtimi, aptarėme olimpiadų ir konkursų organizavimą ir vykdymą, numatėme visų mokslo metų veiklos gaires.

Laimutė Tumalovičienė, gimnazijos skyriaus vedėja


Spalio 25-oji konstitucijos diena

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją. Konstitucija (lot. constitutio „nustatymas“) – tai pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Visų pirma, Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika, besiremianti demokratijos principais. Lietuvos valstybę kuria Tauta.

Šią progą minėjome prisidėdami prie pilietinės Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuojamos akcijos „Konstitucija gyvai“, kurios šūkis: „Tegu Konstitucija prabyla jaunimo lūpomis“.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Baltų vienybės diena

Baltų vienybės diena minima rugsėjo 22 d., pažymint 1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žiemgaliai ir žemaičiai nugalėjo Kalavijuočių ordino kariuomenę. Lietuvos ir Latvijos menininkai Visagine surengė Baltų vienybės dienai skirtą meno plenerą, kuriame kalvystės amato subtilybes demonstravo ir mūsų mokyklos profesijos mokytojas Vytautas Kruopis. Plenero metu sukurti kalvystės, keramikos dirbiniai demonstruojami Visagino kultūros centro erdvėse.

Praktinio mokymo vadovė

Aurelija Vaitonienė

 


Zarasų rajono savivaldybės mero postą išbando mokyklos mokiniai

Spalio 10 d. Zarasų rajono savivaldybėje vyko vietos savivaldos diena. Zarasų žemės ūkio mokykla delegavo 8 iniciatyviai nusiteikusius jaunuolius, kurie išvyko susipažinti su savivaldybės administracijos ir darbuotojų atliekamomis funkcijomis ir darbuotojų veiklos pobūdžiu.

Mokiniai rinkosi Zarasų rajono savivaldybės didžiojoje salėje, juos sveikino Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas ir administracijos direktorius Ramūnas Keršys, po pirmojo susitikimo savivaldybės svečiai turėjo progą susipažinti su specialistų darbu iš arčiau. Labiausiai mokinius sudomino švietimo ir kultūros skyriaus veikla bei administracijos veikla. 17TP1 grupės mokinys Deividas Ilčiukas „įsipatogino“ mero kėdėje. Mokiniai dalyvavo ir protų mūšyje.

Savivaldos dieną šiek tiek susipažinę su Zarasų rajono savivaldybės veikla mokiniai apžvelgė skirtingų profesijų specialistų darbus, galbūt susimąstė apie savo ateitį. Tikimės, kad po kelių metų išgirsime ir apie Zarasų žemės ūkio mokyklos specialistų nuveiktus gerus darbus.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė

Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuotraukos


Netradicinė fizikos pamoka Tiltiškių vandens malūne

Šių metų spalio 10 d. Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniai vyko į netradicinę fizikos pamoką Tiltiškių vandens malūne – muziejuje.  Rudens spalvomis apgobtas, ant Šešupės kranto įkurtas muziejus šiandien lankytojus pasitinka atnaujintas. Muziejaus savininkas D. Bučenka čia eksponuoja surinktą įspūdingą senų radijo imtuvų kolekciją. Į malūną išvyko 16TP2 ir 15TP3 grupių mokiniai.

Muziejininkas Dalius  mokinius supažindino su radijo istorija, leido pasiklausyti pokario Lietuvos estrados žvaigždžių atliekamų dainų. Susipažinus su muziejumi mokytoja Donata Radionova pradėjo netradicinę fizikos pamoką – „Elektromagnetinės bangos ir jų įtaka žmogui“. Tokia išvyka tik įrodo, kad pamoka gali vykti netik klasėje ar mokykloje, mokytis galime muziejuose, senuose malūnuose. Taip įsiminti ir įsisavinti metodinę medžiagą daug lengviau ir smagiau.

Fizikos mokytoja Donata Radionova


4 – asis solidarumo bėgimas „Kartu galime viską“

Spalio 10 d. Zarasų žemės ūkio mokykla prisijungė prie tradicinio solidarumo bėgimo „Kartu galime viską“. Solidarumo bėgimas – tai jau tradicine tapusi organizacijos „Gelbėkit vaikus“ iniciatyva, Lietuvoje rengiama 4-ąjį kartą. Šiuo bėgimu siekiama skatinti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių. Solidarumo bėgimą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei palaiko Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministerija.

Šiais metais kūno kultūros mokytojai Darius Bertulis ir Darius Ketleris bėgimui parinko trasą aplink mokyklą. Bėgimui ruošėsi ir jame dalyvavo mokiniai, mokytojai, kartu bėgo mokyklos direktorė Nijolė Guobienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė. Dalyviai buvo apdovanoti organizatorių padėkos raštais. Kartu su visos Lietuvos švietimo įstaigomis prisijungėme prie solidarumo akcijos ir mes.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Profesinių kompetencijų tobulinimas Utenos regioniniame profesinio mokymo centre

Zarasų žemės ūkio mokyklos 16VR2 ir 17VIR1 grupių mokiniai spalio 11 d. kartu su profesijos mokytojomis Galina Gluchova ir Rima Vaicekauske vyko į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą tobulinti turimų ir įgyti naujų praktinio darbo įgūdžių bei susipažinti su teorinio ir praktinio mokymo baze. Virėjo profesijos mokiniai maisto pramonės sektoriniame mokymo centre susipažino su modernia įranga ir tobulino profesines kompetencijas atlikdami praktines veiklas. Kartu su profesinio mokymo centro mokiniais ir mokytojais gamino krepšelius užkandžiams, serviravo stalus, dalinosi patirtimi, aptarė produktų, žaliavų, maisto gamybos įrangos, technologijų naujoves.

Praktinio mokymo vadovė

Aurelija Vaitonienė


Popietė su Giedre Tartėniene – „Rudens spalvos puokštėje“

Spalio 6 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko Jaunųjų ūkininkų ratelio organizuotas seminaras „Rudens spalvos puokštėje“. Seminaras dalinai finansuojamas iš Zarasų rajono savivaldybės asociacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto.  Šio seminaro tikslas – gilinti jaunųjų ūkininkų ratelio narių kompetencijas.

Seminare dalyvavo jaunųjų ūkininkų ratelio narės, mokytojos, administracijos darbuotojos. Floristė Giedrė Tartėnienė mokykloje lankosi jau antrą kartą, pažįstamoje aplinkoje darbai prasidėjo labai vikriai ir sklandžiai. Floristė ratelio nares supažindino su floristikos sąvoka ir jos kryptimis, išmokė pasigaminti daugiafunkcinį karkasą floristiniams projektams. Seminaro metu dalyvės ne tik turėjo galimybę pamatyti kaip komponuojamos puokštės, bet ir pačios jas gamino, derino rudenines gėles, dekoratyvias daržoves, spalvotus klevo lapus.

Seminaras lyg ir pratęsė mokytojo dienos šventę, turėjome dar vieną progą pabendrauti, atsipalaiduoti dirbant su augalais, pasidalinti idėjomis. Su Giedre atsisveikinome iki didžiųjų metų švenčių, kuomet gilinsime žinias apie žiemos kompozicijas ir kursime šventines puokštes.

Profesijos mokytoja Donata Radionova


Mokytojo dieną sustojome „Ketvirtadienio stotelėje“

Spalis turbūt kiekvienam pedagogui asocijuojasi su ypatinga diena – Mokytojo diena. Tai diena kai pakiliai jaučiasi mokytojai, jie mini profesinę šventę, sveikina kolegas. Radijas, televizija ir spauda primena koks svarbus mokytojo amatas. Pastarasis žodis ištariamas vis dažniau, turbūt todėl, kad mokytojas kaip amatininkas lipdo ir kuria asmenybę.

Mokykloje šurmulys prasidėjo anksti, muzikos mokytoja Danutė Alaunienė ir mokytojas Gintaras Andrijauskas šildė pirštus, tarėsi dėl akordeono akordų ir repertuaro, vyko paskutinė repeticija. Mokiniai žvilgčiojo pro langus laukdami pirmųjų mokytojų. Įžengusius į mokyklą pasitiko sveikinimai, gyva muzika ir asmeninis laiškas bei žiedas kiekvienam mokytojui. Po kelių pamokų mokytojai susirinko mokyklos aktų salėje. Susėdę prie papuoštų staliukų jie mėgavosi užkandžiais ir skanėstais. Koncerto pradžioje pedagogus sveikino mokyklos direktorė Nijolė Guobienė, seimo narys Algimantas Dumbrava.

Širdis virpino netik jautri muzika, daina ar šokis, bet ir žodžiai, išsakyti iš visos širdies.  Tą dieną dalijomės ne gerais darbais, o mintimis, linkėjimais, padėka už tai ką turime ir kuo gyvename. Su mokytojo diena!

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Skaitymo festivalis netradicinėse erdvėse

Skaitymas ne tik teikia malonumą, bet ir plečia akiratį bei turtina žodyną. Mokykloje įprastai skaitoma  kabinetuose, koridoriuose ir skaitykloje. Bet yra daugybė erdvių, kur galima skaityti ir pajusti gamtos grožį, pamąstyti apie bėgantį laiką, tekstą sieti su būsima profesija.   Rugsėjo 25-29 dienomis buvo garsiai skaitoma įvairiose mokyklos erdvėse. Dalyvavo visų specialybių mokiniai ir skaitė pasirinktus tekstus: poeziją – prie žaliuojančio gėlių  vabalo, oranžerijoje, dalykinį straipsnį apie automobilių remontą –  automobilyje, būsimieji  socialinių paslaugų ,masažo, maisto ruošimo būsimi specialistai – klasėse, maisto ruošimo laboratorijoje. Rusiškai mokiniai skaitė žaliojoje klasėje, prie beržo, o vokiškai- kartu su mokytoja prie meilės medžio. Teksto  apie sportą buvo klausomasi  sporto salėje. Visi – ir skaitovai, ir žiūrovai skaitydami  rudenėjančios gamtos fone įgijo kitokios patirties: suprato, kad kiekviena erdvė tinkama atsiversti knygą, žurnalą, vadovėlį. Mielai skaitė mokytojai, administracijos ir kiti darbuotojai. Skaitymo festivalio dalyviams prie kavos, arbatos puodelio ir torto buvo padėkota, kad suteikė įvairiaspalvių įspūdžių. Renginio akimirkos buvo filmuojamos ir pateiktos vaizdo įrašu per televizorių, esantį mokyklos pirmame aukšte.

Bibliotekos vedėja             Rima Vaicekauskė


„Raiti“ į Zarasų miesto derliaus šventę

Rugsėjo 30-ąją vos prašvitus Zarasų miesto Sėlių aikštėje prasidėjo parengiamieji darbai. Mokyklos komanda dėliojo gėrybes, tiesė stalus, komponavo specialiai derliaus šventei kurtą kompoziciją, netrukus turėjo prasidėti tradicinė šventė – ,,Zarasų krašto derlius – Lietuvos šimtmečiui“.

Mugės dalyvius bei lankytojus sveikino Zarasų rajono savivaldybės atstovai. Miesto aikštėje įsikūrė rajono seniūnijų, įstaigų, bendruomenių kiemeliai ir vienintelė iš mokyklų – Zarasų žemės ūkio mokykla. Mokyklos komanda prisistatė deklamuodama kraštiečio Juozo Erlicko rudenines eiles, mokyklos direktorė Nijolė Guobienė sveikino dalyvius ir svečius bei pristatė mokyklos kiemelį. Šiais metais jame puikavosi du kaltiniai medžiai, įvairiaspalviai jurginai, daržovės. Praeivius traukė blynų, pyragų, vaistažolių arbatos aromatai, garuojanti trinta moliūgų sriuba. Mažuosius kvietėme prisėsti ir pasipuošti medinuką jiems patinkančiomis spalvomis. Didžiausiai dėmesys krypo i mokyklos auksaplaukį žirgą, jį įamžinti ar įsiamžinti norėjo ir fotografai ir svečiai.

Derliaus šventės metu atsisveikinome su rugsėju, atrodo tik nuskambėjusiu mokslo ir žinių dienos skambučiu, mokslo metai įsibėgėjo, o su jais lekia ir nauji mokytojų bei mokinių darbai, idėjos, tikslai…

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Bėgame už „Sveiką ir blaivią Lietuvą“ Švenčionių profesinio rengimo centre

Baigiantis rugsėjui kasmet vykstame pas kolegas, bendraminčius, į Švenčionių profesinio rengimo centrą. Mokyklos bendruomenė vykdydama projektą „Veikime kartu“ jau penktus metus organizuoja akciją- varžybas „Bėgimas už sveiką ir blaivią Lietuvą“.

Šių metų rugsėjo 28 d. varžybose dalyvavo net 6 mokyklų atstovai: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos, Švenčionėlių progimnazijos ir Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos mokiniai  bei mes – Zarasų žemės ūkio mokyklos komanda.

Sporto šventę pradėjome dalyvaudami 3 km. bėgime, kuriame atsakingais dalyvavo 17 mokyklos atstovų, visi sėkmingai ir sparčiai įveikė trasą. Svarsčio rovimo (16 kg.) rungtyje susigundė dalyvauti dvyliktokas Deividas Garbinčius (16TP2 gr). Padangos (300 kg) vertimo rungtyje nepabūgo varžytis Tomas Čiškauskas (17TP1 gr.). Baudų metimo rungtyje niekam nepavyko aplenkti Tautvydo Butkaus (17TP1 gr.), kuris iškovojo pirmąją vietą.

Bėgdami rudeniškais takais stengėmės mėgautis ir pagauti paskutinius saulės spindulius, įkvėpti gryno oro, smagiai praleisti popietę.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Šnekamoji anglų kalba iš amerikietės lūpų

 

Į Zarasų žemės ūkio bendruomenę nuo šių mokslo metų rugsėjo 1 d. įsiliejo dar viena narė – anglų kalbos mokytojo asistentė Katrina Karlsons.
Katrina Karlsons amerikietė, gimusi Ročesteryje, Niujorko valstijoje, augusi mažame miestelyje Kaledonijoje, įgijo šnekamosios anglų kalbos mokymo bakalauro laipsnį, o šiuo metu siekia ankstyvosios vaikystės ugdymo magistro laipsnio. Kambodžoje ir Tailande   Katrina buvo savanore – anglų kalbos mokė vaikus. Šiais mokslo metais šnekamosios kalbos įgūdžius ji padės lavinti  mūsų mokyklos mokiniams.
Katrina jaučiasi šiltai priimta į mūsų mokyklos bendruomenę, nes ir mūsų kraštas jai artimas, ji turi baltiškų šaknų: senelis kilęs iš Ergli miestelio Latvijoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė


Iniciatyva ,,Atverk duris vasarai 2017“

Jau antrus metus iš eilės Zarasų žemės ūkio mokykla įsitraukia į Švietimo ir mokslo ministerijos skelbiamą iniciatyvą „Atverk duris vasarai“. Jos tikslas suteikti visiems mokyklinio amžiaus vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas.
Šių metų vasarą į praktinio mokymo centrą mokykla pakvietė  Zarasų vaikų dienos centro ,,Draugai“ vaikus ir pasiūlė jiems įdomių veiklų. Viena iš jų – diena su VIII tarptautinio tapybos plenero ,,Zarasai – ežerų kraštas 2017“ dailininkais. Meistriškumo pamoką vaikams pravedė dailininkas – Lietuvos Kalėdų senelis Arvydas Bagdonas, menininkas, Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas.
Vaikų nupiešti piešiniai pristatyti dvejose parodose. Pirmoji paroda atidaryta 2017 m. rugpjūčio 17d. mokyklos praktinio mokymo centre vykusio vaikų dienos centro ,,Draugai“ susitikimo su rėmėjais – degalinių tinklo ,,Circkle“ atstovais proga. Antroji –  2017 m. rugsėjo 13 d. Zarasų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.  

 


Meno popietė Dusetų meno galerijoje

Rugsėjo 7 d. mokyklos darbuotojos popietę nusprendė praleisti Dusetų meno galerijoje.  Rugpjūčio 22 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje atidaryta tapytojos, Zarasų krašto garbės pilietės, neseniai apdovanotos Vyriausybės kultūros ir meno premija Nomedos Saukienės jubiliejinė tapybos paroda. Kaip sakė parodos autorė: „Paroda gimė ekspromtu, per kelias dienas. Monika patarė nesijaudinti ir žiūrėti į parodą kaip į tortą žiūrovams. Taigi šis „tortas“ – trejų metų senumo, dauguma darbų niekur nerodyti“.  Sako, kad geriausi dalykai nutinka, kuomet nieko neplanuoji, todėl ši „meniška“ popietė ir buvo skirta menui ir šiltam bendravimui.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Mokykloje vyko projekto „Labour Market without Borders (Mobility)“ fotosesija

Rugsėjo 5 – osios rytą mokykloje vyko neįprasti paruošiamieji darbai. Pirmajame mokyklos aukšte būriavosi kaimo turizmo organizatoriaus ir virėjo specialybės pirmo kurso mokinės, kurios dalyvavo profesionalioje fotosesijoje.

Mokykla kartu su partneriais  įgyvendina Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ir kitų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo projektą „Labour Market without Borders (Mobility)“( LLI-183). Projekto metu įamžinamos mokyklų erdvės, dirbiniai, mokiniai. Džiaugiamės, kad partneriai išsirinko Zarasų žemės ūkio mokyklą, kurios erdvių ekspozicija puikuosis fotografijų parodoje Latvijos sostinėje Rygoje.

Fotoaparato blykstės – neatsiejamas šiuolaikinio Z kartos jaunimo gyvenimo dalis, mokinės jautėsi jaukiai ir suprato, kad modelio darbas nėra toks lengvas, tačiau labai smagus. Su nekantrumu lauksime „išryškėjusių“ mokyklos gyvenimo akimirkų.  

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Iškilmingai pradedame mokslo metus

Kasmet atskubėjęs rugsėjis vėl kviečia į darbymetį. Rugsėjo pirmoji – ypatinga diena, kai džiaugiamės nuveiktais ir būsimais darbais, dalijamės svajonėmis.

Zarasų žemės ūkio mokyklos bendruomenės nariai rugsėjo pirmosios rytą pradėjo malda Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Po šventų mišių visi skubėjo į mokslo metų pradžios šventę mokyklos kieme. Susirinkusius sveikino mokyklos direktorė Nijolė Guobienė, Zarasų rajono savivaldybės mero patarėjas Vilhelminas Kuzmickas, į svečius atvyko ir kunigas vikaras Feliksas Čiškauskas. Mokyklos direktorė pasveikino visus su mokslo metų pradžia, pasidžiaugė naujais mokytojais ir darbuotojais, kurie prisijungė prie darnaus kolektyvo, paminėjo vasarą nuveiktus darbus: suremontuoti kabinetai ir klasės, modernizuojama maisto ruošimo laboratorija ir mokyklos bendrabutis, nauji kaltiniai metalo dirbiniai puošia mokyklą, tai tik dalis atliktų ir planuojamų atlikti darbų.

Naujus mokslo metus kasmet pasitinkame atsinaujinę, kupini naujų siekių, naujų vizijų ir planų. Sėkmingos mokslo metų pradžios ir sėkmingų mokslo metų!

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė

Nuotraukų autoriai Mindaugas Vitkūnas ir Elžbieta Žigaitė


Zarasų žemės ūkio mokyklos mokinė Viktorija Malciūtė – tarp geriausių profesinių mokyklų absolventų

Šių metų liepos 27 dieną Vyriausybės rūmuose Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis pasveikino šalies abiturientus ir profesinių įstaigų mokinius, sėkmingiausiai išlaikiusius brandos bei profesinio mokymo kvalifikacijos egzaminus.
„Jūsų egzaminų rezultatai parodė nuoseklaus darbo vaisius. To jums prireiks ir studijuojant universitete. Juose jau bus kitaip mokoma, keisis Jūsų elgesys, požiūris į gyvenimą. Atsiras daugiau savarankiškumo, atsakomybės. Todėl noriu palinkėti tiems, kurie peržengs Lietuvos ar užsienio universiteto slenkstį, neatsipalaiduoti ir siekti tikslo ne gauti diplomą, o įgyti žinių, kompetencijos, kad jaustumėtės tvirti savo pasirinkime“, – sakė Vyriausybės vadovas S. Skvernelis.
Aukščiausius įvertinimus iš profesinės kvalifikacijos egzamino pelnė 10 mokinių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, Visagino ir  Zarasų profesinio mokymo įstaigų. Zarasų žemės ūkio mokyklos virėjo specialybės absolventė Viktorija Malciūtė buvo pagerbta kartu su kitais sėkmingiausiai išlaikiusiais brandos bei profesinio mokymo kvalifikacijos egzaminus.                          

Lilija Zajančkauskienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Zarasų žemės ūkio mokyklos mokytojai – mokymų Vengrijoje ir Rumunijoje dalyviai

Šių metų liepos 11- 15 dienomis Vengrijoje ir Rumunijoje vyko mokymai ,,Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Vengrijos ir Rumunijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“, kuriuose dalyvavo ir Zarasų žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja Janina Čepelionienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė.
Mokymų dalyviai apžiūrėjo Sigišoaro, Brašovo, Sibiu  miestų (Rumunija) visuomenines erdves, palygino gėlynų panašumus ir skirtumus su Lietuva. Vengrijoje keliaudami siauruku mokytojai susipažino su bukų miškų augmenija, apžiūrėjo Lillafured kabančius sodus, aptarė terasų panaudojimo galimybes aplinkų kūrime. Dalyvavimas diskusijoje apie istorinių Lietuvos miestelių aplinkų, kraštovaizdžio galimybes formuojant edukacines erdves praplėtė žinias apie galimybes pritaikyti šią patirtį.
Seminaro dalyviai konsultavosi, diskutavo, pristatė gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje idėjas. Šios dienos – turiningai praleistas laikas bendraminčių būryje ir idėjų šaltinis naujiems iššūkiams įgyvendinti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė


Zarasų žemės ūkio mokykloje kuriamas filmas apie edukacines mokyklos erdves

Birželio 23 d. Zarasų žemės ūkio mokyklos kolektyvas sulaukė svečių. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro darbuotojai iš gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus atvyko apžiūrėti ir nufilmuoti mokykloje esančias edukacines erdves.

Birželio mėnesį bus filmuojamas filmas apie išpuoselėtas, kokybiškai įrengtas mokyklų edukacines erdves, tai lyg pavyzdys kitoms mokykloms, kaip reikia jas įsirengti, puoselėti, plėtoti, integruoti į mokinių ugdymą.  Sukurtas mokomasis filmas visokeriopai tarnaus ugdymui. Atvykę gamtininkai, botanikai, ornitologai komentavo įrengtas edukacines erdves ir jų panaudojimo galimybes. Į svečių klausimus atsakė ir mokyklos direktorė Nijolė Guobienė, personalo specialistė Loreta Naujokaitienė, praktinio mokymo vadovė Aurelija Vaitonienė, profesijos mokytojos Janina Čepelionienė ir Donata Radionova.

Svečiai lankėsi „žaliojoje klasėje“, aptarinėjo iškeltus inkilus ir paukščių stebėjimo galimybes, metalinių skulptūrų „zoologijos“ sodą, gėlynus, „vabzdžių viešbutį“, oranžeriją. Mokykloje išties gausu edukacinių erdvių, kurias puoselėja  mokyklos darbuotojai, mokytojai ir mokiniai, o nuo šiol tuo pasidžiaugti galės ir kitos mokymo įstaigos.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Ąžuolais ir bijūnais kvepiantis Joninių rytas Zarasų žemės ūkio mokykloje 

Birželio 23 – iosios rytas – paskutinis šių mokslo metų rytas pedagogams, atostogos jau ranka pasiekiamos, tačiau prieš atsisveikinant tradiciškai sveikiname varduvininkus.

Mokytojo profesija pilna švenčių. Mokslo metus pradedame kardelių, saulėgrąžų, įvairiaspalvių jurginų apsupty –  mokslo metus baigiame kai mėlynuoja lubinai, kvepia bijūnai.

Penktadienio rytą vardo dieną mininčių mokytojų ir administracijos darbuotojų laukė staigmena. Susibūrę į Ąžuolu kvepiantį koridorių sveikinome Joną, Janinas ir Vandas Joninių šventės proga. Ąžuolo vainikai ant pečių, simboliniai ąžuoliniai vartai, šventinis stendas buvo skirtas netik tiems, kas pasitinka vardo dieną, o visai mokyklos bendruomenei, tai lyg kvepiantis nebylus „Ačiū“ už mokslo metus, darbą, rūpestį vienas kitu ir atsakomybę.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Zarasų žemės ūkio mokyklos komanda regioniniame futbolo turnyre „Mokyklos direktorės L. Kaušakienės taurė 2017

Birželio 19 dienos vakarą Zarasų žemės ūkio mokyklos futbolo komanda dalyvavo Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos organizuojamame regioniniame futbolo turnyre „Mokyklos direktorės L. Kaušakienės taurė 2017“.

Turnyre dalyvavo Zarasų žemės ūkio mokyklos, Kupiškio sporto mokyklos jaunieji futbolininkai, Skapiškio ir Alizavos pagrindinių mokyklų mokinių komandos ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos vaikinų komanda.

 Zarasų žemės ūkio mokyklos komanda užėmė garbingą II – ąją vietą. Mokyklos komandos nariai buvo apdovanoti mokyklos direktorės ir administracijos įsteigtais medaliais ir padėkos raštais. Mokinius ruošęs mokytojas Gintautas Apčelauskas minėjo, kad džiaugėsi stebėdamas gražų žaidimą ir pagyrė žaidėjus: Tomą Galvoną, Tautvydą Butkų, Justiną Taločką, Deividą Garbinčių, Deividą Putickį, Deividą Markevičių.

Džiaugiamės ir sveikiname mokyklos sportininkus bei jų trenerį Gintautą Apčelauską.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė

Nuotrauka mokytojų  J. Ažubalytės ir D. Balužytės


Iškilminga diplomų teikimo šventė Zarasų žemės ūkio mokykloje

Birželio 16 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko iškilminga diplomų teikimo šventė. Diplomai buvo įteikti septynių specialybių atstovams, šventinį koncertą dovanojo muzikantai, šokėjai, solistai.  

Absolventus sveikino mokyklos direktorė Nijolė Guobienė, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius ir mero patarėjas Vilhelminas Kuzminskas. Šventinio koncerto metu scenoje jautriausias sielos stygas virpino Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos duetas Miglė Galvonaitė ir Gilmė Dainytė (mokytoja Diana Skvarčinskaitė). Scenoje šokio viražus demonstravo sportinių šokių klubo „Šokio vija“ šokėjai Rokas Kraucevičius ir Gabrielė Kviliūtė (porą ugdo vadovas Vytenis Jackūnas). Absolventams savo kūrinius skyrė Zarasų meno mokyklos auklėtiniai – Gilmė Dainytė, Armandas Stundžėnas (mokytoja Jūratė Tumėnienė) ir Diana Boriak (mokytoja Alina Pučkienė).

Šiais metais Zarasų žemės ūkio mokyklos absolventai –  septynių specialybių atstovai. Mokyklos mokytojai, administracijos darbuotojai ir visos bendruomenės nariai nuoširdžiai sveikino ir linkėjo atrasti savo kelią, siekti užsibrėžtų tikslų ir paprastai žmogiškai būti laimingiems. Vieni mokyklos duris jau užveria, kiti jas atvers rudenį, todėl susitiksime kai išskris paukščiai…

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Tarptautinė vaikų gynimo diena „Vasaros magija“

Kaip ir kasmet, birželio 1 dieną Zarasų mieste vyksta labai spalvinga renginiais bei pramogomis šventė skirta mažiesiems gyventojams bei svečiams. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Zarasų žemės ūkio mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvavo renginyje „Vasaros magija“.

Zarasų miesto Sėlių aikštėje įkurtame mokyklos kiemelyje „kūrybinės dirbtuvės – suvenyrai sau“ darbai prasidėjo vos įsikūrus. Padailinti medinį paukštuką buvo kviečiami ir dideli.

Šventės metu buvo apdovanoti Zarasų žamės ūkio mokyklos mokytojai ir mokiniai. Diplomai ir prizai skirti už pasiekimus respublikiniame konkurse „Lietuvos etninio ir kulinarinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“. Koncerte „Vasaros magija“ pasirodė ir mokyklos solistė Gintarė Matulevičiūtė, kuri ir perskaitė akcijos „taikos laiškas pasauliui“ skirtus žodžius ir linkėjimus. Mokyklos astvovai ir bendruomenė linki mylėti ir branginti savo artimą, dovanoti saulės šypsnį kasdieną, lai „Vasaro magija“ skleidžiasi…

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Jis vėl skamba… Paskutinis skambutis

Kasmet sugrįžtanti gegužė kartu su savimi mokyklos abiturientams atneša netik ievų žiedais dvelkiančią pavasario pabaigą, o ir simbolį – paskutinį kartą skambantį skambutį.

Ankstyvą gegužės 31 – osios rytą Zarasų žemės ūkio mokyklos dvyliktokai miestą pradėjo žadinti ir mašinų „skambučiais“ skambinti vos prašvitus. Pirmiausia jie išsiruošė pas mokyklos direktorę Nijolę Guobienę. Abiturientai, nešini rytine kava, skubėjo nustebinti  ir pasistengti, kad paskutinį kartą skambančio skambučio rytas būtų įsimintinas. Atvykusius dvyliktokus pasitiko auklėtojos Inga Mikutavičienė (15VRT2 gr.) ir Agafija Čižienė (15TP2), kurios pakvietė mokinius į labai svarbią, jautrią ir sentimentalią paskutinę pamoką. Aktų salėje vyko šventinis koncertas. Dvyliktokams savo pasirodymus skyrė mokyklos studijos šokėjos, mokyklos „Mini baleto“ grupės mažosios artistės.

Paskutinis skambutis nuskambėjo. Jis paskelbė nueito kelio pabaigą ir naujojo pradžią. Teliko palinkėti abiturientams būti paukščiais savo svajonių, nešti mėlyną viltį, kad sparnai siektų saulę ir liepsnotų ugnimi. Viskas priešakyje.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Kurortinio sezono atidarymas „Zarasai tarytum vasara“

Gegužės 26 – 27 d. Zarasų miestas triukšmingai, spalvotai ir veikliai pradėjo kurortinį sezoną „Zarasai tarytum vasara“. Miesto renginiuose dalyvavo meno, tautodailės ir amatų puoselėtojai. Mugėje ir šventiniame koncerte dalyvavo ir Zarasų žemės ūkio mokykla.

Gegužės 26 d. „Menų krantinėje“ mirguliuojančio ir saulės spinduliais žaižaruojančio Zaraso ežero pakrantėje įsikūrė mokyklos kiemelis. Šventei ruošėmės rūpestingai: vienos mokinės Zarasiškius ir miesto svečius vaišino tradiciniais, puriais blynais su kriaušių džemu. Kitos – kvietė ornamentais papuošti medinį paukštelį arba širdelę. Didelio ir gausaus dėmesio sulaukė mokinių kalvystės dirbiniai, kiti darbai.

Gegužės 27 d. Zaraso ežero saloje skambėjo tranki muzika, žiūrovai stebėjo programą „Paplūdimio šokiai“, kurioje sėkmingai pasirodė mokyklos šokių studija ir „Mini baleto“ grupės mergaitės.

Zarasų žemės ūkio mokykla sėkmingai pradėjo vasaros sezoną „Zarasai tarytum vasara“ miesto centre ir išskubėjo puoselėti mokyklos kampelių, žaliųjų erdvių, klasių ir koridorių. Vasara čia pat.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Pažintinis profesinis veiklinimas tęsiasi

Gegužės 23 dieną mokinių grupė lankėsi Utenos atliekų tvarkymo centre. Įmonės atstovas pirmiausia mus informavo apie centro veiklą, o po to supažindino su atliekų rūšiavimu, sandėliavimu, įmonės aplinka. Mokiniai stebėjo, kaip vyksta darbas apdorojant žaliąsias atliekas kompostavimo aikštelėje.
Sužinojome apie atliekų rūšiavimo svarbą bei kokiais metodais nustatoma atliekų sudėtis.
Po to vykome į UAB „Utenos trikotažas“. Įmonės atstovė Loreta supažindino su gamybos ciklu, trikotažinių gaminių mezgimu, dažymu, drabužių siuvimu, eksportavimu. Susitikimo pabaigoje maloniai atsakė į visus mums rūpimus klausimus.
Pažintys su įmonėmis, jų įvairiapuse veikla leidžia geriau pažinti savo galimybes, interesus. Pamatę skirtingose įmonėse dirbančius žmones, suprantame, kiek yra įvairių profesijų ir kokios jos skirtingos, bet visos labai reikalingos.

Rima Vaicekauskė, atsakinga už ugdymą karjerai veiklą


Zarasų žemės ūkio mokyklos atstovai „Pajūriu pėsčiomis“ keliavo…

Gegužės 13 d. tūkstančiai sveiko gyvenimo būdo mylėtojų išsiruošė pasivaikščioti pajūriu. Šiais metais legendiniu tapęs žygis „Pėsčiomis pajūriu“  vėl kvietė įveikti iššūkį, kurį priėmė Zarasų žemės ūkio mokyklos kolektyvo nariai.

Mokyklos direktorė Nijolė Guobienė dieną pradeda rytiniu bėgimu. Sveika iniciatyva „užsikrėtė“ ir kitos mokyklos darbuotojos, kurios kartu su direktore kasmet dalyvauja tradiciniame bėgime, skirtame Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Bendri pomėgiai paskatino dalyvauti jau tris metus rengiamame ėjime „Pajūriu pėsčiomis“. Ėjime dalyvavo ir mažieji ėjikai: Ugnė Naujokaitytė, Danielius ir Pijus Vaitoniai, Redas Guobys, kurie įveikė 12 km. atstumą. Praktinio mokymo vadovė Aurelija Vaitonienė ir personalo specialistė Loreta Naujokaitienė pajūriu žingsniavo 25 km. Ilgiausią atstumą įveikė mokyklos direktorė Nijolė Guobienė su bendraminte Rasa Matuliene nepabūgo net 50 km. atstumo ir puikiai su juo susidorojo.

Pirmieji diplomai ir medaliai jau puošia dalyvių kaklus. Veiklaus, sportiško ir entuziastingo kolektyvo komanda kitais metais turėtų padidėti ženkliai ir vėl keliauti „Pajūriu pėsčiomis“…

Neformalaus švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


 

 

 


 Keliame inkilus sugrįžtantiems paukščiams

Baugščiai žvalgos ilgakakliai
Nuo stogų žali varvekliai.
Jau pravirkt ne vienas bando.
Ko jie šįryt išsigando?
Per laukus žygiuoja kovas,
Išdidus. Tarytum povas,
Rankoje telegrama:
Jau pasibaigė žiema!

Z.Gaižauskaitė

Norėdami pasveikinti parskrendančius paukščius mokiniai ėmėsi iniciatyvos. Technologijų pamokų metu profesijos mokytojas Almantas Mažeika kartu su mokiniais sukalė inkilus sugrįžtantiems paukščiams. Kovo 24 d., padėdami vieni kitiems, kėlėme inkilus į medžius. Balandžio 1 dieną bus minima pasaulinė paukščių diena. Šią dieną visame pasaulyje skatinama supažindinti visuomenę su nykstančiais paukščiais, kelti inkilus. Gamta norime rūpintis ir mes. Pavasarį pabunda gamta, skleidžiasi medžių pumpurai, sugrįžta paukščiai, kurių sugrįžimui pasiruošėme puikiai.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2017“

Kovo 20-26 dienomis Lietuvoje vyko veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“, jos metu norėta atkreipti visuomenės dėmesį į aktualią patyčių problemą.
Zarasų žemės ūkio mokykloje visą savaitę vyko įvairūs praktiniai ir teoriniai užsiėmimai skirti veiksmo savaitei „Be patyčių“ įprasminti. Mokiniai kūrė plakatus „Draugiškos mokyklos“ tema, dailės pamokų metu piešinius piešė kalbėdami apie draugystę, toleranciją, savęs išraišką. Prie šios savaitės veiklų prisidėjo Ignalinos rajono savivaldybės Zarasų skyriaus visuomenės sveikatos biuro specialistės, kartu su mokiniais žiūrėjusios filmą „Drugelių cirkas“. Jaunųjų ūkininkų būrelio narės ir vadovė Donata Radionova  kūrė „Draugystės medį“. Profesijos mokytoja Inga Mikutavičienė etikos pamokos metu gvildeno opią patyčių temą, kartu su mokiniais žiūrėjo ir aptarė filmukus –  „Patyčios. Nekentėk tyloje“, „Rask laiko pasirūpinti“.
Veiksmo savaitė „Be patyčių“ labai svarbi mokyklos bendruomenei, todėl visus metus stengiamės priminti vieni kitiems, kad patyčios – visų mūsų problema, nėra nei vieno vienišo, nei vieno, kuris to nusipelnytų.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Renginys „Santarvės“ pradinėje mokykloje

Kovo 20 dieną „Santarvės“ pradinėje mokykloje mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai suorganizavo renginį, skirtą paminėti Pasaulinę žemės ir vandens dieną. Visus susirinkusius pasveikino „Santarvės“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Ragauskienė ir Zarasų žemės ūkio mokyklos direktorė Nijolė Guobienė.

Mokinės Justina, Edita ir Gintarė trumpai papasakojo apie žemės ir vandens reikšmę mūsų gyvenime. Instrumentinis – vokalinis ansamblis džiugino visus liaudies šokių muzika ir dainomis. Mokinė Gintarė Matulevičiūtė dainavo dainą „Gintarai“.

Mokyklos mokinių (mokytoja Danutė Gražienė) pripjaustytus medinius paukštelius dekoravo ketvirtokai. Spalvingus paukštelius mokiniai sukabino ant medžio. Tai buvo šventė, kuri suteikė daug malonaus džiaugsmo ne tik mums, bet ir mūsų mažiesiems draugams.

Bibliotekos vedėja, atsakinga už karjeros ugdymą Rima Vaicekauskė


Mokiniai dalyvavo organizuojamo projekto „Moksleivių žinių apie Europos Parlamentą skatinimas“ konkurse

Kovo 17 d. Vilniuje, M. Romerio teisės universitete, vyko Lietuvos teisės instituto organizuojamo projekto „Moksleivių žinių apie Europos Parlamentą skatinimas“ baigiamasis konkursas. Konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos 16Di1, 16TP1, 16VRT1 grupių mokiniai: Aleksandra Barabanova, Jekaterina Kapustina, Justas Šmuilys, Viktorija Dunovskaja, Gitana Garšanova, Dominyka Volikova ir Karolis Markevičius. Mokinius į konkursą lydėjo profesijos mokytoja Agnė Sekonaitė ir soc. pedagogė Monika Kairienė. Konkursą sudarė trys turai ir kapitonų mūšis. Klausimai buvo parengti pagal išklausytų mokymų temas: „Europos Parlamento kompetencijos ir politinės grupės Europos Parlamente“, „Europos vertybės ir identitetas“ bei „Europos parlamento veikla užtikrinant žmogaus teises“. Konkurse dalyvavo 17 Lietuvos mokyklų komandos. Pagrindinį prizą – kelionę į Briuselį laimėjo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos komanda. Dėkojame visiems dalyvavusiems mūsų mokyklos mokiniams ir mokytojams.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Kaip paskatinti skaityti

Kovo 16 d. mokykloje vyko seminaras „Mokyklos bibliotekos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“. Teigiama, kad skaitymas žadina pažintinius gebėjimus, vaizduotę, ugdo asmenybę. Skaitant patirti jausmai skatina dėmesingumą, padeda  suvokti grožinį kūrinį.

Seminaro pradžioje  Pauliaus Širvio progimnazijos mokinė Emilija Račkauskaitė skaitė Gendručio Morkūno kūrinį „Naikintojų metas“ apie naikinamas bibliotekas ir knygas.  Mokytoja Andželika Vitkūnienė papasakojo, kaip  P. Širvio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ir mokiniai kartu su bibliotekos darbuotojomis vykdo įvairias veiklas, skatinančias skaitymą. Išklausius pranešimą, seminaras persikėlė į skaityklą, kur buvo plačiau aptariamos mokytojų ir bibliotekų vykdomos priemonės stiprinančios skaitymo ir rašymo gebėjimus. Taip pat seminaro metu bibliotekininkai pasidalino patirtimi apie darbą su  MOBIS programa.

Bibliotekos vedėja Rima Vaicekauskė


Kovo 11-osios minėjimas

Kovo 10 d. minėjome 27-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines. Mokiniai po pirmos pamokos susirinko į aktų salę. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Nijolė Guobienė ir istorijos mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė.

Trys mokinių komandos, pasipuošusios tautinės simbolikos spalvomis, dalyvavo viktorinoje. Jos suformulavo komandos šūkį, pavadinimą, pristatė iš anksto paruoštas užduotis. Siekdamos įdomiau papasakoti apie Zarasų kraštą, komandos pristatė skaidres apie Dusetas, Salaką, Zarasus. Komandos turėjo parodyti, kaip išmano svarbias istorines datas, įvykius, žino jų eiliškumą.

Nugalėjo ,,raudonoji“ dvyliktokių merginų komanda. Prie vaišių stalo visų komandų dalyviai dar kartą aptarė viktorinos užduotis, pasidžiaugė rezultatais, dalijosi idėjomis, kaip dar prasmingiau paminėti svarbias mūsų valstybei datas.

Istorijos mokytoja V. M. Zaleckienė


Matematikos olimpiados ir viktorinos mokiniams

 Mūsų mokykloje kovo 6-10 dienomis įvyko matematikos savaitė. Olimpiados tikslas-skatinti  mokinių domėjamasi matematika, ugdyti jų kūrybiškumą, matematinę kultūrą ir mąstyseną .Ugdyti gabius matematikai mokinius, surasti ir puoselėti talentus. Viktorinos tikslas- skatinti mokinių domėjimąsi matematika, suteikti mokiniams galimybę įvertinti savo matematinius gebėjimus, išradingumą, skatinti loginį mąstymą, taikyti matematines žinias kasdieniniame gyvenime.

Olimpiadoje ir viktorinoje dalyvavo mokyklos 9, 10 klasių ir pirmo, antro kursų mokiniai. Vertinant olimpiados dalyvius kiekvienoje grupėje išaiškinami pirmųjų trijų vietų nugalėtojai. Vertinant viktorinos dalyvius renkami I, II, III vietos laimėtojai. Nugalėtojai apdovanojami Zarasų žemės ūkio mokyklos padėkos raštais.

Matematikos vyr. mokytoja Agafija Čižienė


Profesinis veiklinimas

Šių metų kovo 8-10 dienomis P. Širvio progimnazijos 8-ų klasių mokiniai galėjo susipažinti su mūsų mokyklos gimnazijos skyriaus veikla, profesinio mokymo programų įvairove bei dalyvauti praktiniuose ir teoriniuose užsiėmimuose.
Profesijos mokytojos Z. Bočekova ir G. Gluchova supažindino progimnazijos mokinius su virėjo specialybe, o techninio aptarnavimo laboratorijoje ir vairavimo aikštelėje mokytojai G. Apčelauskas ir J.Juršys leido išbandyti technikos priežiūros verslo darbuotojo ir vairuotojo-instruktoriaus darbo ypatumus. Mokytoja I. Mikutavičienė atskleidė, kad kaimo turizmo organizatoriaus specialybės mokiniai privalo turėti daug psichologijos žinių, kad suvoktų klientų pageidavimus, poreikius, nuotaikas. Logisto ekspeditoriaus profesijos aktualumą mokiniams puikiai paaiškino mokytoja A. Sekonaitė, mokiniai jos pamokoje atliko praktinę užduotį: kroviniams gabenti parinko tinkančias transporto priemones, sudarė maršrutus, kūrė įmonių pavadinimus. D. Radionova svečiams iš progimnazijos pateikė praktines užduotis, kurių metu jie ne tik suvokė darbuotojų saugos užtikrinimo svarbą kiekvienos profesijos atstovui, bet ir susipažino su mokyklos patalpomis tikrindami ar mokykla atitinka gaisrinės saugos reikalavimus.

A.Vaitonienė


Paskaita-konsultacija

Kovo 8 dieną mokykloje lankėsi Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Zarasų poskyrio vedėja Daiva Kelečienė. Paskaitoje-konsultacijoje lektorė pristatė mokesčių inspekcijos veiklos sritis, informavo apie individualios veiklos pažymas, verslo liudijimo išdavimą, mokesčius. Daiva Kelečienė klausytojams paaiškino, kaip moka mokesčius ir veikia ne pelno siekiančios asociacijos ir organizacijos, kokie pasikeitimai šiais metais laukia gyventojų, deklaruojančių pajamas ir turtą.

Paskaitos pabaigoje lektorė atsakė į klausytojams rūpimus klausimus.

Bibliotekos vedėja, atsakinga už ugdymo karjerai veiklą Rima Vaicekauskė


 Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamento veiklą skatinimas

Lietuvos teisės institutas bendradarbiaudamas su teisingumo ministerija įgyvendino projektą „Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamento veiklą skatinimas“. Projekte dalyvauja 20 mokyklų iš visos Lietuvos. Pagrindinis projekto tikslas paskatinti domėtis Europos parlamento veikla ir pagerinti moksleivių teisines žinias apie Europos parlamento vaidmenį ir funkcijas. Gruodžio, vasario mėnesiais mūsų mokykloje vyko trys  mokymų ir dirbtuvių sesijos moksleiviams šiomis temomis:

  1. Europos Parlamento kompetencijos ir politinės grupės Europos Parlamente;
  2. Europos vertybės ir identitetas;
  3. Europos parlamento veikla užtikrinant žmogaus teises.

Kovo 17 d. Zarasų žemės ūkio mokyklos atstovai vyks į Vilnių ir finalo metu pasidalins žiniomis apie Europos parlamentą. Viena geriausiai pasirodžiusi ir daugiausiai balų finale surinkusi komanda keliaus į Briuselį. Kelionę į Briuselį laimėjusi komanda, turės neeilinę galimybę pabendrauti su Lietuvos atstovais Europos parlamente ir susipažinti su jų darbo specifika.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Vejame žiemą – šaukiame pavasarį

Paskutiniąją žiemos dieną Zarasų žemės ūkio mokyklos bendruomenė nutarė garsiai ir sočiai pašaukti, pakviesti pavasarį. 

Užgavėnės – sena šventė, tačiau labai svarbi mokyklos bendruomenei. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų. Todėl Užgavėnių dieną profesijos mokytojos Galina Gluchova ir Zinaida Bočekova, kartu su pirmo kurso virėjo specialybės mokinėmis vaišino puriais, burnoje tirpstančiais blynais, lietiniais su egzotišku varškės ir kivių įdaru, karštu žolelių ir džiovintų obuolių gėrimu. Naminiu pyragu visus vaišino profesijos mokytoja Janina Čepelionienė.

Skanaudami  ir bendraudami kartu džiaugėmės saulėta diena. Pavasaris jau čia pat…

Neformalaus švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Didžiuodamiesi rašėme Nacionalinį diktantą!

Zarasų žemės ūkio mokyklos direktorės Nijolės Guobienės kelis metus puoselėta iniciatyva rašyti Nacionalinį diktantą, kartu su visos Lietuvos kalbos mylėtojais, šiais metais  – įgyvendinta. Vasario 24 – osios rytą mokyklos mokytojai, administracijos darbuotojai ir mokiniai pirmą kartą Zarasų žemės ūkio mokykloje rašė Nacionalinį diktantą. Lietuvos televizijos diktorius  Marijus Žiedas skaitė rašytojo, scenaristo ir režisieriaus Alvydo  Šlepiko specialiai sukurtą tekstą „Bedugnė“. Pasak žinovų, sudėtingų kalbos žodžių tekste nepasitaikė, tačiau daugiausia keblumų kėlė skyryba. Teko dėti ir skliaustelius , ir brūkšnius, ir išskirti tiesioginę kalbą.

Simboliška – Nacionalinis diktantas Zarasų žemės ūkio mokykloje rašytas lietuvių kalbos klasėje. Rašiusieji buvo rimti ir susikaupę. Pasak diktanto vertinimo komisijos pirmininkės Aldonos Šventickienės: „Diktantas, tai nėra egzaminas. Susirinkome šiandien čia,  nes kalba kur kas daugiau nei nosinės ir kableliai“. O mes, puoselėdami ir mylėdami lietuvių kalbą, tikimės, kad kitais metais diktantą rašysime dar didesnėje auditorijoje. Su dar didesniu entuziazmu.

Neformalaus švietimo organizatorė  Elžbieta Žigaitė


Paskaita apie korupciją

Vasario 22 d. mokykloje svečiavosi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto poskyrio viršininkas Sergėjus Dubinovas ir vyriausioji tyrėja Rita Martinkėnaitė.

 Pareigūnai supažindino mokinius su pagrindiniais savo skyriaus tikslais, pabrėžė svarbiausią – kovą su korupcija policijos sistemoje, pasakojo kokia veikla užsiima. Svečiai priminė kas yra administracinės teisės pažeidimai, aptarė baudas ir kaip nustatomas jų dydis, paaiškino, kas yra kyšis ir  kaip elgtis, jei esate provokuojamas duoti kyšį.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Visuomenės sveikatos biuro specialisčių prevencinė paskaita – „Stop rūkymui“

Vasario 21 dieną 10 klasės mokiniai klausėsi Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuro, Zarasų skyriaus specialisčių prevencinės paskaitos „Stop rūkymui“. Mokiniai sužinojo apie rūkymo žalą, pasekmes, kiek daug cheminių medžiagų yra cigaretėse, kad rūkančiųjų dūmai kenkia ne tik rūkantiems, bet ir aplinkiniams, esantiems šalia. Prevencinės paskaitos dalyviai diskutavo apie rūkymo žalingumą, elektroninių cigarečių keliamą pavojų sveikatai. Visuomenės sveikatos biuro specialistės paskaitos dalyviams dalino lankstinukus „Priežastys, kodėl verta mesti rūkyti“, aktyviausi mokiniai įvertinti atminimo dovanėlėmis.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Svečiuose Aleksandro Stulginskio universitetas

Vasario 21d. mokykloje svečiavosi studentų ir dėstytojų  grupė iš Aleksandro Stulginskio universiteto. Grupę sudarė 21 studentas, besimokantis pagal želdininkystės studijų programą bei 3 jų dėstytojai.
Tai gražaus bendradarbiavimo pradžia, siekiant glaudesnio studijų ir profesinio mokymo sąlyčio.  Ši bendrystė sudarys sąlygas vykdyti profesinį informavimą bei konsultavimą,  mokinių/studentų profesinių įgūdžių ugdymui per praktinę veiklą,  mokytojų/dėstytojų profesiniam tobulėjimui, atvers plačias galimybes projektinei, kultūrinei veiklai.
Pirmasis vizitas buvo skirtas ne tik susipažinimui, bet ir praktinei veiklai.  Pasišnekučiavę su direktore  Nijole Guobiene prie kavos puodelio, studentai  išskubėjo atlikti dėstytojų užduotas želdynų projektavimo bei  kraštovaizdžio  planavimo užduotis.  Padirbėję, pažino Zarasus. Lankėsi  Didžiojoje saloje,  viešojoje bibliotekoje, grožėjosi  Zaraso ežero panorama nuo apžvalgos rato.
Nors tą dieną buvo itin atšiaurus oras, svečiai į Kauną išvyko pilni gerų įspūdžių. Antrasis susitikimas planuojamas gegužės mėn. – mokinių ir mokytojų grupė vyks į Kauno Aleksandro Stulginskio universitetą.

Profesijos mokytoja, praktinio mokymo centro administratorė Dalia Bertašienė


Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Šia svarbia, kiekvienam lietuviui proga, istorijos mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė atvėrė istorijos ir prisiminimų duris ir pakvietė į atvirą pamoką. Neeilinėje pamokoje skambėjo instrumentinio muzikavimo studijos vadovo Gintaro Andrijausko autorinės dainos, sukurtos galvojant apie laisvę, nepriklausomybę, valstybę. Vienuoliktos klasės mokinės papasakojo kuo domėjosi ir ką sužinojo apie vasario 16 – ąją. Zarasų žemės ūkio mokyklos bendruomenė mini ir brangina mūsų valstybei brangias ir įsimintinas datas.

Neformalaus švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Liko tik šimtas…

Kiekvieną vasarį mokyklos abiturientai pasiekia dvyliktą – svarbiausią savo laiptelį, pradeda skaičiuoti likusias šimtą dienų iki jų laukiančių egzaminų pradžios. Šimtadienio šventė – jautri, džiugi, viltinga akimirka, šiais metais pilna įvairiaspalvių profesijų, tyrų linkėjimų ir staigmenų.

Šventės temą dvyliktokai rinkosi patys ir šiais metais nusprendė įsikūnyti į savo siekiamų profesijų atstovus: policininkus, pasienio pareigūnus, advokatus, aukles, vestuvių planuotojas, turizmo renginiu organizatores, mokytojas ir t.t. Mokytojai, pergyvendami ir linkėdami abiturientams sėkmės žvelgė į jų profesijų pasirinkimą ir vylėsi po kelerių metų stebėti kaip pildosi jaunuolių svajonės.

Šventės metu savo pasirodymus dvyliktokams skyrė 9 – tos, dešimtos ir vienuoliktos klasės mokiniai. Skambėjo dainos, žiūrovus žavėjo šokiai, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Edita Kondratavičiūtė kartu su auklėtiniu Dainiumi Laurinkevičiumi atliko „etiudą“, kuris parodė, kad laukia abiturientų lietuvių kalbos įskaitos dieną.

Savo staigmenomis neatsiliko ir patys abiturientai, mokyklai padovanoję ąžuolinį suolą. Jautru, tikra, įsimintina, teliko sėkmingai suskaičiuoti iki šimto…

Neformalaus švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė

 


Nacionalinis forumas „Darom 2017“

Zarasų žemės ūkio mokyklos antro kurso, kaimo turizmo organizatoriaus specialybės mokinės Erika Garšanova ir Edita Andrijauskaitė dalyvavo Vilniuje vykusiame trečiajame akcijos „Darom“ nacionaliniame forume Lietuvos Respublikos vyriausybėje.

Šių metų forumo tikslas – įtvirtinti DAROM ir valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių partnerystę bei aktyviau bendradarbiauti ne tik įgyvendinant kasmetinę atliekų rinkimo akciją, bet ir 1000 socialinės, kultūrinės, visuomeninės, švietimo ar aplinkosaugos srities projektų. Pirmąją renginio dalį LR Vyriausybėje susirinkusius dalyvius sveikino LR Vyriausybės ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

Forumo metu diskusijos dalyviai aptarė pagrindinius akcijos tikslus ir sprendė kaip sukurti palankias sąlygas, kad akcija „Darom“ vyktų sklandžiai. Zarasų žemės ūkio mokyklos bendruomenė jau ruošiasi pavasarinei tvarkai.

Neformalaus švietimo organizatorius Elžbieta Žigaitė


Išvyka į Zarasų socialinių paslaugų centrą

Sausio 25 d. su mokinių grupe vykome į Zarasų socialinių paslaugų centrą. Ten mus pasitiko socialinės darbuotojos, kurios mums aprodė visą centrą. Apžiūrėjome gausiai aprūpintą inventoriumi  sporto salę, mus nustebino ir maloniai nudžiugino centro gyventojų poilsiui skirti koridoriuose esantys televizoriai, kompiuteriai. Šiame centre vyksta ir įvairūs užsiėmimai:  gėrėjomės centro gyventojų pagamintais įvairiais darbeliais. Virtuvėje paserviruoti stalai jau laukė pietaujančių. Visur tvarkinga, jauku,  švaru. Supratome, kad įdedama daug pastangų, kad aplinka būtų maloni, kad čia gyvenantiems žmonėms būtų suteiktos geros gyvenimo sąlygos, kad jų laisvalaikis būtų įdomesnis ir turiningesnis.

Tokių išvykų, pokalbių metu įgytos žinios skatina jauno žmogaus aktyvumą, ugdo pozityvias nuostatas, atjautą silpnesniam, jis sužino apie galimybę tapti savanoriu.

 

Bibliotekos vedėja, atsakinga už karjeros koordinavimą Rima Vaicekauskė

 


Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13 d. rytą mokyklos languose sužibo žvakių liepsnelės. Mokyklos bendruomenė kasmet prisijungia prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir dešimčiai minučių mokyklos languose uždega simbolines žvakes, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Šventiniame minėjime prisiminėme 1991 m. sausio mėnesio įvykius, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. Minėjime prisiminimais dalijosi istorijos mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė, gimnazijos skyriaus vedėja Laimutė Tumalovičienė. Prie visuotinės akcijos prisijungė mokyklos valgyklos ir bendrabučio darbuotojos. Kaip ir kasmet vienybės jausmą puoselėja ir skatina visa mokyklos bendruomenė.

Neformalaus švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Pasitinkam Ugninio Gaidžio metus

„Išdidžiai iškėlęs galvą,

  smalsus, ištroškęs žinių,

 Gaidys žvelgia į tolį.

 Jis labai vertina savo protą,

 gal net labiau už spalvingąsias plunksnas.“

 Prabėgo dar vieni metai… metai pilni naujų tikslų siekimo, įgyvendinimo, naujų atradimų ir pasiekimų. Išlydint Ugninės Beždžionės metus, paskutiniąją 2016 m. dieną Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko visuotinis darbuotojų susirinkimas, jo metu mokyklos direktorė Nijolė Guobienė apibendrino praėjusius metus, mokytojų ir mokinių pasiekimus, įvykdytus projektus, programas, atliktus renovacijos ir remonto darbus bei kt. Naujųjų metų išvakarėse išrinkti nauji mokyklos tarybos nariai.

Netrukus rimtąją susirinkimo dalį pakeitė nuotaikingoji. Metodinių grupių pirmininkės paruošė programą, sveikino Gaidžio metais gimusius bei surengė viktoriną susirinkimo dalyviams. Visi buvo apdovanoti atvirukais ir šventiniais suvenyrais, o pasibaigus oficialiajai daliai, Naujametiniai sveikinimai skambėjo vaišinantis kava ir pyragu.

Visus išeinančius pro mokyklos duris lydėjo mokyklos „Gaidys“, išdidus, ištroškęs žinių, išpuoselėtas mokyklos auksarankių. Su artėjančiais Naujaisiais metais!!!

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Civilinės saugos pratybos Zarasų žemės ūkio mokykloje

Zarasų žemės ūkio mokykloje gruodžio 20 d. vyko funkcinės civilinės saugos pratybos „Mokyklos vadovų, mokytojų, mokinių veiksmai evakuacijos metu“. Pratybose dalyvavo Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai Andrej Fiodorov  ir Arūnas Daunaravičius.

Pratybomis buvo siekiama tobulinti evakavimo įgūdžius ir civilinės saugos parengtį mokykloje, mokytis praktiškai veikti susidarius ekstremaliai situacijai, įvertinti bei tobulinti mokyklos vadovo, administracijos darbuotojų,  mokytojų, mokinių veiksmus evakuacijos metu. Pratybos prasidėjo radiofikuotomis ryšio priemonėmis pranešus apie gaisrą mokykloje, pavojaus pobūdį ir tikslią dislokacijos vietą. Į išgirstus nurodymus mokiniai, mokiniai ir mokyklos darbuotojai reagavo tinkamai.

Pratybų vertintojai pastebėjo, kad pratybos vyko organizuotai, už civilinę saugą atsakingi darbuotojai yra kompetentingi vykdyti pareigas ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Savižudybių prevencijos projektas ,,Menas išgyventi”

Mokykloje buvo vykdomas savižudybių prevencijos projektas ,,Menas išgyventi”. Projektą vykdė ir pravedė 20 praktinių užsiėmimų Zarasų PSPC psichikos sveikatos centro psichologė psichoterapeutė Jadvyga Zakšauskaitė, sertifikuota Europos psichologė klinikinės ir sveikatos psichologijos srityje. Projekto vykdymą finansavo Zarasų rajono savivaldybė.

Projekto tikslas – suformuoti mokinių adekvačią nuostatą į savižudybės problemą, gauti svarbiausių žinių apie reiškinio priežastis, ketinančiųjų nusižudyti požymius ir pagalbos jiems galimybes, padėti įgyti atsparumą gyvenimo negandoms ir sunkumams, užtikrinti gyvenimo gerovę ir pilnatvę. Praktinių užsiėmimų metu buvo aptariama, kaip žmogus gali pasielgti, kai jam sunku, kaip gali įveikti gyvenimo sunkumus, kur kreiptis pagalbos, kodėl savižudybė nėra konstruktyvi išeitis. Jaunuoliai buvo skatinami susimąstyti, dėl ko jiems verta gyventi, kas jam gyvenime yra svarbu, ko jis norėtų pasiekti ateityje.

                     Siekiant sumažinti savižudybės riziką paauglystėje, reikia labiau orientuotis į jaunimui reikšmingas priežastis gyventi, stiprinti ir gerinti jų socialinius ir problemų sprendimo įgūdžius, gebėjimą valdyti stresą.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Sveikatingumo savaitė

Gruodžio 12 – 16 dienomis vyko sveikatingumo savaitė. Akcijos tikslas atkreipti dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, skatinti mokinius aktyviai leisti laisvalaikį, išmokti pailsėti po protinio darbo.

Kiekvieną dieną mokykloje buvo vykdomos įvairios veiklos susijusios su sveikatos gerenimu. Sveikatingumo savaitės metu vyko teniso varžybos „Sportas – sveikata“. Kuriami plakatai, piešiami piešiniai, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į aktualias sveikatos problemas. Mokiniai keliavo į ligoninę, kurioje apžiūrėjo kineziterapijos, fizioterapijos patalpas, druskų kambarį.

 Biologijos mokytoja skaitė paskaitą „Sveikas gyvenimas“ – tai gyvensena, kuri mums padeda patirti gyvenimo džiaugsmą, pilnatvę. Bendruomenės slaugytoja vedė viktoriną ir žaidimą „Taip ir ne“, atliko testus, komisija vertino atliktas užduotis.

Visi dalyvavusieji apdovanoti įvairiais prizais – higienos reikmenimis, vitaminais. Profesijos mokytoja su mokiniais iškepė gardžių pyragų su moliūgais ir obuoliais. Džiugu, kad mokiniai aktyviai dalyvavo sveikatingumo savaitei skirtose veiklose. Dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams ir mokyklos bendruomenei.

Socialinė pedagogė  Monika Kairienė


Šeimų šventė mokykloje

Prieš pat Šv. Kalėdas mokykloje skambėjo vaikų  juokas. Gruodžio 21 d. šviesioje, dar dažais kvepiančioje mokyklos sporto salėje rinkosi mokytojų, mokyklos administracijos ir kitų darbuotojų antrosios pusės ir atžalos. Prie būrio vaikų prisijungė ir neformaliojo vaikų švietimo programos „Mini baletas“ šokėjos. Susirinkusių laukė komandiniai žaidimai 3×3 ir staigmena. Pasiskirsčius komandoms prasidėjo draugiškos lenktynės. Didieji ir mažieji turėjo bėgti, skubėti, varytis kamuolį, verstis per galvą, iš raidžių dėlioti žodžius. Paskelbus greičiausias komandas ir jas apdovanojus, mažuosius aplankė Kalėdų senelis su pilnu maišu skanėstų. Vaikai buvo apdovanoti saldumynais, padėkos raštais. Žiemos šeimų šventė kartu su Kalėdų senelių, tai dar vienas vakaras stiprinantis mokyklos bendruomenę.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Advento popietė mokykloje

Kaip ir kasmet, paskutiniąją savaitę prieš mokinių atostogas, mokykloje organizuojama advento popietė. Liaudies kalendoriuje adventas – rimties, dvasinio apsivalymo metas, ūkinių darbų pabaiga. Prasidėjęs Šv. Andriejaus dieną, jis tęsiasi keturias savaites ir baigiasi Kalėdomis. Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas, mistiškas laikas.

Mokykloje lankėsi dvasininkai Remigijus Kavaliauskas ir Dainius Matiukas, kurie priminė, kad artėjant Šv. Kalėdoms, Jėzaus Kristaus gimimui, pirmiausia turime atrasti Dievą ir tikėjimą savyje, pamiršti materializmą ir atsigręžti į žmogiškąsias vertybes. Mokyklos direktorė Nijolė Guobienė pastebėjo, kad šiuolaikinis žmogus semiasi naujų tradicijų, pamiršdamas senąsias. Direktorė kvietė atrasti širdies ramybę ir laukti Kristaus gimimo.

Popietės dalyviai klausėsi pamokančių Bruno Ferrero istorijų, kartu dainavo dainas, klausėsi muzikos. Mokytojai, mokiniai, darbuotojai savo norus ir linkėjimus užrašė baltuose popieriaus lapuose, kuriuos sudegino mokyklos kieme, kad virtę pelenais linkėjimai pasiektų dangų. Prie Kalėdų ugnies spėjome palinkėti vieni kitiems norų išsipildymo ir jaukių, šiltų artėjančių švenčių.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Šventų Kalėdų belaukiant

„Viskas niekai, jei tik šitokios bėdos,

Žiemą gerai, žiemą būna Kalėdos“…

Gruodis – ypatingas mėnesis visų gyvenime. Artinasi didžiosios metų šventės, kurių taip laukiame, traukiasi senieji metai ir širdyse tikimės, kad ateinantys bus geresni. Advento laikotarpiu žmonės gyvena laukimu, tačiau nevisi gali pasakyti ko jie laukia. Ši žiema mokykloje kitokia. Mes visi laukiame, laukiame labai stipriai ir netrukus mokykloje neliks nė vieno nepapuošto kampelio. Zarasų žemės ūkio mokykla šviečia iš toli, ją apšviečia Kalėdinės girliandos. Mokyklos kieme „įsikūrę“ stručiai, boružėlė, šimtakojis, apkaišyti pušų šakomis, Kalėdiniais žaisliukais. Languose, lengvos kaip pūkas, šoka ir sukasi baltos balerinos ir snaigės. Palanges ir kitus kampelius puošia mokinių, mokytojų, administracijos darbuotojų šventinės kompozicijos. Pirmajame mokyklos aukšte visus sveikina eglutė, šiais metais ji ypatinga, ypatingas ir mūsų laukimas – šiltas, malonus, įkvepiantis bei suartinantis. Na, palaukime dar šiek tiek…

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė

 


Kalėdinių mugių sūkury

Gruodžio 15 d. Zarasų žemės ūkio mokyklos darbuotojos ir mokinės sukosi kaip voveraitės. Tą pačią dieną dalyvavome dvejose Kalėdinėse mugėse, Alantoje ir Zarasuose.

Pirma stotelė – Kalėdinė mugė  Alantos technologijos ir verslo mokykloje. Šie metai – jubiliejiniai: mugė vyko jau 20 kartą. Antra stotelė – Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Kalėdinė mugė. Abejoms išvykoms buvo ruošiamasi atsakingai ir stropiai. Mugėse galėjome pasiūlyti įvairiausių dirbinių iš medžio ir metalo, konditerijos skanėstų, naminių mėsos vyniotinių, šventinių atvirukų, floristinių kompozicijų. Visur spėta, gaminiai parduoti, Kalėdos jau čia pat.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Viešnagė Zarasų ligoninėje

Gruodžio 14 d. grupė mokyklos mokinių nuvyko į Zarasų ligoninę. Čia mus svetingai pasitiko ligoninės administracija. Medicinos darbuotoja Ruslana maloniai ir išsamiai papasakojo apie ligoninėje teikiamas gydymo paslaugas, paaiškino, kam skiriamos fizioterapinės procedūros, parodė, kaip jos atliekamos. Keletas  mokinių jas čia pat ir išbandė.  Esame dėkingi ir už suteiktą galimybę apsilankyti druskos kambaryje. Likome sužavėti fizioterapijos skyriaus galimybėmis, kurios yra mūsų mieste.

Mediko profesija įdomi, prasminga ir labai reikalinga. Mokiniams buvo suteikta galimybė pabendrauti su medikais, išgirsti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, gauti išsamią informaciją apie šios profesijos ypatumus, reikalavimus darbuotojams. Planuodami savo ateitį, priimdami svarbius  sprendimus mokiniai galėjo geriau pažinti save.

Bibliotekos vedėja, atsakinga už karjeros koordinavimą Rima Vaicekauskė


Devintokų išvyka į Vilnių

Gruodžio 13 dieną, artėjant gražiausioms metų šventėms, 9 klasės mokiniai vyko į pažintinę ekskursiją, į Vilnių. Devintokai ir jų auklėtoja pirmiausia nusprendė aplankyti Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros baziliką, nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmus. Taip pat sostinės Kalėdų eglutę, Kalėdinio miestelio mugę, prakartėlę. Žingsniuojant šventiškai papuoštomis senamiesčio gatvelėmis mokiniai prisiminė Šv. Kalėdų tradicijas. Kita išvykos stotelė – „Vichy“ vandens parkas. Linksmai papramogavę ir pabėgę nuo kasdienybės, kupini įspūdžių ir šventiškai nusiteikę  devintokai grįžo namo, iš pirmosios ir tikrai nepaskutinės ekskursijos. Dėkojame mokyklai už paramą pramogaujant „Vichy“ parke ir kelionę į sostinę.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Tradicinis kalėdinių dekoracijų gaminimo užsiėmimas

Zarasų žemės ūkio mokykla gruodžio 8 d. mokytojus ir miesto gyventojus pakvietė į tradicinį kalėdinių dekoracijų gaminimo užsiėmimą, kuris  vyko mokyklos praktinio mokymo centre. Susirinkusieji kartu ne tik pynė kalėdinius vainikus, bet gamino ir japonišką kokedamą – samanų rutulį.

Praktinio mokymo centro administratorė, profesijos mokytoja Dalia Bertašienė


Europos profesinių gebėjimų savaitei skirtas renginys

2016 m. gruodžio 5 -9 d. vyko Europos profesinių gebėjimų savaitė – tai iniciatyva, kuria siekiama, kad profesinis mokymas, padedantis įgyti kokybiškų įgūdžių ir susirasti darbą, būtų patrauklesnis. Šios savaitės renginių tikslas – tikslas paskatinti įvairaus amžiaus besimokančiuosius rinktis profesinį mokymąsi bei atskleisti savo gebėjimus bei talentą profesiniame mokyme.
Gruodžio 6 d. per antrą pamoką mokyklos aktų salėje vyko renginys, kuriuo siekiama demonstruojant profesinio mokymo pažangą ir kokybę bei pristatant plačias galimybes, stiprinti profesinio mokymo įvaizdį ir patrauklumą. Mokiniai papasakojo apie atliktą praktiką užsienio šalyse, nurodė stažuočių privalumus, pasidalino įspūdžiais ne tik apie praktikos vietas, bet ir lankytas vietas, draugus, šalių kultūrinį paveldą.
Renginyje dalyvavo mokyklos bendruomenė ir mokiniai iš Zarasų P. Širvio progimnazijos. Mokyklos direktorė Nijolė Guobienė išsakė viltį, kad šalis vis labiau suvoks profesinio rengimo svarbą, jis bus nuolat stiprinamas, o jį rinksis vis daugiau mokinių.


Atvira pamoka apie dirbančių neįgaliųjų asmenų darbų saugos ir sveikatos garantijas

Šių metų gruodžio 5 dieną profesijos mokytoja Donata Radionova su 16VRT1, 16TP1 ir socialinio padėjėjo grupių mokiniais atviros pamokos „Dirbančiųjų neįgaliųjų asmenų saugos ir sveikatos garantijos“ metu užtikrino aktyvų mokinių įsitraukimą į mokymosi veiklas, parodė, kad galima pasitikėti vieni kitais, nesivaržyti, nebijoti, rizikuoti pasisakyti net ne visada turint tvirtą nuomonę vienu ar kitu klausimu.
Pamoką stebėjusius mokytojus ir mokyklos administraciją maloniai nuteikė skatinanti mokytis aplinka, atidus mokinių klausymasis ir darbas pamokoje. Visų pirma, mokiniai apklausos būdu atskleidė žinias, įgytas ankstesnėse pamokose. Mokytoja D. Radionova, siekdama mokinius nuteikti entuziastingam darbui pamokoje, pradžioje supažindino su žmonių, turinčių negalią, talentais ir pasiekimais: skambėjo žymaus italų dainininko, operos solisto, turinčio regėjimo negalią, A. Bočelio daina, o mokiniai turėjo įvardyti, kas ją atlieka. Taip pat mokytoja parodė kitų, negalią turinčių žmonių, nuotraukas ir trumpai papasakojo apie jų talentus ir šių žmonių prisitaikymą gyventi ir dirbti.
Nagrinėjant pamokos naują medžiagą mokiniai sužinojo apie dirbančiųjų neįgalių asmenų saugos ir sveikatos garantijas. Mokytoja išdėstytą medžiagą su mokiniais trumpai pakartojo, įtvirtino jų žinias. Atliekant pamokos praktinę užduotį „Ar bent numanai, kaip jaučiasi neįgalus žmogus?“, buvo pasiūlytas mokiniams darbo grupėse metodas, naudojantis priemonėmis: (lipnia juosta, ausinėmis, skarutėmis) užsirišti akis, užsidėti ausines, bei fiksuoti rankas prie suolo ir turint regos, klausos, bei rankų negalią, pabandyti iš dešimties šiaudelių, naudojantis lipnia juosta, pastatyti bokštą. Pabaigęs užduotį, kiekvienas mokinys buvo apdovanotas saldainiu, o ant saldainio popieriuko buvo užrašytas skaičius – tiek atsakymų turėjo mokinys pateikti į klausimą: „Kaip jis jautėsi, atlikdamas užduotį?“. Tokiu būdu buvo apibendrinta pamoka –  įvertinta ir įsivertinta, bei pateikta konstruktyvi ir efektyvi grįžtamoji informacija. Baigdama pamoką, mokytoja D. Radionova palinkėjo mokiniams būti atsargiems, vengti žalingų įpročių ir saugoti savo sveikatą.
Profesijos mokytojos Donatos Radionovos vesta atvira pamoka, kurioje buvo naudojami įdomūs ir efektyvūs mokymo/si metodai, parodė, kad kiekviena pamoka kaip ir ši, atrodo iš šalies „sausa“ apie sveikatos ir saugos įstatymų reglamentus, gali būti mokiniui patraukli, įdomi ir laukiama.

Zarasų žemės ūkio mokyklos profesijos dalykų metodinės grupės pirmininkė Janina Čepelionienė


Gruodžio 2 d. 16VRT1 ir 16TP1 grupių mokiniai vyko į Kauną. Edukacinės išvykos metu lankėsi Kauno IX forte bei Lietuvos sveikatos universiteto anatomijos instituto muziejuje.

Ekskursijos metu susipažino su Kauno tvirtovės istorija, ginkluote, kitais Kauno tvirtovės fortais. Apsilankė tarpukario Lietuvos laikotarpiu IX forte veikusio Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyriaus kalinių kamerose, karceriuose, pasimatymų kambaryje. Susipažino su ekspozicija, pasakojančia apie masines žydų žudynės IX forte ir Lietuvoje, kalinių pabėgimo iš IX forto istorija.

Ypatingą ekskursijos dalį sudarė pasivaikščiojimas po IX forto gynybinių įtvirtinimų  požemines susisiekimo galerijas, kur susipažino su buvusiomis artilerijos pabūklų ir įgulos pozicijomis, artilerijos ginkluote. Apžiūrėjo  IX forto įgulos amunicijos sandėlius, artilerijos pabūklų ir įgulos slėptuves.

Antroje dienos pusėje mokinių grupė lankėsi Anatomijos muziejuje, kuriame eksponuojami  žmogaus skeletai,  balzamuoti kūno organai bei jų modeliai.  Visa tai yra svarbi mokomoji priemonė studentams, patologoanatomams ir teismo medicinos atstovams.

16VRT1 grupės auklėtoja, profesijos mokytoja Dalia Bertašienė


Pasaulinė AIDS diena

Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena. Šios dienos simbolis – raudonas kaspinėlis – solidarumo su AIDS sergančiais bei ŽIV paveiktais žmonėmis ženklas. Pasaulinės AIDS dienos minėjimo tikslas – propaguoti brandesnį visuomenės požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS!

Biologijos mokytoja Žaneta Sukavičiūtė – Ponyčienė pamokų metu diskutavo su mokiniais  aktualiausiomis temomis, kurios susijusios su AIDS. Pamokų tikslas buvo – supažindinti mokinius su AIDS problema, užsikrėtimo ir apsisaugojimo būdais. Mokiniai žiūrėjo prof. dr. Sauliaus Čaplinsko vaizdo įrašą, skirtą pasaulinei AIDS dienai „AIDS: GERIAU ŽINOTI!”.

Mokiniai kartu su soc. pedagoge kūrė AIDS dienai skirtą plakatą. Ši tema yra aktuali visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, juk žmogaus sveikata yra pats didžiausias turtas.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė

 


Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniai –  Respublikinio konkurso laimėtojai

Lapkričio 29 d.  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ respublikinės varžytuvės. Vilniuje susirinko penkios geriausiai savo regionuose pasirodžiusios komandos, tarp jų ir Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniai. Šių metų varžytuvių tema – krikštynos. 

Konkursą sudarė dvi dalys. Pirmoji – komandos prisistatymas, kurio metu mokiniai savo regioną pristatė jam būdinga tarme, atskleisdami gimtojo krašto krikštynų papročius, paįvairindami prisistatymą tautosakos motyvais, autentiškais atributais. Antroji dalis – kulinarijos paveldo konkursas. Jame mokiniai pristatė patiekalus. Šiais metais mokyklos stalas labai išsiskyrė. Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniai pristatė savo kraštui būdingą „vandenų stalą“, ant jo puikavosi įdarytos lydekos, vėžių sriuba, keptos seliavos.

Mokinių pasirodymus ir patiekalus vertino VšĮ Kulinarijos paveldo fondo direktorė Birutė Imbrasienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologė Gražina Kadžytė, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas Stanislovas Kavaliauskas ir Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų katedros doktorantė Justė Vasilionytė-Stašaitienė. Garbi komisija Zarasų žemės ūkio mokyklos komandai skyrė II – ąją vietą Respublikinėse varžytuvėse „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Išvyka į Zarasų jaunimo centrą

Lapkričio 23 d. mūsų mokyklos mokiniai ir soc. pedagogė Monika Kairienės vyko į Zarasų jaunimo centrą. Jame jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projekto koordinatorius Tomas Vaicekauskas supažindino su Jaunimo centro veiklomis ir projektu „Atrask save“. Jaunimo centras yra atviras kiekvienam jaunam žmogui, kuris ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, kartu buvimo formų, turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį turiningai praleisti.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Svečiuose Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai

Lapkričio 23 d. mokykloje lankėsi Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Jie  papasakojo mokiniams apie šią profesiją,  reikalingus gebėjimus ir reikalavimus stojant jos mokytis.                     
Pareigūnai detaliai paaiškino, kaip naudotis gesintuvu, papasakojo apie galimas traumas netinkamai gesintuvą eksploatuojant. Pareigūnai mokiniams parodė filmukus apie gaisro ir kitus pavojus sveikatai ir gyvybei, kvietė diskutuoti apie kylantį pavojų.
Mokiniai komentavo situacijas, dalijosi savo patirtimi ir suprato, kokia įdomi, prasminga ir labai reikalinga ši profesija.

Bibliotekos vedėja, atsakinga už karjeros koordinavimą Rima Vaicekauskė


  TARPAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Kaip ir kiekvienais metais Zarasų žemės ūkio mokykloje paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis – paukštis.
Mokiniai kartu su soc. pedagoge kūrė tolerancijos stendą, rašė apie tai, kas labai svarbu gyvenant tarp bendraamžių – tai kantrybė, supratingumas, pasitikėjimas, atleidimas, geraširdiškumas… „Priimu tave tokį – koks esi“, rašė mokiniai.
Profesijos mokytoja Donata Radionova pamokų metu su mokiniais diskutavo aktualiomis temomis apie toleranciją. Mokiniai prie arbatos puodelio piešė ir kirpo pirštines, rašė linkėjimus. Lietuvių kalbos mokytoja Edita Kondratavičiūtė su mokiniais diskutavo taip šia tema, mokiniai išsakė savo sąsiuviniuose mintis apie toleranciją: „Gal šiame mažame pasaulyje ir nėra daug tolerancijos, bet šią stebuklingą dieną daug žmonių stengiasi būti vieni kitiems malonūs, draugiški ir bendraujantys.“
15VRT2 ir 16VRT1 grupių mokiniai kartu su profesijos mokytoja Natalija Derškiene kepė draugystės pyragą, iškepusios vaišino mokinius, mokytojus, darbuotojus. Tegu tolerancija gyvena kiekvieno mūsų širdyje ir namuose.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Svečiuose – „Swedbanko“ atstovas

Mokykloje apsilankė Swedbanko pardavimų vadybininkas Paulius Ražanskas, kuris pristatė banko veiklos naujoves, papasakojo apie jaunimo programą, paskolų galimybes, apie įdomų  konsultavimo metodą- „Investavimo žaidimą“, suteikiantį žinių ir neįkainojamos patirties, kuri pravers investuojant realius pinigus.

Vadybininkas akcentavo kainodaros pokyčius, paaiškino apie bekontakčius atsiskaitymus. Mokiniams, dalyvavusiems diskusijoje, buvo įteiktos dovanėlės.

Bibliotekos vedėja,  atsakinga už karjeros koordinavimą Rima Vaicekauskė


Vertinga patirtis

Lapkričio 10 d. mūsų mokyklos virėjų specialybės mokiniai kartu su specialybės mokytojomis lankėsi „Maisto ir gėrimų BAF 2016“ parodoje. Tai buvo maisto kultūros šventė ir verslo įvykis, skirtas „gero“ maisto idėjoms bei mitybos kultūrai puoselėti.

Mokiniai daug sužinojo apie  aliejų, sūrių, mėsos gaminių, įvairių rūšių pastos, delikatesų , saldumynų gaminimo ypatumus, įrengimus. Taip pat degustavo delikatesinių maisto produktų ir gėrimų iš Estijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Uzbekistano, Vokietijos, Lietuvos.

Vertinga patirtis, galimybė išbandyti naujoves, plėsti akiratį  pažadina norą daugiau domėtis būsima profesija ir gaminti įvairesnius patiekalus.

Bibliotekos vedėja, atsakinga už karjeros koordinavimą Rima Vaicekauskė


Helovinas ir pas mus….

Š. m. Spalio 28 d . Mokinių taryba organizavo Helovino šventę. Tikroji šios šventės data – spalio 31-oji, bet mokykloje ji atšvęsta penktadienį, prieš pat prasidedant rudens atostogoms. Pasiruošimo metu  mokiniai uoliai triūsė: galvojo kaip įdomiau apsirengti, gamino kuo baisesnes kaukes. Nuo pat ryto mokiniai su mokytojais darėsi asmenukes, per ilgąją pertrauką visus kvietė rinktis aktų salę, kurios metu vyko „Baisiausios kaukės“ rinkimai. O kaip gi be Helovino akcento moliūgo? Buvo ir jis… puošė mokyklos valgyklą.

Mokinių taryba dėkinga mokytojams, kad nebuvo abejingi ir prisijungė prie šios šventės.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Kai šildo ne tik žvakės liepsna, bet ir geri darbai…

Jau naktys šaltos, Viešpatie,

Ir danguje jau virpa tie

Tavo altorių žiburėliai.

Šventi šventųjų Vėlines,

Ant mūs kapų pavėlinęs

Žvakelę pastatyt klajūnei vėlei.

Ji skundžiasi sušalusi.

O tiek ugnies aukštai Tu lieji.

Ir dunkso ten kažkur uraluose

Kapeliai mūsų apsnigtieji.

Artėjant Vėlinėms – mirusiųjų pagerbimo šventei, š. m. spalio 28 dieną mokyklos savanoriai kartu su  socialine pedagoge Monika Kairiene ir neformalaus švietimo organizatore  Elžbieta Žigaite, vyko į Smėlynės kaime esančias apleistas kapavietes. Prie šios iniciatyvos  geranoriškai prisijungė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus Zarasų rajono savivaldybės veiklos teritorijoje inspektorė S. Kolesnikovienė. Akcijos tikslas – sutvarkyti apleistus Smėlynės kaimo kapinių kapus ir uždegti žvakutes. Tikime, jog žvakės liepsna gali sušildyti mums brangius prisiminimus, padėti pajusti būties trapumą ir bent simboliškai prisiliesti prie amžinybės.

Socialinė pedagogė Monika Kairienė


Nugalėtojų laurai projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Aukštaitijos regiono varžytuvėse

Spalio 27 d. Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Aukštaitijos regiono varžytuvės.

Pirmajame etape varžėsi Aukštaitijos regiono komandos iš Vilkijos, Vilniaus žemės ūkio mokyklų, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, Švenčionių profesinio rengimo centro, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio mokymo centro, Zarasų žemės ūkio mokyklos. Šių metų projekto tema – krikštynos. Jau nuo seno ši šeimos šventė buvo gaubiama paslapties ir savitumo skraiste. Šiandieninės krikšto tendencijos kiek skiriasi nuo pradinių ir senųjų krikščioniškojo tikėjimo taisyklių. Siekiant supažindinti mokinius su krikšto laiko istorija ir jo svarba naujam šio pasaulio gyventojui, gilinomės į krikšto apeigų istoriją, papročius, prietarus, simboliką, senuosius patiekalus. Mokyklos komanda turėjo paruošti prisistatymą, suvaidinti pasirinktą krikštynų epizodą savo regionui būdinga tarme, spręsti teorinių žinių patikrinimo testą bei vertinimo komisijai ir projekto dalyviams pristatyti paruoštą šventės stalą, patiekalus, receptūrą.

Mokyklos komanda  komisijai pristatė krikštynų prietarus. Ant stalo puikavosi įdaryta lydeka, kepta seliava, vėžių sriuba. Sklandi ir nuotaikinga prisistatymo programa, teorinės žinios, išskirtinės vaišės Zarasų žemės ūkio mokyklai atnešė pergalę – I – ąją vietą Aukštaitijos regiono varžytuvėse bei kelialapį į Respublikinį konkursą lapkričio 29 d. Vilniuje.

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Vokiečių kalbos diena „Ö kaip vokiškai?“

Į kvietimą prisijungti prie Vokiečių kalbos dienų projekto atsiliepė ir užsiregistravo mūsų mokykla. Spalio 20 dieną, norėdami dar labiau pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį ir populiarumą, į mokyklos aktų salę pakviesti mokiniai, mokytojai ir kiti svečiai stebėjo vokiečių kalbos dienai „Ö kaip vokiškai?“ skirtą renginį, aplankė mokinių darbų ir leidinių parodą.

Vokiečių kalbą besimokantys mokyklos mokiniai parengė ir pristatė ne vieną veiklą: skaitė eilėraščius, parodė nufilmuotą interviu, dainavo dainas vokiečių kalba ir inscenizavo Frydricho Šilerio baladę „Pirštinaitė“.

Tokiu būdu mūsų mokykla žengė žingsnį link vokiečių kalbos patrauklumo stiprinimo ir skatinimo jaunąją kartą mokytis šios nuostabios J.W. Getės, F, Šilerio ir kitų vokiečių tautos klasikų kalbos. Tikimės, kad Vokiečių kalbos dienos taps tradiciniu kasmetiniu renginiu, per kurį vis daugiau mūsų mokyklos mokinių prabils vokiškai!

Vokiečių kalbos mokytoja  Janina Čepelionienė


Konkurso „Geriausia mokyklos grupės“ ekskursija

Spalio 18 d. Zarasų žemės ūkio mokyklos mokiniai, 2015-2016 m. m. nugalėjusi 9 klasė, vyko  į pažintinę edukacinę ekskursiją, į Valstybės pažinimo centrą Vilniuje. Kiekvienas gavo savotišką interaktyvų gidą – planšetinį kompiuterį. Centro ekspozicijos esmė – interaktyvumas, kuris padeda naujai pažvelgti į vieną ar kitą įvykį. Mokiniai, naudodamiesi naujomis technologijomis, susipažino su esminiais valstybės elementais: teritorija, gyventojais, valstybės institucijomis ir jų funkcijomis.

Mokiniams didelį įspūdį paliko   aštuonerius metus rekonstruota Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – nacionalinė kultūros ir informacijos įstaiga, kaupianti, organizuojanti ir sauganti dokumentinį Lietuvos kultūros paveldą, formuojanti Lietuvos mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui aktualių Lietuvos ir užsienio dokumentų fondą bei teikianti informacinio aprūpinimo paslaugas visuomenei.

Kupini įspūdžių mokiniai laimingi grįžo į gimtuosius Zarasus. Mokiniai dėkingi mokyklai už suteiktą galimybę išvykti į Vilnių.

Socialinė pedagogė   Monika Kairienė


Kuriame mozaiką mokytojams! Su mokytojo diena!

Spalio 5 d. – Tarptautinė mokytojo diena! Ši diena Zarasų žemės ūkio mokykloje buvo minima skambiai, mokytojai ir darbuotojai buvo pakviesti į šventinę programą skirtą mokytojams, profesijai, jų darbui, patirčiai.

Ankstų rytą mokytojus pasitiko armonikos ir gitaros stygų užgaunamų melodijų skambesiai bei lapų lietus, kuriuo mokiniai sveikino į mokyklą atvykusius mokytojus. Kiek vėliau visi rinkosi mokyklos aktų salėje. Joje jau laukė papuošti staliukai, saldėsiai, užkandžiai, kava ir arbata.

Pasveikinti pedagogus atvyko Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas bei seimo narys Algimantas Dumbrava. Šventinėje programoje pasirodė mokyklos muzikos studijos solistė Gintarė Matulevičiūtė ir merginų vokalinis ansamblis, šokio studijos nariai atliko nuotaikingą kompoziciją „Mokytojų ateitis“, ant scenos debiutavo Gintaro Andrijausko vadovaujama instrumentinio muzikavimo studija. Jautrios dainos metu mokytojams buvo teikiamos gėlės ir mokinių pagaminti atvirukai su gražiausiais linkėjimais. Po šventinio koncerto vyko šmaikšti, tačiau labai svarbi ceremonija. Pasirodo, prabėgus keleriems metams mokykloje ženkliai pagausėjo lakstančių nekrikštytų mokytojų ir mokyklos darbuotojų, visi turėjo priimti mokyklos krikšto sakramentą ir jiems skirtus įsipareigojimus.

„Iš spalvotų popieriaus gabalėlių kuriame mozaiką, sunku… limpa pirštai, o popierėliai neklusnūs. Tu mokei atidumo, derinti spalvas, neskubėti. Tada dar nesakei, kad gyvenimo mozaiką klijuoti bus dar sunkiau, o ir spalvas ne visada derinsime vien patys. Neišmokau… neišmokei mozaikos kurti savanaudiškomis spalvomis.“ Už kantrybę, supratimą, ugdymą ir mokymą pažinti gyvenimą galime būti dėkingi brangiems pedagogams. Su mokytojo diena!

Neformaliojo švietimo organizatorė Elžbieta Žigaitė


Atvirų durų diena Zarasų veterinarijos ir maisto tarnyboje

Spalio 4 dieną mokinių grupė lankėsi Zarasų veterinarijos ir maisto tarnybos organizuotoje „Atvirų durų dienoje“. Mus maloniai pasitiko šios tarnybos specialistai Darius Kazulėnas, Auksė Kryžiokienė ir kiti.

Pirmiausia darbuotojai supažindino mokinius su veterinarijos gydytojo profesija, papasakojo apie Zarasų rajone gyvenančius naminius ir laukinius gyvūnus, įvardijo ūkius, kuriuose auginamos avys, žirgai, veisiamos sraigės.

Specialistė akcentavo, kaip svarbu sveikai maitintis, daugiau valgyti daržovių ir vaisių, paisyti higienos reikalavimų. Mokiniai stebėjo per mikroskopus erkę, briedžio blusą ir trichineliozės lervas, sužinojo, kokį pavojų kelia šie parazitai ir kaip jų saugotis.

Kiekvienas gavo ir po dovanėlę. Tokie renginiai labai reikalingi jaunimui, kadangi  galima iš arti pamatyti įvairių profesijų kasdienybę bei prasmę.

Bibliotekos vedėja, atsakingas už karjeros koordinavimą Rima Vaicekauskė


Paroda ,,Expo Aukštaitija 2016“

2016 m. rugsėjo 30- spalio 2 dienomis Panevėžio ,,Cido arenoje“ vyko kasmetinė paroda ,,Expo Aukštaitija 2016“. Šios parodos metu Panevėžio ir Utenos regionų profesinio mokymo įstaigų mokiniai dalyvavo profesinio meistriškumo konkursuose. Mūsų mokyklos mokinė Edita Andrijauskaitė ir profesijos mokytoja Galina Gluchova vyko į padavėjų/virėjų specialybės meistriškumo konkursą. Edita atliko stalo serviravimo užduotį pagal pačios sukurtą valgiaraštį dviem asmenims tema ,,Ir vėl ruduo“.

Praktinio mokymo vadovė Aurelija Vaitonienė

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30