Pagrindinis ir profesinis mokymas

Suaugusiųjų mokymas

Neformalus švietimas

Filosofija ir vertybės

Zarasų žemės ūkio mokykla  ugdo dorą ir pilietišką žmogų, pasiryžusį mokymuisi visą gyvenimą, nuolatiniam savęs tobulinimui, gebantį kritiškai įvertinti savo galimybes ir polinkius, siekiantį įprasminti save.
Visi mokyklos bendruomenės nariai kuria demokratiškus, tarpusavio pagarba grįstus santykius, vertina asmenybės saviraišką, plėtoja žmogiškuosius išteklius ir kompetencijas.

Nuotoliniai mokymai

Aktualu
El. dienynas

Renginiai mokykloje
Sveikiname
Šį mėnesį gimtadienius švenčia
Pamokų laikas

1. 8,00 - 8,45
2. 8,55 - 9,40
3. 9,50 - 10,35
4. 11,05 - 11,50
5. 12,00 - 12,45
6. 12,55 - 13,40
7. 13,50 - 14,35
8. 14,45 - 15,30