Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

PATVIRTINTA
Zarasų žemės ūkio mokyklos direktoriaus
2018 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. V-4

KOKYBĖS POLITIKA

Zarasų žemės ūkio mokykla, siekdama tiekiamų paslaugų kokybės, atsižvelgdama į paslaugų suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių tenkinimą, užtikrina kokybės politikos prieinamumą visiems bendruomenėms nariams, kuria ir stiprina kokybės kultūrą, nuolat didina organizacijos efektyvumą siekiant suplanuotų tikslų.

KOKYBĖS TIKSLAI:

  1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti ir naujinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų klientų poreikius, lūkesčius.
  2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą.
  3. Turtinti materialinius, techninius išteklius.
  4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, palaikant bei plečiant tarptautinius, socialinius ryšius, siekiant perimti ir skleisti gerąją patirtį.

_____________________________

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30