Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

Pamokų tvarkaraščiai ir konsultacijos
Sekite mus Facebook

PATVIRTINTA
Zarasų profesinės
mokyklos direktoriaus
2019 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. V- 4

2019 METŲ KOKYBĖS POLITIKA 

    Zarasų profesinėje mokykloje įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Standarto reikalavimus (5.2.1). Mokykla, kaip moderni, kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas profesinio mokymo įstaiga, įsipareigoja siekti teikiamų paslaugų kokybės, atsižvelgdama į suinteresuotų šalių poreikių ir lūkesčių tenkinimą, užtikrinti kokybės politikos prieinamumą visiems bendruomenėms nariams, kurti ir stiprinti kokybės kultūrą, nuolat didinti organizacijos efektyvumą siekiant suplanuotų strateginių tikslų ir uždavinių, prisiimdama atsakomybę už kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, strateginę plėtrą, riziką ir galimybes, kurios daro įtaką paslaugų vartotojams, suinteresuotoms šalims, standarto teisiniams ir kitiems reikalavimams,   nuolat   gerindama   mokymo(si),  perkvalifikavimo,  kvalifikacijos  tobulinimo  paslaugų tinkamumą.

KOKYBĖS TIKSLAI 

  1. Gerinti mokymo(si) paslaugas, tobulinti ir naujinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų klientų poreikius, lūkesčius.
  2. Sudaryti bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos mokytojams sąlygas kelti kvalifikaciją, dalyvauti stažuotėse realiose darbo vietose.
  3. Tobulinti mokymo(si) ir profesinio rengimo bazę.
  4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, palaikant bei plečiant tarptautinius, socialinius ryšius, siekiant perimti ir skleisti gerąją patirtį.

 

 

 

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30