Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

PATVIRTINTA
Zarasų žemės ūkio mokyklos direktoriaus
2017 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. V-2

 

 

KOKYBĖS POLITIKA

Zarasų žemės ūkio mokykla, siekdama tiekiamų paslaugų kokybės, atsižvelgdama į paslaugų suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių tenkinimą, užtikrina kokybės politikos prieinamumą visiems bendruomenėms nariams, kuria ir stiprina kokybės kultūrą, nuolat gerina kokybės rodiklius, užtikrina atitikimą teisės aktų reikalavimams.

KOKYBĖS TIKSLAI:

  1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti ir naujinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų klientų poreikius, lūkesčius.
  2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą.
  3. Turtinti materialinius, techninius išteklius.
  4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, palaikant bei plečiant tarptautinius, socialinius ryšius, siekiant perimti ir skleisti gerąją patirtį.

 

_____________________________

Translation

El. dienynas

Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Aktualu
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30